A CATI TOTS SÓN PERAIRES (FACEBOOK)
ORIGEN
CONCLUSIONS
ELS PERAIRES EN CATÍ
CONSTRUCCIONS CATINENQUES
OBTENCIÓ DEL FIL
LA LLANA A CATI
ESQUILADA
NETEJA DE LA LLANA
CARDAT DE LA LLANA
LA FILATURA
OBTENCIÓ DEL TEIXIT
PRIMERES FÀBRIQUES
LA SEDA
FILATURES MODERNES
BIBLIOGRAFIA