CANÇONS


Si tens alguna aportació que fer sobre cançons, refranys o dites catinenques envíales a la següent adreça e-mail:

catimenu@yahoo.es

 


CANÇONS DE LA RONDALLA DE CATÍ

JOTAS BATURRAS


Dicen que Catí es feo

porqué no tiene balcones

(bis)

Pero tiene unas mocitas (tris)

que roban los corazones.

 

Viva Catí que es mi pueblo

y San Martín, el patrón

(bis)

La Virgen de l'Avellà (tris)

la llevó en el corazón

 

En Catí han hecho un túnel

que es una preciosidad

(bis)

Lo han hecho cuatro viejos (tris)

que no tenían jornal.

 

También subía Juanito

con la burra del ramal

(bis)

Y eso es verdad (bis)

porqué lo he visto yo

(bis)

----------------

 Minguet, Minguet, Minguet

Semoleta, semoleta

Minguet, Minguet, Minguet

Semoleta i un traguet.

Un, dos, tres

Volta al revés.

----------------

A la finestra l’hai vista

Seca com un abadejo.

Me pensava que era ella.

Era un gos que assomava el morro.

 --------------

M'amago i m'amagaré

i, a la fi, m'hauré d'amagar

perquè açó de les erades

també es massa treballar

---------------------

Bernat, Bernat

Pegat al cap.

amb una maçoleta

Feste un forat.

 -----------

Tita pon un coco

Tita pon un ou

Per al seu fillet

La mama li’l cou

 ---------

Baixant de la Font del Gat

Una noia, una noia

Baixant de la Font del Gat

Una noia i un soldat.

Pregunteu-li com se diu

Marieta, Marieta.

Pregunteu-li com se diu

Marieta de l’ull viu.

 ------------

No me la encendràs

El tio, tio, tio

No me la encendràs

El tio de detràs.

Sí que te la encendré

El tio, tio, tio

Si que te la encendré

El tio del paper.

 ----------

 A tu que t’ha entrat,
A mi que m’ha eixit,
una cosa llarga
(roja)

De baix del melic

T’ha entrat com lo braç.

T’ha eixit com lo dit

 I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit.

--------

Jo sé una cançó de fil de cotó

ma mare mongeta i mon para retó (me menjo la figa i tiro el peçó)

A mossos, a mossos

me faig un gipó.

Campana de fusta,

batall de segó.

 -------

Una variant a la cançó anterior:

A mossos a mossos

me faig un gipó

de pell de borrego

i de pell de bacó

Me menjo la figa i tiro el peçó

--------

La lluneta és ma padrina

que me cus una camisa.

Me la talle i me la cus

pal dia de Sant Jesús.

Pa Sant Jesús fan casquetes

i acoviden a les mongetes.

Les mongetes fan panoli (pa en oli)

i acoviden a Sant Gregori.

Sant Gregori té un confit

dins d'un caragol rostit

i tots els peixos de la mar

van a sucar el dit.

--------

Sant Nicolau, santo bendito

confesor de Jesucristo.

La gallina que encontremos,

manda el Rey que la matemos.

Servellí!, servellà!

l'olla del mestre bullirà.

Si no bull avuí bullirà demà

La clau al pany,

la llum encesa

figues i panses baixaran

i si no n'hi ha (nya) la auela velleta en baixarà

---------

Santa Catalina

tot lo món s'inclina

Anirem al riu

a menjar-mos el prim (la perdiu)

Anirem a la bassa

a menjar-mos la carbassa.

-----------

LA GARRAFA

Tots cantem, tots ballem

tots ballem, tots cantem

per distraure nostres penes

per què m'hos diuen les dones

que a la guerra no anirem (x2)

Jo conec una garrafa

de tamanyo colosal, colosal.

Té una panxa molt redona

i un brocal molt especial.

A la panxa té unes lletres

amb unes grans inicials

que em diu "Viva la garrafa

i hasta els ossos valencians" (x2).

I el que vullgue venir,

ha de veure vi.

I el que vullgue anar

ha de ser valencià.

Valencià!!

---------------

LA MANTA AL COLL

La manta al coll i el cabasset.

Mon anirem allà a on fa fred (al postigué).

La manta al coll i el cabasset

Mon anirem, mon anirem

allà a on fa fred.

Arreando xim, pam, pum (x2)

----

Per dos quinzets, un puro,

per tres una pipa.

Per quatre una guitarra

per cinc una xica.

El puro pa fumar,

la pipa pa lluir

La guitarra  pa tocar

i la xica pa dormir.

---

Un dia quan baixava

el tio Pep de l'horta

em vaig trobar a casa

oberta la porta.

Pujant per l'escaleta

em trobo un sinyoret

que oberta la bragueta

li penjava el cacahuet.

-----

Mon pare no te nas (x2)
ma mare es chata
i un germanet que tinc (x2)
el nas li falta

-----------

Pastoret d'on vens?

De la muntanya, de la muntanya

Pastoret d'on vens?

De la muntanya de vore el temps.

I quin temps fa?

Plou i neva , plou i neva

I quin temps fa?

Plou i neva i nevarà

--------

Alça polleta l’aleta

No em picaràs pollastret

Que les xiques d’este poble

Tenen el geni curtet.

Tenen el geni curtet (bis)

Alça polleta l’aleta

No em picaràs pollastret

-----------

Si eren tres tambors.

Venien de la guerra

i el més menut de tots

porta un ram de floretes.

Ram, ram, cataplam.

Porta un ram de rosetes.

 

La filla del veí

ja ix a la finestra.

Tambor,vine tambor

donam una roseta.

Ram, ram, pataplam.

Donam una foreta.

--------

La simbomba és un caduf

i el reclam un tros de llanda

i la pell és de conill

i la varilla és de canya.

----------

La figa per a ser bona

ha de tindre tres senyals:

crevillada, ben pansida

i picada pels pardals (Sant Mateu)

----------

Carnestoltes, quinze voltes

i Nadal de mes a mes.

Tots els dies fóren festes (que cada dia fos Pasqua)

i la Quaresma mai vingués.

------------------

A Carnestoltes totes les bèsties van soltes

------------------

De tard o de primer, Carnestoltes pal febrer

--------------------------

Si la Candelera plora, l'hivern és fora

Si la Candelera riu, l'hivern és viu.

Tant si plora, com si no plora, tres mesos de mal hora.

 

 


Si tens alguna aportació que fer sobre cançons, refranys o dites catinenques envíales a la següent adreça e-mail:

jcarbo@ozu.es


BIBLIOGRAFIA I COL·LABORADORS

Web sobre el parlar d'Herbers de Josep Gargallo (Sacaries)

Web sobre Costumari calitjó de Vicent Pomada

Col·laboradors (per ordre de rebuda de e-mails):

 Joaquim Carbó- Ernest Salvador- Francisco Segura- Ignacio Murria- Jaime Puig- Manel Querol

Juan Carbó- Vicentica Adell- Jesús Roca - Josep Llach-Argimiro Segura- Jesus Adell- Vicent Capsir- Paco Segarra- Xavier Gil

Santiago Martí- Antonio Capsir- Natalia Boix- Joaquín Puig


DARRERA ACTUALITACIÓ DE LA WEB 08-09-2009