Resum mensual:

Temperatura mitjana: 21.8ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 27.1ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 16.6ºC

Temperatura màxima: 34.6ºC (el dia 08/08/20 a les 20:22)
Temperatura mínima: 0.0ºC (el dia 17/08/15 a les 00:34)

Humitat relativa màxima: 100% (el dia 21/08/19 a les 03:11)
Humitat relativa mínima: 18% (el dia 10/08/13 a les 14:17)

Punt de rosada màxim: 25.5ºC (el dia 16/08/19 a les 12:06)
Punt de rosada mínim: 20.1ºC (el dia 12/08/15 a les 07:34)

Pressió atmosfèrica màxima: 1024.66 hPa (el dia 12/08/16 a les 00:04)
Pressió atmosfèrica mínima: 1004.68 hPa (el dia 23/08/15 a les 19:08)

Ratxa de vent màxima: 75.6 km/h (el dia 11/08/17 a les 07:37)
Direcció del vent predominant: S (177.3º)
Velocitat del vent màxima: 45.1 km/h (el dia 27/08/19 a les 05:28)

Temperatura de xafogor màxima: 37.0ºC (el dia 01/08/20 a les 15:18)
Temperatura aparent màxima: 36.8ºC (el dia 01/08/20 a les 14:14)
Temperatura aparent mínima: 0.0ºC (el dia 17/08/15 a les 00:34)
Temperatura de sensació mínima: 0.0ºC (el dia 17/08/15 a les 00:34)

Precipitació total mitjana en 9 mesos: 32.5 mm
Precipitació màxima 1h: 100.2 mm (el dia 07/08/14 a les 11:52)
Precipitació màxima diaria: 66.6 mm (el dia 02/08/14)
Intensitat de precipitació màxima: 606.4 mm/h (el dia 04/08/14 a les 19:30)
ET total mitjana en 9 mesos: 105.5 mm

Radiació solar màxima: 1160 W/m² (el dia 16/08/19 a les 12:06)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/08/1322.5ºC28.3ºC15.6ºC75%42%1016.19 hPa1013.35 hPa0.0 mm35.4 km/h18.6 km/hS28.8ºC15.6ºC W/m²
02/08/1321.8ºC27.3ºC14.9ºC83%53%1016.02 hPa1013.82 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hS28.5ºC14.9ºC W/m²
03/08/1321.4ºC26.1ºC16.3ºC90%54%1018.93 hPa1013.55 hPa1.8 mm51.5 km/h19.5 km/hS26.1ºC16.3ºC W/m²
04/08/1321.8ºC28.1ºC13.9ºC95%52%1019.44 hPa1016.56 hPa0.2 mm27.4 km/h14.2 km/hS29.4ºC13.9ºC W/m²
05/08/1322.3ºC28.9ºC14.9ºC87%46%1017.34 hPa1012.53 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hS29.8ºC14.9ºC W/m²
06/08/1323.0ºC28.3ºC18.1ºC94%64%1014.40 hPa1008.40 hPa0.0 mm30.6 km/h15.0 km/hSSE30.8ºC18.1ºC W/m²
07/08/1321.8ºC26.9ºC17.1ºC90%42%1011.82 hPa1006.34 hPa3.8 mm56.3 km/h28.2 km/hN27.1ºC15.9ºC W/m²
08/08/1319.4ºC24.2ºC15.3ºC82%41%1021.27 hPa1010.30 hPa1.8 mm70.8 km/h43.0 km/hNO24.2ºC13.5ºC W/m²
09/08/1321.1ºC29.3ºC15.6ºC63%24%1021.68 hPa1018.56 hPa0.0 mm54.7 km/h33.4 km/hNNO28.6ºC14.4ºC W/m²
10/08/1323.9ºC29.8ºC19.7ºC83%18%1019.61 hPa1016.02 hPa0.0 mm61.2 km/h37.4 km/hNO29.6ºC19.7ºC W/m²
11/08/1322.1ºC27.8ºC14.9ºC84%42%1018.09 hPa1014.97 hPa0.0 mm24.1 km/h13.6 km/hS29.3ºC14.9ºC W/m²
12/08/1322.6ºC28.1ºC15.8ºC80%46%1016.16 hPa1012.60 hPa0.0 mm32.2 km/h17.6 km/hS29.0ºC15.8ºC W/m²
13/08/1322.4ºC27.8ºC17.7ºC81%47%1016.87 hPa1013.35 hPa0.0 mm51.5 km/h28.5 km/hNNO28.3ºC17.7ºC W/m²
14/08/1322.2ºC27.4ºC15.7ºC87%50%1017.31 hPa1015.14 hPa0.0 mm29.0 km/h14.3 km/hS28.7ºC15.7ºC W/m²
15/08/1322.0ºC26.7ºC17.2ºC88%60%1017.38 hPa1015.24 hPa0.0 mm27.4 km/h14.9 km/hS28.3ºC17.2ºC W/m²
16/08/1320.4ºC24.3ºC15.9ºC92%68%1018.76 hPa1014.26 hPa0.8 mm20.9 km/h10.8 km/hSSO24.3ºC15.9ºC W/m²
17/08/1321.0ºC26.1ºC15.4ºC92%57%1018.22 hPa1015.51 hPa0.0 mm25.7 km/h12.0 km/hS26.1ºC15.4ºC W/m²
18/08/1321.9ºC26.2ºC17.6ºC91%64%1016.63 hPa1014.77 hPa0.0 mm25.7 km/h14.8 km/hS26.2ºC17.6ºC W/m²
19/08/1323.1ºC29.8ºC16.7ºC92%48%1018.80 hPa1015.89 hPa0.0 mm24.1 km/h14.8 km/hS32.1ºC16.7ºC W/m²
20/08/1321.3ºC24.5ºC19.7ºC90%66%1019.88 hPa1017.17 hPa0.0 mm24.1 km/h14.3 km/hSSO24.5ºC19.7ºC W/m²
21/08/1320.4ºC26.0ºC14.7ºC93%65%1019.27 hPa1015.72 hPa0.2 mm29.0 km/h17.2 km/hS26.0ºC14.7ºC W/m²
22/08/1319.6ºC24.5ºC14.9ºC94%61%1016.70 hPa1011.72 hPa5.6 mm27.4 km/h16.7 km/hSSO24.5ºC14.9ºC W/m²
23/08/1320.2ºC24.6ºC16.7ºC96%72%1014.90 hPa1013.14 hPa0.2 mm20.9 km/h11.4 km/hS24.6ºC16.7ºC W/m²
24/08/1321.3ºC26.5ºC16.5ºC95%54%1014.90 hPa1012.09 hPa0.0 mm33.8 km/h19.5 km/hN26.5ºC16.5ºC W/m²
25/08/1318.9ºC23.4ºC15.3ºC78%53%1015.11 hPa1008.94 hPa0.0 mm49.9 km/h27.2 km/hNO23.4ºC13.8ºC W/m²
26/08/1319.4ºC23.7ºC16.8ºC92%49%1011.82 hPa1008.84 hPa0.0 mm38.6 km/h21.1 km/hNNO23.7ºC16.2ºC W/m²
27/08/1319.1ºC22.8ºC15.2ºC93%53%1014.40 hPa1011.25 hPa0.0 mm32.2 km/h20.4 km/hO22.8ºC15.2ºC W/m²
28/08/1316.7ºC19.6ºC14.4ºC92%59%1016.56 hPa1013.75 hPa12.6 mm27.4 km/h16.1 km/hN19.6ºC14.4ºC W/m²
29/08/1316.5ºC20.6ºC12.8ºC94%69%1019.24 hPa1016.29 hPa6.0 mm19.3 km/h10.2 km/hE20.6ºC12.8ºC W/m²
30/08/1318.2ºC22.7ºC14.7ºC94%50%1019.75 hPa1017.27 hPa0.0 mm19.3 km/h9.1 km/hSSO22.7ºC14.7ºC W/m²
31/08/1319.6ºC24.3ºC15.0ºC89%50%1021.17 hPa1018.56 hPa0.0 mm40.2 km/h23.1 km/hNNO24.3ºC15.0ºC W/m²
01/08/1421.2ºC26.1ºC16.9ºC91%67%1011.25 hPa1005.19 hPa0.0 mm27.4 km/h16.2 km/hE26.1ºC16.9ºC960 W/m²
02/08/1418.7ºC25.3ºC14.4ºC96%56%1010.33 hPa1005.66 hPa66.6 mm41.8 km/h25.3 km/hNNE25.3ºC13.1ºC1041 W/m²
03/08/1419.3ºC25.1ºC13.1ºC93%51%1013.28 hPa1010.03 hPa0.4 mm24.1 km/h11.6 km/hSE25.1ºC13.1ºC1034 W/m²
04/08/1419.7ºC25.1ºC14.9ºC94%65%1016.12 hPa1012.77 hPa36.4 mm57.9 km/h38.6 km/hSE25.1ºC14.9ºC1056 W/m²
05/08/1420.5ºC25.2ºC16.5ºC96%63%1017.41 hPa1015.75 hPa0.2 mm17.7 km/h9.2 km/hSSE25.2ºC16.5ºC1120 W/m²
06/08/1422.1ºC26.8ºC17.2ºC95%67%1017.51 hPa1013.24 hPa0.4 mm25.7 km/h12.5 km/hS28.6ºC17.2ºC1018 W/m²
07/08/1423.2ºC28.0ºC19.2ºC91%50%1015.45 hPa1012.47 hPa0.0 mm24.1 km/h13.2 km/hSSO29.3ºC19.2ºC960 W/m²
08/08/1422.1ºC26.4ºC19.7ºC94%47%1013.75 hPa1008.40 hPa0.0 mm35.4 km/h17.1 km/hS26.4ºC19.7ºC1137 W/m²
09/08/1421.9ºC26.0ºC18.5ºC96%72%1012.80 hPa1008.88 hPa0.2 mm20.9 km/h11.1 km/hSSE26.0ºC18.5ºC1083 W/m²
10/08/1424.3ºC30.1ºC18.3ºC95%47%1010.70 hPa1008.61 hPa0.0 mm22.5 km/h13.1 km/hS32.4ºC18.3ºC944 W/m²
11/08/1422.7ºC25.9ºC18.3ºC93%63%1014.80 hPa1010.33 hPa0.0 mm20.9 km/h10.8 km/hE25.9ºC18.3ºC1035 W/m²
12/08/1422.2ºC24.9ºC20.7ºC93%77%1014.80 hPa1009.93 hPa0.0 mm25.7 km/h15.1 km/hS24.9ºC20.7ºC942 W/m²
13/08/1420.6ºC24.6ºC17.7ºC93%41%1014.73 hPa1006.57 hPa0.0 mm72.4 km/h42.5 km/hNO24.6ºC16.5ºC907 W/m²
14/08/1419.0ºC23.5ºC15.7ºC79%44%1017.65 hPa1014.60 hPa0.0 mm57.9 km/h29.3 km/hNO23.5ºC14.3ºC1002 W/m²
15/08/1420.0ºC24.9ºC15.8ºC87%51%1018.16 hPa1016.09 hPa0.0 mm41.8 km/h22.0 km/hONO24.9ºC15.1ºC1104 W/m²
16/08/1418.2ºC23.2ºC15.2ºC89%44%1020.69 hPa1017.68 hPa0.0 mm57.9 km/h28.9 km/hNNO23.2ºC13.5ºC926 W/m²
17/08/1417.6ºC22.1ºC11.6ºC90%71%1020.83 hPa1015.01 hPa0.0 mm24.1 km/h13.2 km/hSSO22.1ºC11.6ºC1102 W/m²
18/08/1419.8ºC24.7ºC15.1ºC95%67%1015.21 hPa1008.91 hPa0.0 mm32.2 km/h17.0 km/hS24.7ºC15.1ºC1021 W/m²
19/08/1420.4ºC24.3ºC15.0ºC92%61%1014.02 hPa1009.72 hPa0.0 mm27.4 km/h14.9 km/hSSE24.3ºC15.0ºC1079 W/m²
20/08/1420.5ºC24.7ºC18.6ºC94%70%1015.41 hPa1011.96 hPa26.0 mm29.0 km/h17.6 km/hSSE24.7ºC18.6ºC1025 W/m²
21/08/1418.2ºC21.0ºC16.6ºC94%78%1016.19 hPa1013.62 hPa0.0 mm25.7 km/h13.8 km/hENE21.0ºC16.6ºC1099 W/m²
22/08/1419.7ºC23.5ºC17.6ºC94%69%1015.11 hPa1010.16 hPa8.8 mm43.5 km/h24.3 km/hS23.5ºC17.1ºC1111 W/m²
23/08/1419.0ºC24.1ºC14.4ºC85%57%1018.93 hPa1014.33 hPa0.0 mm41.8 km/h23.2 km/hNO24.1ºC13.7ºC1058 W/m²
24/08/1419.2ºC23.1ºC14.3ºC93%79%1019.34 hPa1015.99 hPa0.0 mm27.4 km/h14.4 km/hS23.1ºC14.3ºC1123 W/m²
25/08/1421.7ºC27.9ºC15.9ºC96%57%1017.31 hPa1012.77 hPa0.2 mm19.3 km/h11.4 km/hS30.0ºC15.9ºC819 W/m²
26/08/1425.1ºC32.2ºC16.4ºC95%28%1013.41 hPa1009.86 hPa0.2 mm29.0 km/h16.6 km/hS31.6ºC16.4ºC823 W/m²
27/08/1424.5ºC29.9ºC19.7ºC93%47%1014.73 hPa1010.98 hPa1.2 mm29.0 km/h15.5 km/hNNE31.9ºC19.7ºC946 W/m²
28/08/1421.3ºC26.6ºC17.4ºC97%70%1015.58 hPa1013.38 hPa0.4 mm24.1 km/h13.3 km/hS26.6ºC17.4ºC911 W/m²
29/08/1421.4ºC25.4ºC18.5ºC94%72%1016.83 hPa1013.62 hPa0.0 mm24.1 km/h11.3 km/hSE25.4ºC18.5ºC1072 W/m²
30/08/1420.6ºC23.4ºC18.9ºC93%70%1017.17 hPa1015.24 hPa0.0 mm17.7 km/h8.9 km/hSSE23.4ºC18.9ºC1011 W/m²
31/08/1421.1ºC26.1ºC17.2ºC95%68%1016.83 hPa1014.02 hPa0.8 mm20.9 km/h13.9 km/hSSO26.1ºC17.2ºC986 W/m²
01/08/1519.0ºC23.9ºC14.7ºC95%60%1016.29 hPa1009.35 hPa1.4 mm51.5 km/h32.8 km/hNNO23.9ºC13.8ºC1076 W/m²
02/08/1520.5ºC25.4ºC14.7ºC95%67%1017.14 hPa1014.80 hPa0.2 mm24.1 km/h13.2 km/hSSE25.4ºC14.7ºC983 W/m²
03/08/1523.4ºC29.9ºC17.2ºC96%57%1016.83 hPa1013.41 hPa0.2 mm32.2 km/h16.5 km/hSSE32.6ºC17.2ºC847 W/m²
04/08/1523.8ºC29.0ºC18.5ºC91%48%1014.77 hPa1013.14 hPa0.0 mm22.5 km/h14.4 km/hSSE31.0ºC18.5ºC1002 W/m²
05/08/1523.7ºC29.2ºC17.2ºC93%51%1014.70 hPa1011.45 hPa0.0 mm22.5 km/h12.7 km/hSSE31.1ºC17.2ºC870 W/m²
06/08/1524.0ºC28.7ºC19.3ºC94%63%1014.63 hPa1012.13 hPa0.4 mm24.1 km/h12.2 km/hESE32.1ºC19.3ºC962 W/m²
07/08/1526.2ºC30.8ºC20.4ºC88%52%1016.50 hPa1011.59 hPa0.0 mm19.3 km/h10.7 km/hESE36.3ºC20.4ºC782 W/m²
08/08/1521.8ºC27.9ºC18.1ºC93%43%1018.63 hPa1013.24 hPa5.4 mm30.6 km/h18.8 km/hNNO27.9ºC18.1ºC520 W/m²
09/08/1520.0ºC26.2ºC15.8ºC89%43%1019.34 hPa1016.66 hPa0.0 mm56.3 km/h27.4 km/hNO26.2ºC14.3ºC967 W/m²
10/08/1522.1ºC28.7ºC15.5ºC83%33%1017.65 hPa1012.36 hPa0.0 mm24.1 km/h13.6 km/hOSO28.8ºC15.5ºC865 W/m²
11/08/1521.7ºC27.2ºC15.4ºC92%65%1014.57 hPa1011.82 hPa0.0 mm27.4 km/h16.9 km/hSSE29.4ºC15.4ºC953 W/m²
12/08/1523.9ºC28.2ºC21.2ºC94%70%1015.82 hPa1014.09 hPa0.0 mm24.1 km/h12.5 km/hSSE31.6ºC21.2ºC995 W/m²
13/08/1524.3ºC28.4ºC20.4ºC94%38%1014.73 hPa1010.23 hPa0.0 mm33.8 km/h20.1 km/hNE30.2ºC20.4ºC933 W/m²
14/08/1520.6ºC24.7ºC16.6ºC76%46%1013.92 hPa1011.45 hPa0.0 mm49.9 km/h32.1 km/hNO24.7ºC15.1ºC1118 W/m²
15/08/1518.6ºC22.1ºC15.9ºC71%51%1014.23 hPa1011.18 hPa1.2 mm46.7 km/h26.7 km/hNO22.1ºC14.6ºC1005 W/m²
16/08/1520.3ºC24.7ºC15.6ºC84%45%1014.29 hPa1010.47 hPa0.0 mm33.8 km/h18.4 km/hS24.7ºC15.6ºC1150 W/m²
17/08/1519.6ºC23.6ºC17.2ºC92%62%1011.99 hPa1009.11 hPa4.8 mm37.0 km/h16.4 km/hNNE23.6ºC17.2ºC947 W/m²
17/08/1517.3ºC18.6ºC0.0ºC93%0%1012.43 hPa0.00 hPa4.8 mm6.4 km/h5.3 km/hN18.6ºC0.0ºC5 W/m²
18/08/1518.0ºC21.3ºC16.1ºC94%69%1016.46 hPa1010.87 hPa0.4 mm24.1 km/h12.2 km/hNNE21.3ºC16.1ºC1090 W/m²
19/08/1519.1ºC23.2ºC15.1ºC93%48%1019.10 hPa1015.95 hPa0.0 mm25.7 km/h13.8 km/hSE23.2ºC15.1ºC1090 W/m²
20/08/1520.3ºC25.9ºC14.4ºC95%66%1020.83 hPa1019.07 hPa0.2 mm27.4 km/h15.9 km/hSSE25.9ºC14.4ºC1020 W/m²
21/08/1522.4ºC27.5ºC18.9ºC95%55%1020.56 hPa1016.53 hPa0.6 mm38.6 km/h20.9 km/hS29.8ºC18.9ºC969 W/m²
22/08/1520.9ºC26.0ºC16.2ºC94%49%1017.41 hPa1009.93 hPa0.2 mm33.8 km/h19.1 km/hSSE26.0ºC16.2ºC889 W/m²
23/08/1521.8ºC27.3ºC15.6ºC94%37%1010.23 hPa1004.68 hPa0.2 mm27.4 km/h12.8 km/hENE27.7ºC15.6ºC1051 W/m²
24/08/1522.1ºC24.9ºC16.3ºC70%33%1015.17 hPa1004.91 hPa0.0 mm48.3 km/h27.6 km/hNO24.9ºC16.3ºC1011 W/m²
25/08/1518.8ºC24.7ºC12.5ºC92%53%1019.27 hPa1015.14 hPa0.0 mm24.1 km/h12.8 km/hESE24.7ºC12.5ºC1005 W/m²
26/08/1520.3ºC27.0ºC13.9ºC93%55%1019.20 hPa1013.79 hPa0.0 mm35.4 km/h18.3 km/hSSE28.2ºC13.9ºC886 W/m²
27/08/1522.1ºC27.9ºC15.9ºC94%57%1016.09 hPa1013.14 hPa0.2 mm29.0 km/h15.1 km/hSSE29.8ºC15.9ºC802 W/m²
28/08/1522.6ºC28.6ºC15.9ºC79%42%1018.19 hPa1015.04 hPa0.0 mm30.6 km/h17.0 km/hSSE30.1ºC15.9ºC795 W/m²
29/08/1521.4ºC27.9ºC15.5ºC89%57%1019.48 hPa1016.77 hPa0.0 mm25.7 km/h12.1 km/hESE29.4ºC15.5ºC995 W/m²
30/08/1521.3ºC26.3ºC15.3ºC93%64%1019.10 hPa1015.11 hPa0.2 mm24.1 km/h12.2 km/hSE26.3ºC15.3ºC1027 W/m²
31/08/1522.9ºC28.7ºC17.6ºC93%59%1017.48 hPa1010.16 hPa2.8 mm43.5 km/h21.0 km/hSSE31.4ºC17.6ºC766 W/m²
01/08/1622.5ºC26.1ºC18.2ºC85%57%1018.22 hPa1015.34 hPa0.0 mm33.8 km/h17.5 km/hSSE26.1ºC18.2ºC991 W/m²
02/08/1623.1ºC28.4ºC16.9ºC86%54%1019.24 hPa1015.62 hPa0.0 mm29.0 km/h16.5 km/hSSE29.5ºC16.9ºC828 W/m²
03/08/1623.4ºC28.9ºC16.9ºC88%50%1017.58 hPa1012.33 hPa0.0 mm27.4 km/h13.9 km/hSSE30.5ºC16.9ºC826 W/m²
04/08/1623.8ºC29.9ºC16.6ºC78%46%1014.02 hPa1009.72 hPa0.0 mm43.5 km/h20.8 km/hSE32.5ºC16.6ºC888 W/m²
05/08/1622.1ºC26.6ºC18.1ºC78%45%1020.97 hPa1011.99 hPa0.2 mm64.4 km/h37.1 km/hNO26.6ºC18.1ºC1144 W/m²
06/08/1621.4ºC27.4ºC14.8ºC83%37%1022.66 hPa1020.19 hPa0.0 mm30.6 km/h16.3 km/hS27.8ºC14.8ºC856 W/m²
07/08/1621.9ºC29.0ºC15.1ºC85%30%1023.30 hPa1020.73 hPa0.0 mm27.4 km/h13.7 km/hSE28.7ºC15.1ºC838 W/m²
08/08/1623.0ºC30.3ºC14.4ºC87%31%1022.83 hPa1018.93 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hSSE29.3ºC14.4ºC849 W/m²
09/08/1623.5ºC28.7ºC17.2ºC82%32%1019.14 hPa1014.19 hPa1.2 mm51.5 km/h29.1 km/hSE28.3ºC17.2ºC830 W/m²
10/08/1618.1ºC23.3ºC14.6ºC85%43%1019.68 hPa1015.51 hPa3.2 mm54.7 km/h30.4 km/hNO23.3ºC12.9ºC840 W/m²
11/08/1618.7ºC24.7ºC12.9ºC84%40%1023.03 hPa1019.54 hPa0.0 mm43.5 km/h26.2 km/hNO24.7ºC11.1ºC865 W/m²
12/08/1619.1ºC25.1ºC11.8ºC86%44%1024.66 hPa1022.32 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hSSE25.1ºC11.8ºC925 W/m²
13/08/1620.7ºC26.4ºC13.2ºC86%37%1023.34 hPa1020.56 hPa0.0 mm27.4 km/h13.2 km/hSE26.4ºC13.2ºC847 W/m²
14/08/1620.1ºC26.6ºC13.3ºC92%46%1021.78 hPa1018.97 hPa0.0 mm30.6 km/h14.8 km/hSSE26.6ºC13.3ºC854 W/m²
15/08/1620.3ºC27.0ºC13.0ºC85%30%1020.22 hPa1015.62 hPa0.0 mm33.8 km/h18.3 km/hSSE27.1ºC13.0ºC831 W/m²
16/08/1621.4ºC25.4ºC16.8ºC87%45%1018.46 hPa1011.72 hPa0.0 mm19.3 km/h9.8 km/hSSE25.4ºC16.8ºC761 W/m²
17/08/1622.8ºC30.5ºC16.1ºC91%41%1013.96 hPa1009.52 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hESE31.3ºC16.1ºC916 W/m²
18/08/1622.9ºC27.9ºC18.0ºC91%49%1011.08 hPa1008.88 hPa0.0 mm32.2 km/h19.1 km/hNE29.1ºC18.0ºC969 W/m²
19/08/1623.3ºC30.3ºC17.8ºC94%53%1011.04 hPa1008.20 hPa0.0 mm27.4 km/h13.9 km/hSE32.6ºC17.8ºC809 W/m²
20/08/1622.6ºC27.7ºC19.1ºC93%61%1018.66 hPa1010.30 hPa0.0 mm29.0 km/h14.7 km/hENE29.7ºC19.1ºC1002 W/m²
21/08/1620.9ºC26.4ºC17.1ºC82%54%1022.12 hPa1018.53 hPa0.0 mm32.2 km/h17.6 km/hSO26.4ºC16.9ºC1020 W/m²
22/08/1621.4ºC27.2ºC13.8ºC84%49%1023.00 hPa1020.39 hPa0.0 mm27.4 km/h13.7 km/hSSE28.9ºC13.8ºC914 W/m²
23/08/1621.6ºC27.6ºC15.1ºC92%56%1022.08 hPa1019.44 hPa0.0 mm29.0 km/h13.6 km/hSSE28.9ºC15.1ºC817 W/m²
24/08/1621.3ºC28.5ºC13.7ºC86%24%1020.56 hPa1017.17 hPa0.0 mm25.7 km/h12.5 km/hSE27.6ºC13.7ºC828 W/m²
25/08/1621.0ºC28.2ºC13.0ºC76%31%1017.68 hPa1014.97 hPa0.0 mm27.4 km/h14.0 km/hSSE28.3ºC13.0ºC816 W/m²
26/08/1620.3ºC26.9ºC12.9ºC86%44%1017.75 hPa1015.75 hPa0.0 mm27.4 km/h13.7 km/hSE27.7ºC12.9ºC860 W/m²
27/08/1621.2ºC27.6ºC14.9ºC91%50%1018.70 hPa1016.70 hPa0.0 mm24.1 km/h12.6 km/hSSE28.4ºC14.9ºC875 W/m²
28/08/1622.3ºC28.9ºC16.2ºC90%58%1018.66 hPa1015.89 hPa0.0 mm25.7 km/h12.0 km/hSE31.5ºC16.2ºC851 W/m²
29/08/1622.8ºC27.3ºC19.1ºC91%54%1018.66 hPa1015.89 hPa0.0 mm29.0 km/h13.3 km/hNE28.2ºC19.1ºC974 W/m²
30/08/1619.8ºC22.5ºC18.2ºC92%65%1018.70 hPa1016.46 hPa0.0 mm29.0 km/h16.9 km/hNE22.5ºC18.2ºC939 W/m²
31/08/1621.3ºC25.5ºC18.2ºC93%69%1020.69 hPa1016.87 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE25.5ºC18.2ºC1002 W/m²
01/08/1723.4ºC30.8ºC19.1ºC92%34%1017.07 hPa1008.03 hPa1.3 mm53.1 km/h24.9 km/hSSO30.0ºC19.1ºC889 W/m²
02/08/1723.3ºC29.4ºC18.6ºC90%54%1018.56 hPa1015.48 hPa0.0 mm22.5 km/h13.3 km/hENE32.1ºC18.6ºC807 W/m²
03/08/1726.4ºC34.1ºC18.5ºC73%31%1017.14 hPa1012.94 hPa0.0 mm35.4 km/h19.8 km/hSE34.5ºC18.5ºC867 W/m²
04/08/1727.3ºC33.4ºC20.1ºC68%39%1014.29 hPa1011.75 hPa0.0 mm27.4 km/h14.1 km/hSE34.4ºC20.1ºC823 W/m²
05/08/1726.1ºC31.8ºC20.5ºC80%37%1013.82 hPa1011.31 hPa1.5 mm29.0 km/h14.5 km/hSSE33.6ºC20.5ºC1044 W/m²
06/08/1722.3ºC25.6ºC18.4ºC89%65%1016.97 hPa1012.97 hPa0.0 mm25.7 km/h21.1 km/hSE25.6ºC18.4ºC1002 W/m²
07/08/1722.8ºC27.3ºC18.7ºC92%64%1016.22 hPa1009.99 hPa0.0 mm38.6 km/h21.3 km/hSSE29.7ºC18.7ºC976 W/m²
08/08/1722.1ºC26.6ºC18.8ºC93%33%1015.78 hPa1007.15 hPa0.2 mm57.9 km/h34.5 km/hNNO26.6ºC18.8ºC835 W/m²
09/08/1717.7ºC21.0ºC13.6ºC84%47%1018.83 hPa1014.13 hPa3.6 mm57.9 km/h29.8 km/hNNO21.0ºC11.6ºC640 W/m²
10/08/1717.1ºC22.6ºC12.1ºC73%41%1020.90 hPa1017.38 hPa0.0 mm74.0 km/h42.7 km/hNO22.6ºC8.8ºC851 W/m²
11/08/1718.0ºC25.2ºC13.6ºC69%25%1021.30 hPa1018.39 hPa0.0 mm75.6 km/h44.9 km/hNO25.2ºC11.0ºC879 W/m²
12/08/1719.2ºC25.2ºC11.5ºC75%26%1021.44 hPa1018.49 hPa0.0 mm27.4 km/h16.0 km/hSSE25.2ºC11.5ºC826 W/m²
13/08/1720.0ºC25.6ºC13.6ºC87%48%1019.92 hPa1016.06 hPa0.0 mm29.0 km/h15.4 km/hSSE25.6ºC13.6ºC909 W/m²
14/08/1720.5ºC27.1ºC13.4ºC89%38%1017.85 hPa1015.95 hPa0.0 mm38.6 km/h20.9 km/hSSE27.7ºC13.4ºC817 W/m²
15/08/1720.7ºC27.1ºC14.8ºC89%51%1018.16 hPa1015.78 hPa2.4 mm27.4 km/h13.0 km/hESE28.7ºC14.8ºC918 W/m²
16/08/1722.1ºC28.8ºC16.8ºC92%63%1018.70 hPa1016.16 hPa0.2 mm22.5 km/h11.8 km/hESE31.4ºC16.8ºC919 W/m²
17/08/1724.0ºC29.8ºC17.4ºC92%41%1018.66 hPa1015.99 hPa0.0 mm24.1 km/h14.5 km/hSSE29.9ºC17.4ºC798 W/m²
18/08/1724.2ºC30.1ºC17.4ºC87%47%1017.61 hPa1012.80 hPa0.0 mm25.7 km/h13.3 km/hSSE31.2ºC17.4ºC779 W/m²
19/08/1723.2ºC25.7ºC19.8ºC86%43%1018.56 hPa1015.11 hPa0.0 mm45.1 km/h23.8 km/hSE25.7ºC19.8ºC912 W/m²
20/08/1722.5ºC26.8ºC19.0ºC90%43%1020.15 hPa1017.65 hPa0.0 mm27.4 km/h14.8 km/hSSE27.4ºC19.0ºC1021 W/m²
21/08/1721.8ºC27.0ºC16.9ºC91%62%1019.58 hPa1016.29 hPa0.0 mm27.4 km/h15.0 km/hSSE28.6ºC16.9ºC870 W/m²
22/08/1722.2ºC28.4ºC14.8ºC89%47%1017.85 hPa1014.09 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE29.9ºC14.8ºC800 W/m²
23/08/1722.4ºC27.6ºC17.1ºC83%54%1016.66 hPa1014.26 hPa0.0 mm25.7 km/h12.3 km/hSSE29.2ºC17.1ºC800 W/m²
24/08/1722.8ºC27.2ºC18.1ºC88%54%1016.77 hPa1014.43 hPa0.0 mm32.2 km/h16.3 km/hSE28.6ºC18.1ºC777 W/m²
25/08/1722.3ºC28.1ºC16.6ºC87%49%1017.88 hPa1013.99 hPa1.0 mm46.7 km/h27.2 km/hSSE29.8ºC16.6ºC958 W/m²
26/08/1722.9ºC27.7ºC17.8ºC92%47%1016.19 hPa1013.11 hPa0.0 mm24.1 km/h13.3 km/hESE30.1ºC17.8ºC969 W/m²
27/08/1723.7ºC28.1ºC19.4ºC83%52%1016.09 hPa1013.48 hPa0.0 mm40.2 km/h23.4 km/hNE30.1ºC19.4ºC905 W/m²
28/08/1722.6ºC29.7ºC17.4ºC86%43%1015.04 hPa1011.01 hPa0.0 mm29.0 km/h18.9 km/hSSE30.1ºC17.4ºC847 W/m²
29/08/1719.9ºC24.2ºC17.4ºC88%62%1015.62 hPa1011.82 hPa5.8 mm49.9 km/h23.4 km/hOSO24.2ºC17.4ºC584 W/m²
30/08/1718.8ºC22.6ºC15.3ºC93%67%1017.34 hPa1012.03 hPa5.8 mm35.4 km/h20.3 km/hS22.6ºC15.1ºC919 W/m²
31/08/1719.3ºC23.5ºC16.2ºC92%57%1018.53 hPa1013.21 hPa2.6 mm35.4 km/h21.9 km/hNNO23.5ºC16.1ºC997 W/m²
01/08/1825.0ºC31.3ºC17.7ºC85%35%1016.22 hPa1014.23 hPa0.0 mm30.6 km/h14.6 km/hSE32.9ºC17.7ºC835 W/m²
02/08/1825.8ºC32.8ºC18.0ºC66%27%1017.00 hPa1014.87 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE32.6ºC18.0ºC840 W/m²
03/08/1826.1ºC32.3ºC19.6ºC73%40%1016.43 hPa1013.72 hPa0.0 mm29.0 km/h14.9 km/hSE35.1ºC19.6ºC983 W/m²
04/08/1827.2ºC33.6ºC20.6ºC81%34%1016.70 hPa1014.06 hPa0.0 mm29.0 km/h15.8 km/hSSE34.1ºC20.6ºC998 W/m²
05/08/1827.5ºC33.1ºC21.3ºC61%34%1015.65 hPa1012.57 hPa0.0 mm30.6 km/h16.3 km/hS33.4ºC21.3ºC969 W/m²
06/08/1825.6ºC30.9ºC20.2ºC74%47%1014.70 hPa1011.42 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hSSE33.3ºC20.2ºC956 W/m²
07/08/1823.4ºC28.9ºC18.3ºC89%32%1012.77 hPa1007.89 hPa0.4 mm59.5 km/h34.1 km/hS30.5ºC18.3ºC944 W/m²
08/08/1823.3ºC26.9ºC20.4ºC91%67%1013.48 hPa1010.23 hPa0.4 mm48.3 km/h21.9 km/hSSE28.7ºC20.4ºC1009 W/m²
09/08/1821.8ºC28.3ºC17.0ºC92%57%1018.19 hPa1010.57 hPa27.0 mm57.9 km/h38.3 km/hSSE30.8ºC16.2ºC1049 W/m²
10/08/1819.6ºC21.7ºC17.6ºC88%59%1022.90 hPa1018.02 hPa0.0 mm33.8 km/h17.8 km/hNNE21.7ºC17.6ºC392 W/m²
11/08/1821.2ºC26.2ºC16.2ºC93%70%1023.17 hPa1017.78 hPa0.2 mm29.0 km/h15.6 km/hSSE26.2ºC16.2ºC1093 W/m²
12/08/1821.6ºC27.4ºC17.3ºC93%63%1018.66 hPa1012.87 hPa8.0 mm45.1 km/h27.9 km/hS29.5ºC17.3ºC991 W/m²
13/08/1822.6ºC27.6ºC16.8ºC88%56%1015.28 hPa1010.47 hPa2.0 mm32.2 km/h16.1 km/hESE28.6ºC16.8ºC956 W/m²
14/08/1821.4ºC26.5ºC17.6ºC86%52%1017.51 hPa1012.91 hPa0.0 mm48.3 km/h28.0 km/hNO26.5ºC17.0ºC958 W/m²
15/08/1821.2ºC24.9ºC16.5ºC88%64%1018.12 hPa1014.80 hPa0.0 mm25.7 km/h14.2 km/hS24.9ºC16.5ºC1118 W/m²
16/08/1822.2ºC27.7ºC19.1ºC92%55%1015.72 hPa1011.82 hPa0.0 mm24.1 km/h11.9 km/hS29.0ºC19.1ºC947 W/m²
17/08/1821.2ºC26.3ºC17.8ºC88%51%1018.19 hPa1013.89 hPa0.0 mm37.0 km/h21.5 km/hNNO26.3ºC17.8ºC1095 W/m²
18/08/1818.9ºC24.0ºC14.4ºC82%46%1019.71 hPa1017.38 hPa0.0 mm43.5 km/h24.5 km/hNO24.0ºC13.1ºC946 W/m²
19/08/1821.0ºC26.9ºC14.7ºC85%43%1020.42 hPa1018.16 hPa0.0 mm29.0 km/h14.6 km/hESE27.3ºC14.7ºC990 W/m²
20/08/1822.4ºC28.8ºC16.0ºC83%41%1018.90 hPa1014.73 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hSSE29.0ºC16.0ºC918 W/m²
21/08/1821.5ºC28.8ºC15.7ºC86%41%1016.46 hPa1013.79 hPa10.8 mm66.0 km/h21.7 km/hSE29.0ºC15.7ºC944 W/m²
22/08/1822.0ºC29.1ºC15.1ºC87%39%1016.09 hPa1014.29 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hSSE29.3ºC15.1ºC944 W/m²
23/08/1821.6ºC29.7ºC15.9ºC85%43%1016.12 hPa1013.58 hPa2.0 mm30.6 km/h18.3 km/hNE30.1ºC15.9ºC962 W/m²
24/08/1823.3ºC29.0ºC18.1ºC80%36%1016.22 hPa1013.18 hPa0.0 mm46.7 km/h26.2 km/hNO30.0ºC18.1ºC788 W/m²
25/08/1821.7ºC27.4ºC17.9ºC72%36%1015.01 hPa1011.52 hPa0.0 mm38.6 km/h20.3 km/hNNO28.0ºC17.9ºC789 W/m²
26/08/1820.0ºC25.5ºC13.9ºC85%56%1015.58 hPa1012.57 hPa0.0 mm29.0 km/h14.6 km/hSSE25.5ºC13.9ºC654 W/m²
27/08/1821.6ºC27.1ºC15.4ºC90%68%1016.43 hPa1014.26 hPa0.0 mm24.1 km/h13.6 km/hSSE29.1ºC15.4ºC932 W/m²
28/08/1821.9ºC26.3ºC18.2ºC93%67%1016.70 hPa1013.62 hPa0.4 mm27.4 km/h16.3 km/hS26.3ºC18.2ºC759 W/m²
29/08/1822.1ºC28.0ºC17.9ºC92%44%1018.43 hPa1013.68 hPa0.2 mm54.7 km/h25.4 km/hNNE28.8ºC17.9ºC946 W/m²
30/08/1821.2ºC25.6ºC17.0ºC90%57%1018.97 hPa1016.56 hPa0.0 mm29.0 km/h15.1 km/hSSE25.6ºC17.0ºC967 W/m²
31/08/1821.5ºC25.6ºC18.4ºC92%56%1017.99 hPa1015.85 hPa0.8 mm27.4 km/h12.2 km/hSE25.6ºC18.4ºC939 W/m²
01/08/1922.0ºC27.0ºC16.2ºC92%54%1016.63 hPa1011.25 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hSE27.9ºC16.2ºC912 W/m²
02/08/1923.5ºC28.5ºC17.5ºC78%36%1015.78 hPa1013.89 hPa0.0 mm33.8 km/h15.2 km/hSE28.3ºC17.5ºC838 W/m²
03/08/1922.9ºC28.6ºC16.3ºC79%50%1015.75 hPa1012.47 hPa0.0 mm33.8 km/h17.6 km/hSSE30.1ºC16.3ºC833 W/m²
04/08/1923.4ºC29.4ºC17.0ºC83%42%1015.28 hPa1012.53 hPa0.0 mm27.4 km/h15.2 km/hSSE30.8ºC17.0ºC896 W/m²
05/08/1923.6ºC30.2ºC17.2ºC83%44%1015.62 hPa1011.72 hPa0.0 mm25.7 km/h14.3 km/hSSE31.1ºC17.2ºC824 W/m²
06/08/1924.0ºC30.7ºC18.1ºC91%56%1013.79 hPa1009.59 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hSSE33.6ºC18.1ºC821 W/m²
07/08/1923.8ºC30.2ºC17.9ºC90%52%1012.60 hPa1008.67 hPa0.0 mm29.0 km/h14.6 km/hSE32.1ºC17.9ºC1085 W/m²
08/08/1925.8ºC31.1ºC19.5ºC85%33%1013.01 hPa1010.67 hPa0.0 mm30.6 km/h18.3 km/hSSE32.3ºC19.5ºC905 W/m²
09/08/1927.9ºC34.2ºC20.8ºC66%28%1012.70 hPa1010.20 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hSE34.9ºC20.8ºC831 W/m²
10/08/1926.5ºC31.0ºC21.9ºC75%35%1016.12 hPa1012.33 hPa0.0 mm33.8 km/h18.8 km/hSE31.1ºC21.9ºC997 W/m²
11/08/1923.1ºC28.5ºC19.8ºC91%60%1015.65 hPa1011.59 hPa0.2 mm25.7 km/h14.8 km/hESE30.5ºC19.8ºC1102 W/m²
12/08/1921.4ºC26.6ºC17.4ºC78%34%1019.48 hPa1013.08 hPa0.0 mm57.9 km/h28.8 km/hNO26.6ºC16.3ºC928 W/m²
13/08/1919.6ºC23.8ºC16.3ºC83%47%1019.98 hPa1017.44 hPa0.0 mm51.5 km/h25.1 km/hONO23.8ºC15.4ºC1023 W/m²
14/08/1922.7ºC27.3ºC16.9ºC81%33%1020.15 hPa1016.43 hPa0.0 mm27.4 km/h19.2 km/hSSE28.1ºC16.9ºC909 W/m²
15/08/1923.6ºC28.3ºC18.1ºC85%44%1018.90 hPa1016.70 hPa0.0 mm30.6 km/h16.3 km/hSE29.3ºC18.1ºC946 W/m²
16/08/1922.9ºC27.8ºC16.5ºC100%40%1019.07 hPa1015.24 hPa0.0 mm35.4 km/h20.4 km/hSSE29.1ºC16.5ºC1160 W/m²
17/08/1923.0ºC29.2ºC16.9ºC92%58%1016.70 hPa1013.31 hPa0.0 mm25.7 km/h13.5 km/hSE31.7ºC16.9ºC886 W/m²
18/08/1924.0ºC30.4ºC18.8ºC91%52%1014.23 hPa1010.37 hPa0.0 mm25.7 km/h13.3 km/hSE33.2ºC18.8ºC807 W/m²
19/08/1922.6ºC26.7ºC19.7ºC89%59%1016.94 hPa1012.77 hPa0.0 mm27.4 km/h16.1 km/hENE27.8ºC19.7ºC1046 W/m²
20/08/1919.3ºC21.2ºC17.4ºC90%69%1022.52 hPa1015.24 hPa1.1 mm37.0 km/h21.3 km/hNNO21.2ºC16.9ºC580 W/m²
21/08/1919.6ºC24.2ºC16.6ºC100%65%1022.49 hPa1018.63 hPa3.9 mm35.4 km/h16.0 km/hS24.2ºC16.6ºC1155 W/m²
22/08/1921.2ºC27.3ºC15.5ºC87%47%1021.47 hPa1019.54 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hSE28.0ºC15.5ºC1011 W/m²
23/08/1921.3ºC28.2ºC14.3ºC88%37%1021.30 hPa1018.66 hPa0.0 mm37.0 km/h15.1 km/hSSE28.3ºC14.3ºC919 W/m²
24/08/1921.5ºC27.6ºC14.4ºC85%46%1020.02 hPa1017.78 hPa0.0 mm27.4 km/h13.9 km/hSE28.4ºC14.4ºC926 W/m²
25/08/1921.8ºC28.2ºC14.6ºC85%38%1019.14 hPa1016.50 hPa0.0 mm29.0 km/h14.8 km/hSSE28.6ºC14.6ºC812 W/m²
26/08/1920.2ºC25.1ºC14.9ºC87%53%1018.19 hPa1014.80 hPa0.5 mm27.4 km/h14.0 km/hSSE25.1ºC14.9ºC765 W/m²
27/08/1919.0ºC23.8ºC15.3ºC92%63%1017.68 hPa1014.46 hPa6.7 mm54.7 km/h45.1 km/hN23.8ºC14.2ºC817 W/m²
28/08/1921.0ºC26.2ºC14.4ºC91%51%1018.80 hPa1016.43 hPa0.0 mm24.1 km/h13.9 km/hESE26.2ºC14.4ºC976 W/m²
29/08/1922.2ºC28.4ºC16.1ºC89%47%1020.39 hPa1018.49 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hSSE28.9ºC16.1ºC856 W/m²
30/08/1922.9ºC29.8ºC16.7ºC81%45%1020.56 hPa1018.22 hPa0.0 mm24.1 km/h13.9 km/hSSE30.2ºC16.7ºC824 W/m²
31/08/1923.8ºC30.3ºC16.3ºC82%37%1018.60 hPa1013.38 hPa0.0 mm25.7 km/h12.9 km/hSE30.2ºC16.3ºC800 W/m²
01/08/2026.2ºC33.2ºC18.5ºC79%44%1016.12 hPa1013.08 hPa0.0 mm37.0 km/h15.3 km/hESE37.0ºC18.5ºC1002 W/m²
02/08/2025.1ºC30.3ºC20.8ºC78%45%1015.55 hPa1011.96 hPa0.0 mm41.8 km/h22.4 km/hONO31.5ºC20.8ºC965 W/m²
03/08/2022.5ºC28.7ºC18.5ºC70%29%1014.63 hPa1011.38 hPa0.0 mm53.1 km/h30.5 km/hNO28.4ºC18.1ºC925 W/m²
04/08/2022.1ºC27.8ºC18.4ºC83%25%1015.31 hPa1013.11 hPa0.0 mm45.1 km/h22.4 km/hONO27.5ºC18.3ºC896 W/m²
05/08/2021.2ºC26.7ºC14.1ºC85%51%1015.75 hPa1012.94 hPa0.0 mm30.6 km/h17.6 km/hSSE28.4ºC14.1ºC1021 W/m²
06/08/2023.1ºC29.0ºC16.3ºC91%51%1018.26 hPa1015.68 hPa0.0 mm25.7 km/h14.2 km/hSSE30.6ºC16.3ºC833 W/m²
07/08/2025.3ºC34.4ºC18.1ºC82%21%1019.51 hPa1016.16 hPa0.0 mm49.9 km/h31.3 km/hSSE33.6ºC18.1ºC802 W/m²
08/08/2026.6ºC34.6ºC20.1ºC73%19%1019.88 hPa1014.77 hPa0.0 mm67.6 km/h31.2 km/hSSO35.0ºC20.1ºC846 W/m²
09/08/2026.4ºC31.8ºC21.2ºC75%38%1018.36 hPa1014.16 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hESE34.2ºC21.2ºC912 W/m²
10/08/2024.6ºC29.8ºC18.6ºC80%39%1015.11 hPa1012.70 hPa0.0 mm29.0 km/h18.4 km/hSSE32.1ºC18.6ºC1020 W/m²
11/08/2023.1ºC26.9ºC19.3ºC85%42%1015.78 hPa1013.21 hPa0.0 mm27.4 km/h14.7 km/hSE28.2ºC19.3ºC819 W/m²
12/08/2022.9ºC29.4ºC17.8ºC79%41%1015.31 hPa1012.13 hPa0.0 mm37.0 km/h19.1 km/hSSE30.8ºC17.8ºC947 W/m²
13/08/2022.3ºC29.0ºC16.6ºC91%47%1015.99 hPa1012.94 hPa1.3 mm33.8 km/h18.9 km/hSE30.1ºC16.6ºC969 W/m²
MITJANES 21.8ºC 27.1ºC 16.6ºC 87.4% 49.7% 1017.3 hPa 1009.3 hPa 292.9 mm 33.7 km/h 18.3 km/h S 27.8ºC 16.5ºC 1160 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics