IDIOMA     

BAIXADA DE LA MARE DE DÉU DE L'AVELLÀ

 

http://catimenu.com/dropbox/pintures avella

La Mare de Déu va visitar les cases dels catinencs

 

Segons Mossèn Joan Puig era costum dels catinencs baixar a la Mare de Déu de l'Avellà del balneari al poble per a demanar la seua intercessió contra la pesta o contra la sequera.

Així consta que la primera vegada que es va baixar la Verge a Catí va ser el 7 de maig de 1730 per la sequera. El mateix es va fer en 1740 i 1746. L'any 1747 es va baixar la imatge de la Verge des de l'ermitori al poble per a demanar la gràcia de la pluja. També el dia 15 de maig de 1765, en temps de Mossèn Celma,  es va baixar la imatge de Nª Sª per a fer-le rogatives per la manca de l'aigua, tornant a repetir-lo el dia 13 d'octubre del mateix any. Es va repetir l'any 1773 i el 1803.

Va ser molt assenyalada la baixada de la Verge del 7 de juny de 1808 per a guardar-la de la profanació dels soldats francesos (Guerra de la Independència) i protegir al poble. Acabada la Guerra en 1814 es baixà de nou la imatge el dia 7 de setembre. El patró Sant Martí anà a esperar en processó a la Verge i es van celebrar solemnes festes en honor de la Mare de Déu que els havia protegit dels francesos després de lo qual es va tornar al balneari el dia 11 de setembre de 1814. En estes festes es va baixar també a Sant Vicent Ferrer de la seua ermita.

El mes de maig de 1855 la baixada de la Verge va ser per la pesta. Va tornar a baixar-se el 19 de juliol del mateix any a causa de la còlera, amb la intercessió també de Sant Roc. El 30 de març de 1873 es va baixar la Verge a causa de les Guerres Carlistes. Per celebrar l'acabament de la Guerra en l' any 1876 es va tornar a baixar.

L'any 1939, després de la Guerra Civil, es va beneir la nova imatge de la Verge degut a que l'anterior havia estat derruida. Es van celebrar solemnes festes en Catí. Es va beneir la nova imatge el dia 7 de setembre de 1939 pujant-se en solemne processó a l'ermita al dia següent.

No consta de cap baixada més de la Verge fins l'any 1962, sent capellà del poble Mossèn Salvador Vives. La darrera vegada fou, sent capellà Mossèn Joaquín Obón,  l'any 2000, l'any del jubileu i la del canvi de mil·leni.

 

 

Imatges de la baixada de la Mare de Déu de l'Avellà de l'any 1962

 

BAIXADA DE LA MARE DE DÉU DE L'AVELLÀ DE SETEMBRE DE 2000

 

marededeubaixada1.jpg (34494 bytes)

PROGRAMA DE FESTES

 

DIA 9 DE SETEMBRE (dissabte): DIA DE LA BAIXADA

15:00 h: Sortida en processó des de l'Església de Catí a L'Avellà. Aplegada al balneari i visita a la Verge. Berenar

18:00 h:  Sortida de la Verge cap al poble en processó.

20:00 h:  Aplegada al poble.

22:00 h:  Entrada de la Verge en solemne processó cap el poble. Novena a l'església.

DIA 14 DE SETEMBRE (dijous): DIA DELS MALALTS:

21:15 h:

Missa solemne.  Ofrena. Novena

Processó carrers (Places, Sta. Anna, Camí futbol)

 

DIA 10 DE SETEMBRE (diumentge): DIA DELS JOVES:

12:00 h:

Missa solemne. Ofrena. Novena

Processó carrers (Sant Joan, Sol, País Valencià, Sant Vicent, Santa Anna, Places)

 

DIA 15 DE SETEMBRE (divendres): DIA DELS DIFUNTS:

21:15 h:

Missa solemne.  Ofrena. Novena

Processó carrers (Major, Sant Roc, Darrere del mur, Llarguer, Plaça Església)

 

DIA 11 DE SETEMBRE (dilluns): DIA DELS MATRIMONIS:

21:15 h:

Missa solemne. (Oficiada pel Excm. Sr. Bisbe de Tortosa): Ofrena. Novena

Processó carrers (Major, Sant Roc, Hospital, Raval Hospital, Raval Escola, Molí, Sol, Sant Joan)

DIA 16 DE SETEMBRE (dissabte): DIA DELS JUBILATS:

21:15 h:

Missa solemne.  Ofrena. Novena

Processó carrers (Places, Sant Francesc, Sant Roc, Pla de Sant Roc, Camí del Bosc)

DIA 12 DE SETEMBRE (dimarts): DIA DELS XIQUETS:

21:15 h:

Missa solemne.  Ofrena. Novena

Processó carrers (Sant Martí, Sol, Plaça Sol, Molí, Jesús, Forn)

 

DIA 17 DE SETEMBRE (diumentge): DIA DEL POBLE DE CATÍ:

12:00 h:

Missa solemne cantada per la Coral Borriolenca.  Ofrena. Novena

Processó amb l'actuació dels dansaires de Forcall i de la Banda Musical Catinenca pels carrers (Places, Llarguer, Sant Roc, Ravals, Escola, Major).

DIA 13 DE SETEMBRE (dimecres): DIA DE LA PARRÒQUIA:

21:15 h:

Missa solemne.  Ofrena. Novena

Processó carrers (Jesús, Molí, Mossèn Joan Puig, Raval de l'Escola, Escola, Major)

 

DIA 23 DE SETEMBRE (dissabte): DIA DE LA PUJADA:

16:00 h:

Sortida de la processó amb la Verge

18:00 h:

Arribada al Santuari.  Acomiadament de la Verge. Berenar.

19:00 h: Baixada per lliure.

 

Clavarieses:

avellla2000b.jpg (27488 bytes)

Processó del dia 17 de setembre- Fotografia d'Antonio Capsir

Angelita Roca

Antonia Puig

Carmen Beltrán

Gabriela Puig

Julia Cervera

Manuela Sales

Mari Pallarés

Marisol Adell

Pepita Blasco

Rosa Riba

Teresa Segarra

Tonica Celma

Vicenta Barreda

Vicenta Roca

 

Dansa de la Maredéu de L'Avellà

"Vamos a la danza,

vamos a bailar,

vamos a la Virgen

y su fiesta honrar".

Les balladores:

Ana Isabel Roca

Beatriz Badal

Beatriz Gozalbo

Clara Sanjuán

Elisa Gas

Julia Segarra

Laia Tobella

Mª Avellá Higeo

Mª José Roca

Lucía Sanjuán

Núria Roca

Raquel Castellà

Recuperació: Pilar Puig

 

"Un pasito de aquí pa allí

una vuelta de aquí pa allá

yo si sé lo que pasa aquí.

Es la Virgen de L'Avellà"

"Vamos a la danza,

vamos a bailar,

vamos a la Virgen

y su fiesta honrar".

 

avella2000a.jpg (32805 bytes)
Grup de danses -Processó del dia 17 de setembre- Fotografia d'Antonio Capsir

 

 

avella2000c.jpg (29365 bytes) Capellà:

Mossén Joaquín Obón Molinos

Imatges de les dos Mare de Déu de L'Avellà (En primer pla la del Santuari. Al fons la que es troba a l'església del poble)

 

 

festes01e.jpg (31124 bytes)

Les xiquetes de la dansa de L'Avellà amb el bisbe Xavier Salinas

 

Video de la baixada de la Mare-de-Déu (Jesús Adell, Francesc Segura)

 

El fervor d'un poble

Ni els més vells del poble recorden una reacció dels catinencs com la que s'ha viscut amb motiu de la baixada de la Mare-de-Déu. Va ser en acabar les festes d'agost de l'any 2000 quan, després de 38 anys, la Mare-de-Déu de L'Avellà tornaria al poble. No hi havia temps per engalanar els carrers. Una volta més es va ficar a prova la capacitat d'improvisació dels nostres veïns i, en poc més d'una setmana, es van engalanar els carrers per honrar a la nostra patrona

El dia 9 de setembre, dissabte, després de dinar, més de 500 persones van anar a peu a baixar a la Verge. Els de més edat van pujar amb l'autobús llogat per a l'ocasió. A les sis, uns i altres van eixir cap al poble amb la imatge de la Verge al muscle dels quintos damunt de la peanya nova. A l'eixida del túnel es va fer un descans i a continuació es va baixar la Mare-de-Déu al poble als muscles de tota la gent, per primera vegada sense diferència de sexes.

Cada dia de la setmana es va celebrar una missa i novena seguida de processó. El diumenge 10 la misssa va estar presidida per D. Enrique Aimerich Polo, de Forcall, i també va concelebrar el que fora rector de Catí l'anterior baixada Mossèn Salvador Vives (el moreno), d'Onda. El dilluns dia 11 va ser el bisbe de Tortosa M. Xavier Salines Vinyals qui va presidir els actes. M.Juan José Roca, fill de Catí i rector de Traiguera,  ho va fer el dimarts. El dimecres el capellà del poble, natural de Forcall, M. Joaquín Obón. El dijous M.Antoni Cunill Puig, el divendrés M.Tomás Pallarés, el dissabte M. Joaquín Obón i el diumenge, dia 17, M. Manuel García Sancho,de Forcall i Deán de la catedral de Tortosa.

Aquest diumenge es va acabar tard ja que, al llarg de la processó, va ballar un grup de danses de Forcall a més de les dansaires de la  Mare-de-Déu de L'Avellà, ballant una dansa que va ser recuperada per l'esdeveniment i ballada per dotze xiquetes del poble vestides amb trages típics. La missa va ser cantada per la coral borriolenca.

Resulta difícil trobar paraules per a explicar lo viscut al nostre poble aquesta setmana. No es va quedar cap persona sense portar la peanya ni cap racó del poble sense passar-la. Especialment emotiu va ser el "Ne Recorderis" cantat al carreró del cementiri, així com l'entrada de la Mare-de-Déu fins la gespa del camp de futbol al muscle dels jugadors i per damunt de tot veure gent gran plorant d'emoció cada nit a l'entrada de la Verge a l'església. Farien falta moltes pàgines per a explicar amb detall aquesta baixada de la Mare-de-Déu. 

(Del video de la baixada de la Mare-de-Déu de L'Avellà al poble, de Jesús Adell i Francesc Segura) 


Reproduïm a continuació un article de Francesc Segura publicat en el programa de festes de l'any 2001 que parla sobre la Baixada de la Mare de Déu en setembre de 2000.

 

Informació turística: Ayuntamiento de Catí- Mayor, 2- Tel. (964) 40 90 81 - CATÍ (Castelló)

 

© Pàgina creada per Joaquim Carbó Miralles , 1998

Última actualització: 8 de setembre de 2012