Resum mensual: Octubre

Temperatura mitjana: 15.6ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 20.5ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 11.3ºC

Temperatura màxima: 29.2ºC (el dia 01/10/19 a les 12:44)
Temperatura mínima: 3.3ºC (el dia 17/10/20 a les 08:07)

Humitat relativa màxima: 99% (el dia 20/10/18 a les 00:22)
Humitat relativa mínima: 9% (el dia 23/10/14 a les 06:24)

Punt de rosada màxim: 19.6ºC (el dia 04/10/13 a les 15:37)
Punt de rosada mínim: 14.2ºC (el dia 14/10/17 a les 04:55)

Pressió atmosfèrica màxima: 1031.12 hPa (el dia 28/10/16 a les 23:44)
Pressió atmosfèrica mínima: 990.32 hPa (el dia 02/10/20 a les 23:35)

Ratxa de vent màxima: 113.0 km/h (el dia 22/10/14 a les 05:05)
Direcció del vent predominant: SSO (200.8º)
Velocitat del vent màxima: 88.8 km/h (el dia 22/10/14 a les 05:07)

Temperatura de xafogor màxima: 28.7ºC (el dia 01/10/19 a les 15:43)
Temperatura aparent màxima: 29.6ºC (el dia 01/10/19 a les 12:50)
Temperatura aparent mínima: -6.4ºC (el dia 29/10/18 a les 03:31)
Temperatura de sensació mínima: -2.4ºC (el dia 29/10/18 a les 03:31)

Precipitació total mitjana en 9 mesos: 57.9 mm
Precipitació màxima 1h: 228.0 mm (el dia 18/10/15 a les 00:00)
Precipitació màxima diaria: 177.4 mm (el dia 19/10/18)
Intensitat de precipitació màxima: 575.9 mm/h (el dia 16/10/18 a les 18:17)
ET total mitjana en 9 mesos: 67.9 mm

Radiació solar màxima: 972 W/m² (el dia 13/10/14 a les 14:13)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/10/1321.9ºC28.0ºC16.5ºC77%47%1009.08 hPa1006.17 hPa0.0 mm22.5 km/h12.5 km/hS28.3ºC16.5ºC W/m²
02/10/1322.4ºC27.5ºC17.4ºC82%43%1010.64 hPa1007.76 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE27.5ºC17.4ºC W/m²
03/10/1319.3ºC21.0ºC17.1ºC94%81%1015.38 hPa1009.15 hPa2.2 mm29.0 km/h13.1 km/hENE21.0ºC17.1ºC W/m²
04/10/1319.4ºC22.5ºC15.6ºC95%80%1016.33 hPa1011.62 hPa3.0 mm35.4 km/h21.8 km/hNE22.5ºC15.6ºC W/m²
05/10/1318.3ºC22.3ºC14.2ºC87%42%1021.30 hPa1016.09 hPa0.0 mm48.3 km/h29.2 km/hNO22.3ºC14.2ºC W/m²
06/10/1317.5ºC21.8ºC14.2ºC70%40%1021.14 hPa1018.83 hPa0.0 mm56.3 km/h33.8 km/hNO21.8ºC12.3ºC W/m²
07/10/1315.8ºC20.9ºC11.2ºC86%48%1021.78 hPa1018.93 hPa0.0 mm45.1 km/h26.3 km/hNO20.9ºC10.5ºC W/m²
08/10/1314.8ºC21.4ºC9.6ºC91%51%1022.63 hPa1020.29 hPa0.0 mm22.5 km/h11.2 km/hSE21.4ºC9.6ºC W/m²
09/10/1315.0ºC20.7ºC11.2ºC91%52%1022.66 hPa1018.12 hPa0.0 mm43.5 km/h24.8 km/hNO20.7ºC10.6ºC W/m²
12/10/1312.0ºC13.1ºC11.2ºC88%80%1018.49 hPa1017.24 hPa0.0 mm9.7 km/h5.8 km/hN13.1ºC11.2ºC W/m²
13/10/1314.5ºC20.7ºC8.0ºC92%54%1019.78 hPa1016.80 hPa0.0 mm20.9 km/h17.2 km/hSSE20.7ºC8.0ºC W/m²
14/10/1316.1ºC21.9ºC12.1ºC92%46%1019.71 hPa1017.51 hPa0.0 mm29.0 km/h22.0 km/hENE21.9ºC12.1ºC W/m²
15/10/1318.2ºC24.2ºC12.0ºC90%45%1019.10 hPa1015.14 hPa0.0 mm40.2 km/h18.9 km/hNO24.2ºC12.0ºC W/m²
16/10/1322.4ºC27.4ºC19.1ºC65%37%1017.55 hPa1014.53 hPa0.0 mm54.7 km/h30.5 km/hNO27.2ºC19.1ºC W/m²
17/10/1319.6ºC23.8ºC14.9ºC90%48%1018.29 hPa1015.31 hPa0.0 mm45.1 km/h23.3 km/hONO23.8ºC14.9ºC W/m²
18/10/1317.2ºC23.8ºC11.8ºC94%42%1015.82 hPa1012.19 hPa0.0 mm24.1 km/h15.3 km/hS23.8ºC11.8ºC W/m²
19/10/1316.2ºC20.1ºC13.2ºC95%75%1017.48 hPa1013.18 hPa0.2 mm9.7 km/h5.4 km/hESE20.1ºC13.2ºC W/m²
20/10/1316.0ºC21.4ºC12.3ºC94%70%1018.60 hPa1015.65 hPa0.2 mm22.5 km/h12.0 km/hS21.4ºC12.3ºC W/m²
21/10/1316.0ºC21.7ºC10.2ºC95%57%1018.49 hPa1014.53 hPa0.2 mm24.1 km/h14.2 km/hS21.7ºC10.2ºC W/m²
22/10/1316.3ºC19.7ºC14.1ºC95%61%1015.14 hPa1009.49 hPa0.0 mm33.8 km/h15.3 km/hSO19.7ºC14.1ºC W/m²
23/10/1316.9ºC22.2ºC12.9ºC92%48%1016.33 hPa1010.40 hPa0.6 mm20.9 km/h11.5 km/hE22.2ºC12.9ºC W/m²
24/10/1315.6ºC21.2ºC11.1ºC86%54%1017.24 hPa1013.52 hPa0.0 mm24.1 km/h13.4 km/hS21.2ºC11.1ºC W/m²
25/10/1316.8ºC21.9ºC13.2ºC93%67%1015.89 hPa1013.38 hPa0.4 mm27.4 km/h15.1 km/hS21.9ºC13.2ºC W/m²
26/10/1316.7ºC22.5ºC11.6ºC95%60%1019.81 hPa1015.58 hPa0.2 mm19.3 km/h8.2 km/hSE22.5ºC11.6ºC W/m²
27/10/1318.9ºC25.1ºC12.7ºC94%40%1021.81 hPa1019.37 hPa0.0 mm33.8 km/h17.5 km/hOSO25.1ºC12.7ºC W/m²
28/10/1318.7ºC27.2ºC12.2ºC84%31%1020.02 hPa1013.04 hPa0.0 mm40.2 km/h25.1 km/hNE27.1ºC12.2ºC W/m²
29/10/1312.8ºC17.4ºC9.1ºC76%47%1019.51 hPa1012.43 hPa0.2 mm75.6 km/h42.0 km/hNO17.4ºC5.7ºC W/m²
30/10/1310.6ºC15.0ºC7.8ºC72%41%1021.58 hPa1018.29 hPa0.0 mm57.9 km/h34.1 km/hNO15.0ºC3.8ºC W/m²
31/10/1310.9ºC17.1ºC7.6ºC72%30%1024.22 hPa1021.03 hPa0.0 mm45.1 km/h37.2 km/hNNO17.1ºC3.9ºC W/m²
01/10/1417.0ºC21.3ºC13.3ºC98%70%1025.64 hPa1023.27 hPa0.4 mm20.9 km/h11.9 km/hSSE21.3ºC13.3ºC860 W/m²
02/10/1416.5ºC21.9ºC12.2ºC96%62%1024.93 hPa1022.32 hPa0.4 mm19.3 km/h11.2 km/hSSO21.9ºC12.2ºC828 W/m²
03/10/1416.4ºC22.4ºC11.6ºC96%54%1023.20 hPa1019.34 hPa0.2 mm20.9 km/h11.6 km/hS22.4ºC11.6ºC733 W/m²
04/10/1416.5ºC22.3ºC11.2ºC95%63%1019.85 hPa1015.31 hPa0.2 mm17.7 km/h9.3 km/hS22.3ºC11.2ºC763 W/m²
05/10/1416.9ºC20.0ºC14.7ºC95%59%1016.83 hPa1014.06 hPa0.2 mm51.5 km/h27.0 km/hNO20.0ºC14.7ºC768 W/m²
06/10/1416.8ºC22.0ºC11.3ºC96%66%1014.77 hPa1010.10 hPa0.2 mm19.3 km/h9.9 km/hSSO22.0ºC11.3ºC682 W/m²
07/10/1417.2ºC23.3ºC11.4ºC94%46%1012.84 hPa1010.33 hPa0.2 mm20.9 km/h11.6 km/hS23.3ºC11.4ºC696 W/m²
08/10/1417.4ºC23.8ºC10.5ºC91%48%1012.91 hPa1009.96 hPa0.0 mm22.5 km/h10.7 km/hS23.8ºC10.5ºC673 W/m²
09/10/1418.1ºC24.6ºC12.9ºC92%49%1012.47 hPa1009.59 hPa0.0 mm22.5 km/h12.9 km/hSSE24.6ºC12.9ºC696 W/m²
10/10/1416.8ºC22.4ºC11.7ºC96%66%1013.41 hPa1009.69 hPa0.2 mm27.4 km/h14.2 km/hS22.4ºC11.7ºC888 W/m²
11/10/1416.3ºC20.8ºC11.4ºC94%69%1014.26 hPa1009.86 hPa0.4 mm17.7 km/h10.2 km/hSSE20.8ºC11.4ºC809 W/m²
12/10/1416.9ºC22.8ºC12.8ºC94%44%1010.47 hPa1006.68 hPa0.0 mm37.0 km/h20.8 km/hSSO22.8ºC12.8ºC854 W/m²
13/10/1414.9ºC19.6ºC8.8ºC85%50%1010.06 hPa1008.10 hPa0.0 mm19.3 km/h10.6 km/hS19.6ºC8.8ºC972 W/m²
14/10/1413.1ºC15.3ºC11.2ºC91%70%1009.89 hPa1006.20 hPa1.2 mm48.3 km/h25.5 km/hN15.3ºC11.2ºC526 W/m²
15/10/1416.1ºC20.1ºC12.8ºC82%45%1013.28 hPa1009.49 hPa0.0 mm45.1 km/h26.6 km/hNO20.1ºC11.9ºC780 W/m²
16/10/1417.6ºC24.4ºC12.4ºC89%54%1015.04 hPa1011.89 hPa0.0 mm20.9 km/h11.5 km/hS24.4ºC12.1ºC703 W/m²
17/10/1418.5ºC23.1ºC12.6ºC87%47%1018.76 hPa1014.70 hPa0.0 mm20.9 km/h9.6 km/hOSO23.1ºC12.6ºC677 W/m²
18/10/1418.1ºC26.7ºC12.0ºC89%38%1021.88 hPa1018.22 hPa0.0 mm19.3 km/h11.1 km/hSSE26.7ºC12.0ºC624 W/m²
19/10/1418.2ºC25.6ºC12.8ºC89%44%1024.08 hPa1020.80 hPa0.0 mm17.7 km/h10.2 km/hS25.6ºC12.8ºC650 W/m²
20/10/1418.6ºC26.8ºC12.1ºC89%30%1024.05 hPa1019.10 hPa0.0 mm20.9 km/h13.3 km/hS27.0ºC12.1ºC612 W/m²
21/10/1422.6ºC27.4ºC16.4ºC64%32%1020.76 hPa1018.32 hPa0.0 mm77.2 km/h38.2 km/hNO26.8ºC16.4ºC636 W/m²
22/10/1416.5ºC19.7ºC14.1ºC71%24%1022.79 hPa1015.24 hPa0.0 mm113.0 km/h88.8 km/hNNO19.7ºC11.0ºC647 W/m²
23/10/1419.0ºC23.7ºC14.9ºC31%9%1023.20 hPa1016.06 hPa0.0 mm72.4 km/h39.6 km/hNO23.7ºC13.6ºC640 W/m²
24/10/1420.7ºC26.1ºC17.2ºC47%26%1017.17 hPa1014.90 hPa0.0 mm69.2 km/h38.1 km/hNO26.1ºC16.4ºC608 W/m²
25/10/1420.0ºC26.2ºC14.3ºC68%32%1020.69 hPa1016.50 hPa0.0 mm27.4 km/h11.2 km/hN26.2ºC14.3ºC596 W/m²
26/10/1418.2ºC23.0ºC13.6ºC92%48%1021.41 hPa1019.71 hPa0.0 mm14.5 km/h7.8 km/hS23.0ºC13.6ºC564 W/m²
27/10/1416.0ºC18.1ºC14.8ºC94%81%1021.27 hPa1018.29 hPa0.0 mm16.1 km/h8.5 km/hS18.1ºC14.6ºC761 W/m²
28/10/1415.6ºC18.6ºC14.0ºC95%77%1018.39 hPa1015.24 hPa0.0 mm16.1 km/h8.1 km/hS18.6ºC14.0ºC749 W/m²
29/10/1415.5ºC19.7ºC11.2ºC95%73%1019.81 hPa1015.48 hPa0.0 mm16.1 km/h9.6 km/hSSE19.7ºC11.2ºC673 W/m²
30/10/1415.9ºC20.6ºC12.7ºC95%68%1023.13 hPa1019.75 hPa0.0 mm14.5 km/h8.1 km/hSSE20.6ºC12.7ºC548 W/m²
31/10/1415.8ºC19.3ºC13.5ºC93%69%1024.39 hPa1021.78 hPa0.0 mm17.7 km/h8.8 km/hSSE19.3ºC13.5ºC571 W/m²
01/10/1513.8ºC19.8ºC9.1ºC95%72%1021.74 hPa1018.93 hPa13.6 mm32.2 km/h25.4 km/hSSE19.8ºC9.1ºC877 W/m²
02/10/1514.6ºC20.0ºC9.7ºC96%57%1020.19 hPa1014.09 hPa0.4 mm30.6 km/h19.9 km/hSSE20.0ºC9.7ºC846 W/m²
03/10/1515.0ºC19.1ºC11.2ºC95%61%1017.51 hPa1013.79 hPa0.7 mm29.0 km/h15.8 km/hO19.1ºC11.2ºC160 W/m²
04/10/1515.7ºC18.9ºC11.2ºC91%79%1019.75 hPa1016.83 hPa0.2 mm29.0 km/h16.3 km/hSSO18.9ºC11.1ºC541 W/m²
05/10/1520.9ºC25.1ºC16.3ºC88%42%1018.63 hPa1011.55 hPa0.0 mm45.1 km/h23.2 km/hSO25.1ºC16.3ºC874 W/m²
06/10/1521.1ºC24.0ºC18.7ºC62%38%1012.67 hPa1008.13 hPa0.0 mm48.3 km/h24.6 km/hONO24.0ºC18.1ºC789 W/m²
07/10/1516.3ºC19.6ºC13.2ºC82%49%1017.48 hPa1012.40 hPa0.0 mm53.1 km/h30.2 km/hNO19.6ºC10.7ºC740 W/m²
08/10/1514.5ºC18.5ºC11.6ºC92%55%1017.68 hPa1015.65 hPa0.0 mm27.4 km/h17.1 km/hNO18.5ºC11.1ºC930 W/m²
09/10/1514.3ºC19.3ºC10.3ºC92%56%1016.53 hPa1011.45 hPa0.0 mm20.9 km/h11.4 km/hSE19.3ºC10.3ºC840 W/m²
10/10/1513.8ºC20.3ºC7.6ºC95%55%1013.21 hPa1008.44 hPa0.4 mm19.3 km/h10.8 km/hSSE20.3ºC7.6ºC701 W/m²
11/10/1517.5ºC22.5ºC10.3ºC92%52%1009.42 hPa1005.12 hPa0.0 mm27.4 km/h15.2 km/hSSE22.5ºC10.3ºC891 W/m²
12/10/1516.2ºC20.8ºC11.2ºC93%62%1011.18 hPa1007.18 hPa0.0 mm20.9 km/h10.8 km/hSE20.8ºC11.2ºC923 W/m²
13/10/1513.4ºC16.1ºC10.7ºC93%68%1014.06 hPa1010.94 hPa6.6 mm41.8 km/h22.4 km/hNNO16.1ºC8.3ºC854 W/m²
14/10/1511.3ºC15.6ºC8.4ºC89%47%1013.99 hPa1011.25 hPa3.2 mm57.9 km/h31.6 km/hNO15.6ºC4.6ºC629 W/m²
15/10/1510.6ºC16.2ºC5.6ºC87%29%1017.14 hPa1013.35 hPa0.0 mm41.8 km/h19.6 km/hSSO16.2ºC2.5ºC640 W/m²
16/10/1510.6ºC16.6ºC3.3ºC89%55%1017.99 hPa1015.34 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hSSE16.6ºC3.3ºC671 W/m²
17/10/1512.8ºC13.8ºC11.9ºC95%89%1017.44 hPa1013.92 hPa0.6 mm12.9 km/h7.7 km/hSSE13.8ºC11.9ºC158 W/m²
18/10/1514.7ºC18.1ºC10.7ºC97%80%1015.11 hPa1011.59 hPa0.3 mm19.3 km/h10.3 km/hSSE18.1ºC10.7ºC775 W/m²
19/10/1514.3ºC15.7ºC12.9ºC95%88%1013.01 hPa1010.16 hPa11.4 mm22.5 km/h9.1 km/hNNE15.7ºC12.9ºC200 W/m²
20/10/1512.6ºC14.2ºC10.4ºC96%75%1016.70 hPa1012.60 hPa1.4 mm57.9 km/h32.7 km/hNO14.2ºC6.9ºC253 W/m²
21/10/1511.0ºC14.5ºC9.2ºC78%51%1018.70 hPa1014.94 hPa0.2 mm67.6 km/h37.6 km/hNO14.5ºC5.1ºC601 W/m²
22/10/1511.6ºC15.8ºC8.1ºC71%58%1021.10 hPa1017.00 hPa0.0 mm69.2 km/h36.0 km/hNO15.8ºC3.9ºC592 W/m²
23/10/1514.9ºC20.4ºC10.2ºC92%53%1021.68 hPa1018.73 hPa0.0 mm35.4 km/h18.0 km/hN20.4ºC10.2ºC680 W/m²
24/10/1512.3ºC16.6ºC8.8ºC94%77%1021.54 hPa1018.36 hPa0.0 mm20.9 km/h11.6 km/hSSE16.6ºC8.8ºC643 W/m²
25/10/1513.1ºC16.1ºC11.5ºC95%74%1022.46 hPa1018.80 hPa0.0 mm14.5 km/h6.8 km/hNE16.1ºC11.5ºC408 W/m²
26/10/1512.9ºC15.4ºC11.0ºC95%80%1018.83 hPa1013.68 hPa1.6 mm14.5 km/h7.2 km/hSE15.4ºC11.0ºC766 W/m²
27/10/1513.5ºC17.5ºC9.6ºC96%72%1014.46 hPa1011.28 hPa0.8 mm20.9 km/h10.5 km/hS17.5ºC9.6ºC719 W/m²
28/10/1513.9ºC17.9ºC9.1ºC74%42%1018.29 hPa1011.82 hPa0.0 mm40.2 km/h21.8 km/hONO17.9ºC9.1ºC745 W/m²
29/10/1514.0ºC19.6ºC8.1ºC88%55%1019.51 hPa1017.04 hPa0.0 mm30.6 km/h15.4 km/hNO19.6ºC8.1ºC687 W/m²
30/10/1512.9ºC17.2ºC8.6ºC96%61%1021.64 hPa1019.27 hPa0.4 mm17.7 km/h9.4 km/hSE17.2ºC8.6ºC640 W/m²
31/10/1512.4ºC13.4ºC9.2ºC96%93%1025.23 hPa1019.54 hPa4.2 mm14.5 km/h6.1 km/hENE13.4ºC9.2ºC113 W/m²
01/10/1617.2ºC24.9ºC10.8ºC92%30%1015.89 hPa1011.65 hPa0.4 mm25.7 km/h13.5 km/hSE24.9ºC10.8ºC737 W/m²
02/10/1616.9ºC23.4ºC12.6ºC94%63%1018.26 hPa1013.11 hPa19.4 mm64.4 km/h36.5 km/hNE23.4ºC12.6ºC916 W/m²
03/10/1617.9ºC22.5ºC14.1ºC96%68%1021.44 hPa1018.22 hPa0.2 mm27.4 km/h14.0 km/hSE22.5ºC14.1ºC824 W/m²
04/10/1617.3ºC24.9ºC10.1ºC94%40%1021.07 hPa1017.68 hPa0.4 mm19.3 km/h8.8 km/hSSE24.9ºC10.1ºC656 W/m²
05/10/1616.6ºC19.7ºC13.3ºC96%81%1020.39 hPa1014.19 hPa0.2 mm22.5 km/h10.3 km/hESE19.7ºC13.3ºC904 W/m²
06/10/1616.7ºC21.0ºC13.9ºC94%71%1014.43 hPa1008.67 hPa2.2 mm19.3 km/h10.2 km/hENE21.0ºC13.9ºC909 W/m²
07/10/1617.3ºC21.9ºC13.5ºC95%71%1015.34 hPa1012.33 hPa0.2 mm24.1 km/h13.0 km/hSSE21.9ºC13.5ºC749 W/m²
08/10/1618.5ºC24.6ºC13.6ºC92%33%1017.92 hPa1015.11 hPa0.0 mm27.4 km/h14.5 km/hN24.6ºC13.6ºC666 W/m²
09/10/1615.6ºC20.1ºC12.5ºC92%55%1019.27 hPa1016.70 hPa0.0 mm20.9 km/h12.6 km/hNE20.1ºC12.4ºC768 W/m²
10/10/1614.5ºC18.4ºC10.1ºC92%57%1018.87 hPa1015.31 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hNNE18.4ºC10.1ºC842 W/m²
11/10/1613.4ºC21.4ºC6.9ºC92%37%1016.77 hPa1010.33 hPa0.0 mm27.4 km/h14.4 km/hSSE21.4ºC6.9ºC635 W/m²
12/10/1613.2ºC14.2ºC11.7ºC95%76%1012.30 hPa1003.59 hPa0.2 mm20.9 km/h10.4 km/hNE14.2ºC11.7ºC206 W/m²
13/10/1613.8ºC16.6ºC11.3ºC95%72%1003.73 hPa998.85 hPa0.8 mm33.8 km/h17.0 km/hONO16.6ºC11.3ºC443 W/m²
14/10/1614.2ºC18.1ºC12.3ºC81%53%1010.26 hPa999.50 hPa0.0 mm53.1 km/h26.7 km/hNO18.1ºC10.4ºC714 W/m²
15/10/1613.2ºC19.9ºC7.7ºC92%45%1018.05 hPa1010.23 hPa0.0 mm29.0 km/h14.6 km/hSE19.9ºC7.7ºC754 W/m²
16/10/1613.5ºC19.7ºC7.6ºC92%59%1021.61 hPa1017.68 hPa0.4 mm27.4 km/h15.6 km/hSSE19.7ºC7.6ºC680 W/m²
17/10/1614.9ºC20.6ºC9.4ºC95%64%1023.54 hPa1020.83 hPa0.0 mm14.5 km/h6.8 km/hENE20.6ºC9.4ºC508 W/m²
18/10/1616.1ºC19.3ºC12.7ºC92%64%1024.72 hPa1022.49 hPa2.0 mm33.8 km/h20.5 km/hN19.3ºC12.7ºC591 W/m²
19/10/1614.8ºC18.4ºC11.7ºC93%63%1023.91 hPa1017.58 hPa5.2 mm16.1 km/h8.9 km/hSE18.4ºC11.7ºC717 W/m²
20/10/1612.3ºC14.2ºC10.4ºC92%71%1017.65 hPa1013.58 hPa0.8 mm30.6 km/h15.3 km/hNNO14.2ºC9.2ºC199 W/m²
21/10/1611.0ºC12.9ºC9.4ºC85%73%1015.75 hPa1013.82 hPa0.0 mm29.0 km/h14.5 km/hONO12.9ºC7.9ºC139 W/m²
22/10/1613.1ºC15.6ºC10.8ºC95%83%1014.57 hPa1008.88 hPa3.6 mm16.1 km/h8.8 km/hSSE15.6ºC10.8ºC288 W/m²
23/10/1615.2ºC20.2ºC12.1ºC96%68%1009.35 hPa1006.71 hPa0.0 mm27.4 km/h14.8 km/hSSO20.2ºC12.1ºC754 W/m²
24/10/1616.4ºC20.4ºC12.6ºC95%68%1016.87 hPa1008.64 hPa0.2 mm20.9 km/h9.6 km/hSE20.4ºC12.6ºC693 W/m²
25/10/1616.3ºC19.4ºC14.0ºC94%75%1021.58 hPa1015.07 hPa0.2 mm16.1 km/h8.3 km/hESE19.4ºC14.0ºC492 W/m²
26/10/1617.5ºC22.3ºC13.4ºC92%63%1025.30 hPa1021.14 hPa0.0 mm20.9 km/h10.0 km/hNNO22.3ºC13.4ºC378 W/m²
27/10/1617.2ºC22.2ºC11.9ºC93%42%1028.62 hPa1024.35 hPa0.0 mm22.5 km/h12.4 km/hSSE22.2ºC11.9ºC543 W/m²
28/10/1614.9ºC20.5ºC9.4ºC95%69%1031.12 hPa1028.28 hPa0.2 mm20.9 km/h10.7 km/hSSE20.5ºC9.4ºC647 W/m²
29/10/1614.6ºC23.8ºC6.8ºC95%36%1030.31 hPa1024.32 hPa0.4 mm16.1 km/h8.3 km/hS23.8ºC6.8ºC563 W/m²
30/10/1614.1ºC23.1ºC7.7ºC93%30%1024.83 hPa1020.12 hPa0.0 mm16.1 km/h8.0 km/hSSE23.1ºC7.7ºC554 W/m²
31/10/1612.3ºC17.1ºC9.1ºC95%69%1024.66 hPa1020.46 hPa0.0 mm20.9 km/h10.9 km/hSSE17.1ºC9.1ºC659 W/m²
01/10/1718.7ºC22.0ºC16.3ºC91%54%1021.41 hPa1018.46 hPa0.0 mm35.4 km/h22.5 km/hNNE22.0ºC16.1ºC635 W/m²
02/10/1719.0ºC23.8ºC15.3ºC89%57%1022.69 hPa1019.98 hPa0.0 mm51.5 km/h28.7 km/hNE23.8ºC15.3ºC754 W/m²
03/10/1718.3ºC24.7ºC13.1ºC92%57%1022.35 hPa1018.66 hPa0.0 mm25.7 km/h15.2 km/hESE24.7ºC13.1ºC810 W/m²
04/10/1717.5ºC23.1ºC12.4ºC94%63%1024.22 hPa1021.58 hPa0.2 mm27.4 km/h20.3 km/hSSE23.1ºC12.4ºC819 W/m²
05/10/1718.7ºC26.1ºC12.1ºC93%52%1023.61 hPa1017.85 hPa0.2 mm20.9 km/h11.8 km/hE26.1ºC12.1ºC643 W/m²
06/10/1719.1ºC24.1ºC15.2ºC71%41%1019.10 hPa1015.28 hPa0.0 mm64.4 km/h37.8 km/hNNE24.1ºC15.1ºC656 W/m²
07/10/1715.0ºC18.8ºC11.6ºC86%50%1022.56 hPa1018.02 hPa0.0 mm48.3 km/h27.6 km/hSE18.8ºC11.6ºC810 W/m²
08/10/1715.6ºC22.4ºC9.3ºC92%42%1021.95 hPa1017.82 hPa0.0 mm20.9 km/h10.5 km/hSE22.4ºC9.3ºC650 W/m²
09/10/1716.7ºC23.8ºC11.2ºC86%24%1019.95 hPa1017.99 hPa0.0 mm33.8 km/h15.5 km/hNO23.8ºC11.2ºC656 W/m²
10/10/1716.1ºC23.6ºC9.8ºC86%34%1021.71 hPa1018.56 hPa0.0 mm24.1 km/h12.2 km/hSSE23.6ºC9.8ºC640 W/m²
11/10/1716.1ºC23.4ºC9.2ºC89%54%1023.78 hPa1020.59 hPa0.0 mm19.3 km/h9.8 km/hSSE23.4ºC9.2ºC622 W/m²
12/10/1716.4ºC23.6ºC9.9ºC91%60%1026.38 hPa1023.27 hPa0.2 mm20.9 km/h13.3 km/hESE23.6ºC9.9ºC601 W/m²
13/10/1717.3ºC24.2ºC10.8ºC94%59%1026.18 hPa1023.37 hPa0.2 mm20.9 km/h9.7 km/hSE24.2ºC10.8ºC592 W/m²
14/10/1717.8ºC21.6ºC15.7ºC92%71%1026.42 hPa1024.35 hPa0.0 mm20.9 km/h10.2 km/hSE21.6ºC15.7ºC795 W/m²
15/10/1717.6ºC21.9ºC14.6ºC93%65%1027.16 hPa1024.79 hPa0.0 mm24.1 km/h13.5 km/hSSE21.9ºC14.6ºC592 W/m²
16/10/1716.1ºC21.1ºC12.2ºC93%65%1026.96 hPa1024.18 hPa0.0 mm20.9 km/h12.3 km/hSSE21.1ºC12.2ºC729 W/m²
17/10/1715.0ºC20.3ºC9.6ºC95%58%1025.37 hPa1018.70 hPa0.2 mm29.0 km/h16.2 km/hSSE20.3ºC9.6ºC650 W/m²
18/10/1715.1ºC18.7ºC12.1ºC93%75%1018.76 hPa1007.39 hPa11.2 mm45.1 km/h23.8 km/hSE18.7ºC11.7ºC705 W/m²
19/10/1713.3ºC16.2ºC11.3ºC88%57%1011.62 hPa1008.27 hPa0.2 mm54.7 km/h29.3 km/hN16.2ºC9.0ºC838 W/m²
20/10/1716.0ºC21.4ºC11.9ºC89%43%1021.10 hPa1011.28 hPa0.0 mm51.5 km/h30.0 km/hNNO21.4ºC11.3ºC661 W/m²
21/10/1716.5ºC22.9ºC10.5ºC92%53%1023.13 hPa1019.24 hPa0.0 mm54.7 km/h28.5 km/hNO22.9ºC10.5ºC633 W/m²
22/10/1713.6ºC17.2ºC11.1ºC70%46%1025.13 hPa1022.08 hPa0.0 mm66.0 km/h38.8 km/hNO17.2ºC7.8ºC640 W/m²
23/10/1715.3ºC21.3ºC9.8ºC70%23%1025.98 hPa1022.76 hPa0.0 mm35.4 km/h20.1 km/hNNE21.3ºC8.6ºC559 W/m²
24/10/1718.7ºC24.7ºC12.6ºC70%25%1024.32 hPa1021.00 hPa0.0 mm35.4 km/h17.4 km/hNNO24.7ºC12.6ºC598 W/m²
25/10/1716.6ºC24.9ºC10.7ºC86%34%1025.64 hPa1021.88 hPa0.0 mm17.7 km/h9.2 km/hSE24.9ºC10.7ºC575 W/m²
26/10/1717.1ºC25.3ºC10.8ºC87%37%1027.54 hPa1024.83 hPa0.0 mm16.1 km/h9.5 km/hSSE25.3ºC10.8ºC570 W/m²
27/10/1719.1ºC25.1ºC13.2ºC85%31%1027.47 hPa1020.93 hPa0.0 mm91.7 km/h51.6 km/hNO25.1ºC13.2ºC571 W/m²
28/10/1715.6ºC20.3ºC13.0ºC76%52%1024.39 hPa1021.78 hPa0.0 mm69.2 km/h32.2 km/hNO20.3ºC10.9ºC554 W/m²
29/10/1714.7ºC19.6ºC11.4ºC72%33%1023.10 hPa1017.14 hPa0.0 mm56.3 km/h32.2 km/hNNO19.6ºC9.2ºC563 W/m²
30/10/1713.7ºC18.1ºC11.0ºC80%53%1020.25 hPa1014.97 hPa0.0 mm67.6 km/h34.7 km/hNO18.1ºC8.8ºC550 W/m²
31/10/1712.0ºC16.1ºC7.6ºC89%61%1023.27 hPa1019.48 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hNNE16.1ºC7.6ºC666 W/m²
03/10/1815.8ºC18.8ºC13.3ºC80%0%1017.31 hPa1015.75 hPa0.0 mm8.0 km/h5.3 km/hESE18.8ºC0.0ºC373 W/m²
04/10/1815.5ºC24.0ºC11.1ºC90%43%1021.54 hPa1017.40 hPa0.0 mm32.0 km/h3.8 km/hS17.2ºC13.7ºC0 W/m²
05/10/1816.3ºC22.7ºC10.8ºC96%54%1021.54 hPa1017.04 hPa0.0 mm22.5 km/h9.8 km/hSE22.7ºC10.8ºC780 W/m²
06/10/1817.7ºC23.3ºC12.9ºC95%61%1018.09 hPa1012.77 hPa0.0 mm22.5 km/h9.3 km/hSSE23.3ºC12.9ºC686 W/m²
07/10/1814.1ºC21.5ºC10.9ºC93%36%1018.56 hPa1012.09 hPa0.0 mm77.2 km/h47.3 km/hNO21.5ºC7.8ºC696 W/m²
08/10/1812.6ºC16.5ºC8.7ºC91%53%1018.60 hPa1015.48 hPa0.0 mm48.3 km/h27.0 km/hNNO16.5ºC8.1ºC881 W/m²
09/10/1813.4ºC17.8ºC8.4ºC88%49%1017.34 hPa1012.91 hPa0.0 mm20.9 km/h11.2 km/hE17.8ºC8.4ºC912 W/m²
10/10/1814.7ºC20.3ºC9.1ºC94%61%1013.11 hPa1008.88 hPa0.0 mm25.7 km/h14.6 km/hSSE20.3ºC9.1ºC877 W/m²
11/10/1816.7ºC23.8ºC10.8ºC96%47%1018.83 hPa1012.03 hPa0.0 mm33.8 km/h19.2 km/hSSO23.8ºC10.8ºC853 W/m²
12/10/1818.0ºC23.7ºC12.4ºC92%56%1022.90 hPa1018.60 hPa0.0 mm19.3 km/h11.3 km/hESE23.7ºC12.4ºC744 W/m²
13/10/1817.2ºC23.1ºC12.6ºC98%68%1022.63 hPa1015.65 hPa0.0 mm25.7 km/h13.9 km/hSSE23.1ºC12.6ºC691 W/m²
14/10/1815.7ºC17.3ºC12.9ºC97%82%1015.85 hPa1003.76 hPa38.7 mm54.7 km/h33.2 km/hO17.3ºC10.6ºC487 W/m²
15/10/1814.1ºC19.6ºC9.5ºC88%45%1012.67 hPa1003.73 hPa0.0 mm70.8 km/h39.9 km/hNO19.6ºC9.2ºC703 W/m²
16/10/1813.0ºC18.7ºC8.0ºC89%53%1019.04 hPa1012.30 hPa0.0 mm24.1 km/h17.4 km/hNE18.7ºC8.0ºC875 W/m²
17/10/1814.8ºC19.4ºC10.1ºC94%59%1019.07 hPa1013.79 hPa0.0 mm29.0 km/h17.3 km/hNNE19.4ºC10.1ºC775 W/m²
18/10/1814.0ºC17.5ºC10.9ºC97%70%1015.04 hPa1009.82 hPa115.0 mm41.8 km/h21.2 km/hNNE17.5ºC10.9ºC396 W/m²
19/10/1814.1ºC15.3ºC12.1ºC99%93%1019.24 hPa1011.48 hPa177.4 mm46.7 km/h24.1 km/hNE15.3ºC11.8ºC137 W/m²
20/10/1814.8ºC17.3ºC13.3ºC99%86%1024.28 hPa1019.10 hPa2.5 mm20.9 km/h10.6 km/hNNE17.3ºC13.3ºC645 W/m²
21/10/1815.8ºC21.8ºC10.6ºC96%60%1024.52 hPa1019.85 hPa0.0 mm16.1 km/h6.9 km/hE21.8ºC10.6ºC605 W/m²
22/10/1817.0ºC20.2ºC12.6ºC91%48%1024.96 hPa1018.39 hPa0.2 mm51.5 km/h27.6 km/hNNO20.2ºC12.6ºC598 W/m²
23/10/1814.9ºC21.1ºC10.8ºC83%42%1027.60 hPa1024.62 hPa0.0 mm35.4 km/h16.5 km/hN21.1ºC10.6ºC606 W/m²
24/10/1819.0ºC24.0ºC14.8ºC58%27%1026.42 hPa1019.37 hPa0.0 mm37.0 km/h19.6 km/hN24.0ºC13.8ºC608 W/m²
25/10/1819.2ºC25.6ºC11.9ºC90%18%1019.65 hPa1015.65 hPa0.0 mm29.0 km/h12.1 km/hE25.6ºC11.9ºC608 W/m²
26/10/1815.3ºC22.1ºC9.2ºC91%42%1016.53 hPa1010.87 hPa1.2 mm14.5 km/h7.1 km/hNE22.1ºC9.2ºC679 W/m²
27/10/189.8ºC14.7ºC4.6ºC88%55%1011.11 hPa999.77 hPa11.5 mm74.0 km/h45.4 km/hNO14.7ºC0.2ºC496 W/m²
28/10/185.2ºC7.7ºC3.6ºC73%51%1002.51 hPa997.46 hPa0.2 mm64.4 km/h36.2 km/hNO7.7ºC-2.2ºC603 W/m²
29/10/186.1ºC8.6ºC3.6ºC71%46%1002.41 hPa995.33 hPa0.0 mm93.3 km/h45.9 km/hNO8.6ºC-2.4ºC789 W/m²
30/10/187.4ºC9.6ºC4.3ºC97%48%1008.06 hPa1001.97 hPa6.5 mm74.0 km/h24.9 km/hOSO9.6ºC3.5ºC478 W/m²
31/10/188.0ºC12.1ºC5.2ºC97%62%1008.20 hPa1001.22 hPa12.4 mm33.8 km/h19.0 km/hSSO12.1ºC5.2ºC865 W/m²
01/10/1921.1ºC29.2ºC13.9ºC95%29%1014.97 hPa1008.81 hPa0.0 mm49.9 km/h27.2 km/hNNO28.7ºC13.9ºC731 W/m²
02/10/1918.1ºC21.3ºC15.1ºC74%43%1017.48 hPa1011.11 hPa0.2 mm78.9 km/h46.7 km/hNO21.3ºC13.4ºC691 W/m²
03/10/1917.7ºC25.4ºC13.1ºC70%19%1018.16 hPa1015.31 hPa0.0 mm64.4 km/h37.7 km/hNNO25.4ºC11.1ºC754 W/m²
04/10/1920.5ºC25.7ºC15.7ºC72%42%1017.71 hPa1013.99 hPa0.0 mm53.1 km/h21.2 km/hNO25.7ºC15.7ºC677 W/m²
05/10/1919.3ºC24.2ºC14.5ºC86%52%1017.31 hPa1013.96 hPa0.0 mm46.7 km/h29.3 km/hNE24.2ºC14.5ºC673 W/m²
06/10/1918.7ºC25.5ºC13.1ºC92%42%1019.20 hPa1015.95 hPa0.0 mm69.2 km/h38.6 km/hNO25.5ºC13.1ºC833 W/m²
07/10/1919.3ºC23.9ºC15.2ºC73%27%1018.05 hPa1013.41 hPa0.0 mm85.3 km/h47.8 km/hNO23.9ºC12.7ºC949 W/m²
08/10/1918.7ºC23.5ºC12.4ºC84%33%1019.78 hPa1016.33 hPa0.0 mm29.0 km/h14.0 km/hSSE23.5ºC12.4ºC649 W/m²
09/10/1918.0ºC23.8ºC12.9ºC93%56%1020.93 hPa1016.53 hPa0.0 mm24.1 km/h12.0 km/hENE23.8ºC12.9ºC788 W/m²
10/10/1916.8ºC19.9ºC12.9ºC84%55%1023.00 hPa1020.12 hPa0.0 mm25.7 km/h15.3 km/hNO19.9ºC12.9ºC752 W/m²
11/10/1916.9ºC23.9ºC11.0ºC93%60%1023.07 hPa1019.51 hPa0.0 mm33.8 km/h16.4 km/hS23.9ºC11.0ºC621 W/m²
12/10/1917.9ºC21.4ºC14.1ºC92%68%1020.93 hPa1017.68 hPa0.0 mm24.1 km/h14.5 km/hSSE21.4ºC14.1ºC809 W/m²
13/10/1918.2ºC23.5ºC14.9ºC95%64%1018.87 hPa1016.02 hPa0.0 mm24.1 km/h13.7 km/hSSE23.5ºC14.9ºC729 W/m²
14/10/1917.2ºC20.8ºC14.7ºC96%69%1017.41 hPa1010.64 hPa0.7 mm22.5 km/h13.5 km/hS20.8ºC14.7ºC466 W/m²
15/10/1913.6ºC18.4ºC9.0ºC92%31%1021.20 hPa1011.45 hPa0.0 mm74.0 km/h45.2 km/hNO18.4ºC5.9ºC635 W/m²
16/10/1913.5ºC21.3ºC8.2ºC74%36%1021.34 hPa1016.97 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE21.3ºC8.2ºC686 W/m²
17/10/1915.4ºC23.2ºC8.5ºC85%37%1018.46 hPa1015.99 hPa0.0 mm19.3 km/h10.1 km/hSE23.2ºC8.5ºC733 W/m²
18/10/1916.7ºC23.1ºC10.9ºC87%48%1018.26 hPa1013.38 hPa0.0 mm29.0 km/h13.0 km/hSSE23.1ºC10.9ºC684 W/m²
19/10/1916.8ºC23.4ºC10.7ºC85%39%1013.52 hPa1006.57 hPa0.0 mm37.0 km/h17.5 km/hSO23.4ºC10.7ºC698 W/m²
20/10/1914.2ºC16.9ºC11.0ºC88%41%1014.29 hPa1004.20 hPa0.5 mm53.1 km/h17.3 km/hSO16.9ºC10.7ºC439 W/m²
21/10/1911.5ºC15.1ºC9.3ºC87%61%1019.68 hPa1014.19 hPa0.0 mm25.7 km/h15.5 km/hNNE15.1ºC7.9ºC823 W/m²
22/10/1910.0ºC11.4ºC8.9ºC93%78%1019.68 hPa1005.73 hPa37.5 mm57.9 km/h36.9 km/hNO11.4ºC5.6ºC116 W/m²
23/10/1910.5ºC14.2ºC6.8ºC93%62%1010.81 hPa1004.64 hPa5.8 mm22.5 km/h13.6 km/hENE14.2ºC6.3ºC728 W/m²
24/10/1912.4ºC15.5ºC8.7ºC76%55%1022.02 hPa1010.33 hPa0.0 mm64.4 km/h40.2 km/hNO15.5ºC6.6ºC679 W/m²
25/10/1915.6ºC21.1ºC11.1ºC82%47%1023.20 hPa1020.19 hPa0.0 mm59.5 km/h36.0 km/hNNO21.1ºC10.9ºC582 W/m²
26/10/1913.8ºC19.8ºC8.1ºC91%57%1023.17 hPa1020.49 hPa0.0 mm20.9 km/h13.0 km/hSSE19.8ºC8.1ºC575 W/m²
27/10/1914.2ºC19.7ºC8.1ºC95%64%1023.17 hPa1020.32 hPa0.0 mm19.3 km/h10.6 km/hSSE19.7ºC8.1ºC582 W/m²
28/10/1913.4ºC18.1ºC9.9ºC95%73%1020.59 hPa1016.73 hPa0.0 mm14.5 km/h7.4 km/hSSO18.1ºC9.9ºC336 W/m²
29/10/1916.4ºC23.1ºC10.1ºC91%44%1019.85 hPa1015.92 hPa0.0 mm20.9 km/h14.2 km/hNO23.1ºC10.1ºC621 W/m²
30/10/1917.1ºC22.3ºC14.1ºC81%51%1021.20 hPa1019.20 hPa0.0 mm22.5 km/h13.5 km/hN22.3ºC14.1ºC694 W/m²
31/10/1917.4ºC20.4ºC15.1ºC75%57%1021.10 hPa1018.26 hPa0.0 mm69.2 km/h41.4 km/hNO20.4ºC14.8ºC606 W/m²
01/10/2017.6ºC25.7ºC11.2ºC93%34%1014.53 hPa1005.63 hPa0.0 mm37.0 km/h19.2 km/hOSO25.7ºC11.2ºC779 W/m²
02/10/2013.4ºC20.0ºC8.1ºC85%51%1005.69 hPa990.32 hPa4.5 mm83.7 km/h47.9 km/hONO20.0ºC3.1ºC851 W/m²
03/10/2013.2ºC18.2ºC9.4ºC61%39%1010.50 hPa996.82 hPa0.0 mm75.6 km/h32.9 km/hONO18.2ºC7.3ºC830 W/m²
04/10/2013.6ºC18.8ºC8.4ºC72%35%1012.30 hPa1006.37 hPa0.0 mm57.9 km/h29.4 km/hO18.8ºC8.1ºC953 W/m²
05/10/2013.2ºC18.3ºC7.9ºC78%39%1021.88 hPa1012.26 hPa0.0 mm59.5 km/h34.4 km/hNO18.3ºC7.9ºC680 W/m²
06/10/2017.1ºC24.7ºC8.3ºC72%39%1022.66 hPa1019.71 hPa0.0 mm32.2 km/h16.7 km/hONO24.7ºC8.3ºC779 W/m²
07/10/2020.4ºC23.8ºC17.0ºC74%50%1024.15 hPa1018.66 hPa0.0 mm74.0 km/h41.3 km/hNO23.8ºC17.0ºC606 W/m²
08/10/2016.9ºC23.1ºC10.7ºC91%58%1025.33 hPa1022.32 hPa0.0 mm27.4 km/h15.6 km/hSSE23.1ºC10.7ºC650 W/m²
09/10/2017.0ºC23.1ºC11.4ºC93%64%1023.67 hPa1021.54 hPa0.0 mm24.1 km/h13.1 km/hSSE23.1ºC11.4ºC686 W/m²
10/10/2017.0ºC21.5ºC13.1ºC90%47%1024.12 hPa1021.14 hPa0.0 mm77.2 km/h46.6 km/hNO21.5ºC9.9ºC742 W/m²
11/10/2011.9ºC14.9ºC9.4ºC68%47%1023.98 hPa1018.83 hPa0.0 mm101.0 km/h58.6 km/hNO14.9ºC4.9ºC656 W/m²
12/10/2011.9ºC15.5ºC9.3ºC70%48%1023.78 hPa1018.12 hPa0.0 mm83.7 km/h45.2 km/hNO15.5ºC5.4ºC649 W/m²
13/10/2015.9ºC20.7ºC13.1ºC72%46%1019.54 hPa1012.36 hPa0.0 mm57.9 km/h27.8 km/hNO20.7ºC11.1ºC742 W/m²
14/10/2012.2ºC15.2ºC9.1ºC71%43%1013.21 hPa1009.42 hPa0.0 mm75.6 km/h48.6 km/hNO15.2ºC4.6ºC826 W/m²
15/10/2010.4ºC15.0ºC7.5ºC65%40%1017.99 hPa1012.50 hPa0.0 mm77.2 km/h46.9 km/hNO15.0ºC2.9ºC710 W/m²
16/10/209.7ºC15.3ºC6.7ºC68%41%1020.19 hPa1016.63 hPa0.0 mm78.9 km/h46.0 km/hNO15.3ºC1.9ºC638 W/m²
17/10/2010.2ºC17.8ºC3.3ºC85%35%1021.41 hPa1017.31 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hS17.8ºC3.3ºC629 W/m²
18/10/2011.5ºC19.4ºC5.1ºC89%38%1023.71 hPa1021.14 hPa0.0 mm24.1 km/h11.4 km/hSSE19.4ºC5.1ºC640 W/m²
19/10/2012.8ºC18.8ºC7.3ºC93%53%1023.74 hPa1020.39 hPa0.0 mm38.6 km/h18.0 km/hS18.8ºC7.3ºC657 W/m²
20/10/2015.0ºC17.4ºC13.7ºC95%74%1020.76 hPa1012.64 hPa0.0 mm30.6 km/h18.9 km/hSSE17.4ºC13.0ºC587 W/m²
21/10/2016.6ºC23.3ºC12.8ºC94%45%1014.77 hPa1009.82 hPa0.0 mm32.2 km/h17.0 km/hSSE23.3ºC12.8ºC698 W/m²
MITJANES 15.6ºC 20.5ºC 11.3ºC 87.7% 53.2% 1019.2 hPa 1014.6 hPa 521 mm 36.5 km/h 20.1 km/h SSO 20.5ºC 10.6ºC 972 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics