IDIOMA     

ESCUDOS Y EMBLEMAS

BIÉN DE INTERÉS CULTURAL

 

 

ESCUDOS Y EMBLEMAS BIC. RUTAS POR LOS ESCUDOS SEÑORIALES:

Passejar pels carrers de Catí es endinsar-se en el món medieval en el que els llinatges senyorials van embellir les seues nobles cases amb dintels llaurats i escuts heràldics de pedra que demostren el llegat de les cases-palau de Catí.

Entre estos emblemes i inscripcions heràldics en uns cassos peró també religiosos , cal destacar els ubicats en la Casa Badia, en l'Hospital de Sant Cosme i Damià, en la Casa de Geroni Martí, en la Casa dels Sans, en el Carrer de Sant Joan i en l'Església de Ntra. Sra. de l'Assumpció on trobem els escuts de la Casa dels Spígol, de la Casa dels Montserrat i de la família dels Figuera.

Catí, mil racons, mil detalls

No pots deixar de descobrir els seus rellotges de sol, les seues  fonts medievals, els seus prigons, les cases senyorials, el lloc on va predicar Sant Vicent Ferrer l'any 1410 o l'àngel de les ales negres de la Capella de la Comunió.

Més informació en http://www.catimenu.com/catibic.htm