Resum mensual:

Temperatura mitjana: 19.6ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 24.9ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 14.1ºC

Temperatura màxima: 36.9ºC (el dia 29/06/19 a les 15:23)
Temperatura mínima: 8.8ºC (el dia 25/06/13 a les 06:45)

Humitat relativa màxima: 96% (el dia 18/06/13 a les 05:53)
Humitat relativa mínima: 3% (el dia 29/06/19 a les 10:21)

Punt de rosada màxim: 67.6ºC (el dia 15/06/15 a les 15:47)
Punt de rosada mínim: 17.0ºC (el dia 20/06/22 a les 06:50)

Pressió atmosfèrica màxima: 1030.75 hPa (el dia 11/06/22 a les 23:23)
Pressió atmosfèrica mínima: 998.34 hPa (el dia 15/06/16 a les 18:45)

Ratxa de vent màxima: 95.0 km/h (el dia 05/06/20 a les 02:18)
Direcció del vent predominant: S (188.5º)
Velocitat del vent màxima: 56.5 km/h (el dia 05/06/20 a les 02:28)

Temperatura de xafogor màxima: 36.4ºC (el dia 15/06/22 a les 16:16)
Temperatura aparent màxima: 35.9ºC (el dia 15/06/22 a les 16:17)
Temperatura aparent mínima: 0.1ºC (el dia 01/06/13 a les 06:23)
Temperatura de sensació mínima: 6.2ºC (el dia 01/06/13 a les 06:28)

Precipitació total mitjana en 11 mesos: 41.9 mm
Precipitació màxima 1h: 41.2 mm (el dia 15/06/15 a les 15:51)
Precipitació màxima diaria: 56.8 mm (el dia 18/06/13)
Intensitat de precipitació màxima: 720.0 mm/h (el dia 16/06/15 a les 09:03)
ET total mitjana en 11 mesos: 128.5 mm

Radiació solar màxima: 1288 W/m² (el dia 04/06/16 a les 13:20)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/06/1313.9ºC19.7ºC10.4ºC70%46%1018.43 hPa1015.51 hPa0.2 mm85.3 km/h47.8 km/hNO19.7ºC6.2ºC W/m²
02/06/1315.5ºC21.8ºC10.1ºC76%38%1018.63 hPa1015.75 hPa0.0 mm57.9 km/h31.8 km/hNNO21.8ºC6.8ºC W/m²
03/06/1315.9ºC20.8ºC11.4ºC77%47%1017.95 hPa1014.50 hPa0.0 mm45.1 km/h26.8 km/hNO20.8ºC9.8ºC W/m²
04/06/1315.4ºC20.1ºC9.1ºC89%56%1016.56 hPa1012.80 hPa0.0 mm29.0 km/h15.3 km/hS20.1ºC9.1ºC W/m²
05/06/1314.9ºC18.9ºC9.9ºC86%66%1015.95 hPa1013.08 hPa0.0 mm24.1 km/h13.0 km/hS18.9ºC9.9ºC W/m²
06/06/1316.6ºC20.0ºC10.1ºC93%61%1018.53 hPa1014.16 hPa0.0 mm25.7 km/h16.3 km/hSO20.0ºC10.1ºC W/m²
07/06/1315.3ºC19.3ºC10.7ºC92%63%1018.43 hPa1013.24 hPa0.0 mm29.0 km/h16.3 km/hS19.3ºC10.7ºC W/m²
08/06/1314.1ºC17.5ºC10.7ºC93%50%1013.99 hPa1009.89 hPa5.8 mm37.0 km/h19.0 km/hNNO17.5ºC10.2ºC W/m²
09/06/1314.2ºC19.2ºC8.8ºC92%53%1012.53 hPa1008.61 hPa2.2 mm61.2 km/h33.9 km/hNO19.2ºC8.8ºC W/m²
10/06/1317.8ºC24.2ºC14.5ºC77%35%1016.09 hPa1010.67 hPa0.0 mm72.4 km/h42.9 km/hNO24.2ºC12.1ºC W/m²
11/06/1320.3ºC25.8ºC13.6ºC83%41%1018.09 hPa1015.31 hPa0.0 mm30.6 km/h24.1 km/hNO25.8ºC13.6ºC W/m²
12/06/1322.2ºC27.2ºC17.2ºC77%43%1018.97 hPa1016.97 hPa0.0 mm24.1 km/h12.2 km/hSSE27.2ºC17.2ºC W/m²
13/06/1320.9ºC27.8ºC14.8ºC87%44%1018.46 hPa1014.60 hPa1.6 mm25.7 km/h13.8 km/hSSE28.6ºC14.8ºC W/m²
14/06/1319.7ºC24.7ºC14.0ºC95%55%1017.44 hPa1013.99 hPa0.2 mm24.1 km/h12.2 km/hS24.7ºC14.0ºC W/m²
15/06/1320.4ºC25.6ºC14.9ºC89%50%1016.06 hPa1013.82 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE25.6ºC14.9ºC W/m²
16/06/1320.6ºC27.1ºC13.5ºC79%32%1016.06 hPa1010.77 hPa0.0 mm25.7 km/h14.2 km/hS26.7ºC13.5ºC W/m²
17/06/1319.4ºC25.2ºC13.8ºC94%59%1011.65 hPa1005.49 hPa0.6 mm19.3 km/h10.7 km/hESE25.2ºC13.8ºC W/m²
18/06/1316.6ºC18.6ºC14.1ºC96%82%1009.45 hPa1004.20 hPa56.8 mm45.1 km/h32.8 km/hNO18.6ºC12.5ºC W/m²
19/06/1314.1ºC17.8ºC11.0ºC94%58%1015.92 hPa1008.81 hPa10.2 mm43.5 km/h26.2 km/hNNO17.8ºC9.7ºC W/m²
20/06/1315.3ºC19.3ºC11.2ºC94%57%1018.73 hPa1014.67 hPa0.0 mm20.9 km/h10.8 km/hSSO19.3ºC11.2ºC W/m²
21/06/1314.5ºC21.1ºC10.3ºC92%51%1020.63 hPa1016.33 hPa14.4 mm51.5 km/h34.9 km/hNNO21.1ºC10.0ºC W/m²
22/06/1318.3ºC22.9ºC13.6ºC84%53%1020.93 hPa1018.26 hPa0.2 mm35.4 km/h17.8 km/hOSO22.9ºC12.4ºC W/m²
23/06/1319.2ºC24.0ºC14.6ºC86%55%1020.42 hPa1018.02 hPa0.0 mm62.8 km/h34.7 km/hNNO24.0ºC12.9ºC W/m²
24/06/1315.6ºC22.4ºC10.8ºC85%39%1022.93 hPa1020.05 hPa0.0 mm57.9 km/h24.0 km/hN22.4ºC8.8ºC W/m²
25/06/1317.5ºC23.8ºC8.8ºC86%24%1022.90 hPa1020.56 hPa0.0 mm24.1 km/h12.8 km/hS23.8ºC8.7ºC W/m²
26/06/1319.8ºC24.2ºC12.0ºC88%37%1022.76 hPa1020.59 hPa0.0 mm25.7 km/h15.9 km/hSSO24.2ºC12.0ºC W/m²
27/06/1317.3ºC22.8ºC10.6ºC95%47%1023.03 hPa1019.04 hPa0.0 mm29.0 km/h14.5 km/hS22.8ºC10.6ºC W/m²
28/06/1318.5ºC24.7ºC13.6ºC78%37%1022.25 hPa1019.58 hPa0.0 mm37.0 km/h20.2 km/hNO24.7ºC13.1ºC W/m²
29/06/1320.5ºC24.9ºC15.7ºC77%45%1023.37 hPa1020.19 hPa0.0 mm49.9 km/h23.7 km/hNO24.9ºC15.7ºC W/m²
30/06/1320.6ºC24.4ºC15.8ºC89%39%1021.17 hPa1016.09 hPa0.0 mm24.1 km/h11.2 km/hS24.4ºC15.8ºC W/m²
01/06/1415.5ºC20.9ºC11.6ºC83%47%1019.34 hPa1016.22 hPa0.0 mm43.5 km/h25.6 km/hNO20.9ºC9.1ºC1181 W/m²
02/06/1415.8ºC20.8ºC10.7ºC86%42%1019.00 hPa1016.60 hPa0.0 mm41.8 km/h22.7 km/hO20.8ºC10.7ºC1190 W/m²
03/06/1417.1ºC24.1ºC9.2ºC87%32%1018.39 hPa1013.28 hPa0.0 mm33.8 km/h17.4 km/hSO24.1ºC9.2ºC997 W/m²
04/06/1418.3ºC25.1ºC11.6ºC92%38%1014.16 hPa1009.69 hPa4.0 mm35.4 km/h21.8 km/hNNE25.1ºC11.6ºC1114 W/m²
05/06/1416.2ºC21.2ºC12.9ºC94%62%1014.13 hPa1011.62 hPa0.2 mm25.7 km/h14.9 km/hSSE21.2ºC12.9ºC1111 W/m²
06/06/1417.5ºC23.6ºC14.2ºC95%66%1015.04 hPa1012.19 hPa0.0 mm27.4 km/h15.7 km/hSSE23.6ºC14.2ºC953 W/m²
07/06/1419.3ºC26.4ºC11.7ºC93%43%1015.78 hPa1012.60 hPa0.2 mm19.3 km/h9.9 km/hESE26.4ºC11.7ºC895 W/m²
08/06/1420.6ºC25.8ºC14.2ºC93%57%1016.53 hPa1014.60 hPa0.0 mm20.9 km/h11.1 km/hSSE25.8ºC14.2ºC881 W/m²
09/06/1420.9ºC27.5ºC13.9ºC88%40%1016.43 hPa1014.09 hPa0.0 mm30.6 km/h16.7 km/hS28.0ºC13.9ºC911 W/m²
10/06/1421.0ºC26.7ºC14.5ºC70%30%1018.32 hPa1014.16 hPa0.0 mm30.6 km/h16.5 km/hS26.6ºC14.5ºC923 W/m²
11/06/1421.8ºC27.3ºC15.1ºC70%36%1020.93 hPa1017.27 hPa0.0 mm29.0 km/h14.7 km/hS27.2ºC15.1ºC914 W/m²
12/06/1421.9ºC29.1ºC15.2ºC82%28%1021.30 hPa1018.19 hPa1.8 mm41.8 km/h22.1 km/hONO28.2ºC15.2ºC1021 W/m²
13/06/1423.8ºC30.2ºC18.2ºC74%18%1018.73 hPa1013.92 hPa0.2 mm40.2 km/h15.6 km/hNO29.2ºC18.2ºC1018 W/m²
14/06/1423.0ºC28.5ºC18.6ºC67%22%1014.94 hPa1008.61 hPa0.0 mm70.8 km/h39.0 km/hNO27.6ºC17.6ºC909 W/m²
15/06/1418.8ºC24.2ºC15.1ºC73%35%1013.55 hPa1009.38 hPa0.0 mm78.9 km/h46.3 km/hNO24.2ºC13.2ºC1114 W/m²
16/06/1416.9ºC22.1ºC13.2ºC86%43%1015.14 hPa1012.53 hPa0.0 mm43.5 km/h22.4 km/hONO22.1ºC11.4ºC1183 W/m²
17/06/1418.0ºC22.8ºC12.9ºC88%44%1015.34 hPa1011.45 hPa1.0 mm30.6 km/h18.3 km/hSO22.8ºC12.9ºC1118 W/m²
18/06/1416.9ºC21.7ºC10.7ºC92%49%1016.66 hPa1013.41 hPa0.2 mm29.0 km/h16.0 km/hS21.7ºC10.7ºC1160 W/m²
19/06/1417.9ºC22.3ºC14.6ºC93%63%1017.61 hPa1015.65 hPa0.0 mm24.1 km/h14.4 km/hS22.3ºC14.6ºC1162 W/m²
20/06/1419.7ºC26.3ºC12.2ºC92%44%1016.90 hPa1012.30 hPa0.0 mm29.0 km/h18.6 km/hS26.3ºC12.2ºC933 W/m²
21/06/1421.4ºC26.8ºC14.8ºC71%28%1013.52 hPa1011.55 hPa0.0 mm29.0 km/h15.3 km/hSSO26.6ºC14.8ºC1037 W/m²
22/06/1420.2ºC26.5ºC13.8ºC85%51%1016.29 hPa1012.06 hPa0.0 mm35.4 km/h18.7 km/hS26.5ºC13.8ºC997 W/m²
23/06/1420.0ºC25.0ºC15.3ºC95%52%1017.44 hPa1013.35 hPa0.0 mm24.1 km/h12.5 km/hS25.0ºC15.3ºC949 W/m²
24/06/1416.9ºC20.5ºC12.0ºC92%63%1015.34 hPa1010.50 hPa38.2 mm49.9 km/h23.9 km/hNO20.5ºC11.2ºC1288 W/m²
25/06/1417.5ºC22.3ºC14.3ºC89%56%1013.21 hPa1008.91 hPa2.4 mm56.3 km/h31.7 km/hNO22.3ºC12.7ºC1074 W/m²
26/06/1419.8ºC24.1ºC16.2ºC91%47%1016.39 hPa1011.82 hPa3.2 mm37.0 km/h19.4 km/hOSO24.1ºC16.2ºC1107 W/m²
27/06/1419.6ºC25.7ºC13.3ºC92%53%1017.48 hPa1014.57 hPa0.2 mm30.6 km/h16.1 km/hS25.7ºC13.3ºC1034 W/m²
28/06/1421.4ºC27.7ºC13.9ºC81%46%1016.22 hPa1009.38 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hS28.7ºC13.9ºC907 W/m²
29/06/1419.6ºC24.7ºC15.0ºC71%36%1018.39 hPa1009.72 hPa0.0 mm74.0 km/h45.1 km/hNNO24.7ºC13.0ºC960 W/m²
30/06/1418.7ºC22.8ºC14.9ºC91%49%1018.46 hPa1014.02 hPa0.0 mm41.8 km/h23.3 km/hSSO22.8ºC14.0ºC1005 W/m²
01/06/1517.0ºC22.4ºC11.3ºC94%53%1018.09 hPa1016.53 hPa0.4 mm22.5 km/h13.2 km/hSSE22.4ºC11.3ºC940 W/m²
02/06/1518.4ºC24.3ºC12.2ºC92%57%1020.19 hPa1017.48 hPa0.0 mm24.1 km/h13.4 km/hSSE24.3ºC12.2ºC900 W/m²
03/06/1519.8ºC25.7ºC12.2ºC89%35%1022.02 hPa1019.92 hPa0.0 mm25.7 km/h15.3 km/hSSE25.7ºC12.2ºC895 W/m²
04/06/1520.1ºC26.1ºC12.1ºC66%18%1021.91 hPa1018.73 hPa0.0 mm32.2 km/h12.6 km/hSSE26.1ºC12.1ºC911 W/m²
05/06/1519.5ºC25.6ºC11.4ºC69%31%1020.49 hPa1017.55 hPa0.0 mm35.4 km/h20.1 km/hSSE25.6ºC11.4ºC914 W/m²
06/06/1520.0ºC26.4ºC11.7ºC67%32%1021.24 hPa1018.87 hPa0.0 mm29.0 km/h15.8 km/hSSE26.4ºC11.7ºC914 W/m²
07/06/1520.2ºC27.3ºC11.8ºC64%21%1021.27 hPa1018.32 hPa0.0 mm29.0 km/h13.5 km/hSE26.6ºC11.8ºC918 W/m²
08/06/1521.2ºC28.2ºC12.4ºC61%26%1019.71 hPa1014.16 hPa0.0 mm29.0 km/h15.3 km/hSE27.2ºC12.3ºC977 W/m²
09/06/1520.8ºC26.2ºC17.6ºC82%43%1016.12 hPa1011.35 hPa0.4 mm33.8 km/h19.2 km/hSE26.2ºC17.6ºC1027 W/m²
10/06/1518.4ºC22.7ºC14.7ºC92%66%1014.73 hPa1011.92 hPa6.0 mm29.0 km/h21.4 km/hE22.7ºC14.7ºC1181 W/m²
11/06/1517.6ºC21.4ºC12.9ºC93%64%1014.70 hPa1008.27 hPa0.8 mm35.4 km/h19.8 km/hNE21.4ºC12.9ºC701 W/m²
12/06/1517.7ºC24.4ºC11.8ºC93%40%1011.15 hPa1008.10 hPa1.6 mm35.4 km/h17.3 km/hNNE24.4ºC11.8ºC1107 W/m²
13/06/1516.6ºC20.8ºC13.6ºC93%59%1011.42 hPa1008.00 hPa2.2 mm22.5 km/h16.1 km/hE20.8ºC13.6ºC1121 W/m²
14/06/1518.6ºC22.6ºC15.2ºC93%41%1011.99 hPa1008.64 hPa0.0 mm35.4 km/h18.5 km/hO22.6ºC14.9ºC1127 W/m²
15/06/1516.8ºC21.6ºC10.1ºC92%48%1017.11 hPa1011.35 hPa55.8 mm43.5 km/h33.8 km/hNNE21.6ºC7.2ºC1171 W/m²
16/06/1515.5ºC20.8ºC11.8ºC93%56%1019.95 hPa1015.62 hPa20.2 mm57.9 km/h31.6 km/hNO20.8ºC9.9ºC1083 W/m²
17/06/1517.4ºC23.8ºC12.8ºC76%44%1020.56 hPa1017.88 hPa2.4 mm74.0 km/h38.2 km/hNO23.8ºC10.0ºC984 W/m²
18/06/1520.0ºC25.6ºC14.7ºC72%43%1020.86 hPa1015.92 hPa0.0 mm32.2 km/h18.9 km/hNO25.6ºC13.9ºC1139 W/m²
19/06/1521.6ºC26.2ºC17.4ºC66%42%1017.07 hPa1013.89 hPa0.0 mm48.3 km/h25.6 km/hNNO26.2ºC16.7ºC914 W/m²
20/06/1520.7ºC26.1ºC16.2ºC77%36%1017.78 hPa1015.45 hPa0.0 mm41.8 km/h21.3 km/hNNO26.1ºC15.9ºC925 W/m²
21/06/1520.6ºC26.4ºC14.4ºC85%50%1018.12 hPa1016.02 hPa0.0 mm27.4 km/h13.0 km/hSSE26.4ºC14.4ºC1000 W/m²
22/06/1521.3ºC27.4ºC15.1ºC84%37%1017.04 hPa1011.45 hPa0.0 mm43.5 km/h20.7 km/hSSO28.1ºC15.1ºC1137 W/m²
23/06/1523.3ºC28.6ºC19.2ºC63%36%1013.55 hPa1009.72 hPa0.0 mm46.7 km/h27.1 km/hSO28.0ºC19.2ºC1000 W/m²
24/06/1519.0ºC23.4ºC13.9ºC87%50%1019.85 hPa1013.24 hPa0.0 mm27.4 km/h13.8 km/hSSE23.4ºC13.9ºC1136 W/m²
25/06/1520.5ºC26.2ºC13.4ºC91%55%1020.86 hPa1018.97 hPa0.0 mm25.7 km/h12.4 km/hSSE26.2ºC13.4ºC1042 W/m²
26/06/1523.7ºC30.3ºC14.9ºC82%33%1020.76 hPa1017.24 hPa0.0 mm24.1 km/h14.6 km/hSSE30.2ºC14.9ºC1078 W/m²
27/06/1525.4ºC31.9ºC18.2ºC68%44%1018.60 hPa1015.38 hPa0.0 mm20.9 km/h12.0 km/hSSE33.3ºC18.2ºC888 W/m²
28/06/1526.0ºC31.8ºC19.3ºC76%46%1017.00 hPa1015.14 hPa0.0 mm22.5 km/h11.5 km/hSSE33.7ºC19.3ºC893 W/m²
29/06/1524.0ºC29.4ºC17.7ºC86%30%1018.90 hPa1016.90 hPa0.0 mm24.1 km/h13.4 km/hSSE30.1ºC17.7ºC881 W/m²
30/06/1524.3ºC30.4ºC17.8ºC70%38%1018.32 hPa1014.26 hPa0.0 mm24.1 km/h15.0 km/hSSE30.9ºC17.8ºC879 W/m²
01/06/1617.0ºC23.1ºC12.8ºC72%22%1019.44 hPa1014.33 hPa0.0 mm78.9 km/h48.9 km/hNO23.1ºC9.9ºC937 W/m²
02/06/1617.9ºC22.2ºC12.2ºC78%37%1017.00 hPa1011.25 hPa0.0 mm35.4 km/h18.3 km/hS22.2ºC12.2ºC914 W/m²
03/06/1617.4ºC22.6ºC11.2ºC87%51%1012.77 hPa1008.88 hPa0.6 mm22.5 km/h12.5 km/hSSE22.6ºC11.2ºC1121 W/m²
04/06/1617.7ºC24.1ºC14.2ºC89%44%1015.04 hPa1009.89 hPa3.6 mm25.7 km/h13.9 km/hN24.1ºC14.2ºC1288 W/m²
05/06/1618.5ºC22.9ºC12.3ºC89%59%1016.87 hPa1014.02 hPa0.0 mm24.1 km/h12.6 km/hESE22.9ºC12.3ºC1169 W/m²
06/06/1618.0ºC24.1ºC12.3ºC92%50%1019.48 hPa1015.65 hPa3.4 mm37.0 km/h19.6 km/hSE24.1ºC12.3ºC1007 W/m²
07/06/1619.2ºC25.0ºC12.1ºC92%47%1022.39 hPa1019.17 hPa0.0 mm24.1 km/h11.2 km/hSSE25.0ºC12.1ºC1199 W/m²
08/06/1621.6ºC28.2ºC13.4ºC78%40%1021.41 hPa1014.97 hPa0.0 mm20.9 km/h11.2 km/hSSE28.8ºC13.4ºC895 W/m²
09/06/1624.4ºC29.9ºC18.5ºC78%37%1015.82 hPa1009.86 hPa0.0 mm27.4 km/h15.8 km/hONO30.8ºC18.5ºC1020 W/m²
10/06/1619.8ºC25.8ºC14.7ºC93%56%1010.84 hPa1007.56 hPa0.0 mm20.9 km/h11.0 km/hENE25.8ºC14.7ºC979 W/m²
11/06/1618.8ºC22.8ºC16.1ºC91%53%1014.40 hPa1010.70 hPa0.0 mm24.1 km/h14.0 km/hNNE22.8ºC16.1ºC1097 W/m²
12/06/1621.4ºC27.3ºC16.1ºC90%34%1015.38 hPa1011.86 hPa0.0 mm40.2 km/h20.4 km/hNNO26.9ºC16.1ºC1007 W/m²
13/06/1623.5ºC30.4ºC17.2ºC69%31%1013.38 hPa1005.86 hPa0.0 mm51.5 km/h29.1 km/hNO29.3ºC17.2ºC1220 W/m²
14/06/1619.0ºC27.4ºC14.9ºC77%32%1008.71 hPa1004.17 hPa0.0 mm61.2 km/h38.1 km/hNO27.2ºC13.4ºC1171 W/m²
15/06/1619.9ºC24.9ºC14.8ºC83%42%1004.61 hPa998.34 hPa0.0 mm38.6 km/h23.2 km/hN24.9ºC14.8ºC1125 W/m²
16/06/1616.7ºC20.8ºC12.7ºC67%34%1010.47 hPa1000.51 hPa0.0 mm61.2 km/h34.2 km/hNO20.8ºC10.9ºC1162 W/m²
17/06/1615.6ºC20.0ºC11.6ºC89%40%1018.43 hPa1010.23 hPa2.0 mm33.8 km/h16.4 km/hNNO20.0ºC11.6ºC1144 W/m²
18/06/1615.0ºC19.9ºC11.2ºC77%37%1025.27 hPa1017.48 hPa0.4 mm64.4 km/h39.6 km/hNO19.9ºC8.3ºC1021 W/m²
19/06/1616.4ºC22.4ºC11.2ºC69%34%1024.93 hPa1021.14 hPa0.0 mm83.7 km/h47.5 km/hNO22.4ºC7.6ºC921 W/m²
20/06/1618.2ºC23.4ºC13.6ºC73%38%1022.73 hPa1020.15 hPa0.0 mm57.9 km/h32.6 km/hNO23.4ºC12.4ºC932 W/m²
21/06/1619.8ºC26.3ºC12.3ºC79%38%1022.79 hPa1020.05 hPa0.0 mm29.0 km/h16.4 km/hSSE26.3ºC12.3ºC981 W/m²
22/06/1620.5ºC26.3ºC13.4ºC71%38%1021.30 hPa1018.49 hPa0.0 mm32.2 km/h18.8 km/hSSE26.3ºC13.4ºC900 W/m²
23/06/1620.5ºC26.9ºC12.8ºC72%31%1020.53 hPa1017.82 hPa0.0 mm37.0 km/h20.0 km/hSSE26.9ºC12.8ºC911 W/m²
24/06/1621.6ºC28.5ºC13.7ºC72%37%1019.54 hPa1013.89 hPa0.0 mm29.0 km/h13.1 km/hSE28.8ºC13.7ºC969 W/m²
25/06/1621.9ºC27.0ºC17.9ºC76%48%1015.14 hPa1013.45 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hNE27.7ºC17.9ºC962 W/m²
26/06/1619.6ºC23.0ºC15.9ºC83%62%1019.24 hPa1014.80 hPa0.0 mm24.1 km/h13.4 km/hSSE23.0ºC15.9ºC1092 W/m²
27/06/1620.3ºC24.6ºC13.9ºC84%52%1021.07 hPa1017.95 hPa0.0 mm41.8 km/h16.2 km/hSSE24.6ºC13.9ºC911 W/m²
28/06/1621.2ºC26.9ºC15.1ºC83%47%1019.27 hPa1013.92 hPa0.0 mm33.8 km/h17.2 km/hSSE27.2ºC15.1ºC1013 W/m²
29/06/1620.8ºC25.0ºC18.2ºC87%57%1016.36 hPa1012.16 hPa3.6 mm24.1 km/h12.7 km/hSSE25.0ºC18.2ºC1160 W/m²
30/06/1620.6ºC25.0ºC15.2ºC92%64%1016.70 hPa1012.91 hPa1.2 mm29.0 km/h13.6 km/hSE25.0ºC15.2ºC1192 W/m²
01/06/1718.4ºC24.3ºC11.5ºC92%53%1019.34 hPa1016.90 hPa0.0 mm24.1 km/h13.1 km/hSSE24.3ºC11.5ºC1139 W/m²
02/06/1719.6ºC26.2ºC13.1ºC89%46%1018.56 hPa1015.07 hPa0.0 mm27.4 km/h17.7 km/hSSE26.2ºC13.1ºC1107 W/m²
03/06/1718.9ºC22.8ºC15.3ºC88%52%1017.31 hPa1013.18 hPa2.2 mm29.0 km/h14.6 km/hNNE22.8ºC15.3ºC1011 W/m²
04/06/1715.0ºC17.2ºC12.1ºC92%77%1017.44 hPa1013.14 hPa15.8 mm48.3 km/h26.5 km/hN17.2ºC10.3ºC599 W/m²
05/06/1715.1ºC20.0ºC11.4ºC86%55%1016.16 hPa1012.74 hPa0.0 mm57.9 km/h35.0 km/hNO20.0ºC8.4ºC1236 W/m²
06/06/1718.8ºC25.4ºC10.9ºC92%45%1017.61 hPa1011.45 hPa0.0 mm49.9 km/h29.3 km/hNO25.4ºC10.9ºC1067 W/m²
07/06/1718.1ºC22.1ºC13.1ºC88%55%1020.66 hPa1017.48 hPa0.0 mm33.8 km/h18.1 km/hSSO22.1ºC11.8ºC904 W/m²
08/06/1718.3ºC23.4ºC14.4ºC92%67%1019.20 hPa1014.09 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE23.4ºC14.4ºC918 W/m²
09/06/1719.1ºC24.6ºC13.3ºC89%51%1017.17 hPa1013.18 hPa0.0 mm22.5 km/h14.3 km/hSSE24.6ºC13.3ºC937 W/m²
10/06/1720.9ºC27.1ºC13.7ºC82%37%1018.02 hPa1015.99 hPa0.0 mm20.9 km/h11.5 km/hSSE28.1ºC13.7ºC874 W/m²
11/06/1723.1ºC29.9ºC15.3ºC83%30%1017.17 hPa1014.63 hPa0.0 mm20.9 km/h12.1 km/hSSE29.3ºC15.3ºC882 W/m²
12/06/1723.1ºC29.4ºC15.4ºC68%26%1016.26 hPa1014.13 hPa0.0 mm27.4 km/h15.6 km/hSE29.2ºC15.4ºC891 W/m²
13/06/1722.6ºC28.4ºC14.8ºC73%42%1014.73 hPa1012.03 hPa0.0 mm25.7 km/h16.1 km/hSE28.6ºC14.8ºC879 W/m²
14/06/1723.6ºC29.2ºC15.7ºC65%38%1013.82 hPa1011.48 hPa0.0 mm25.7 km/h15.2 km/hSSE28.8ºC15.7ºC875 W/m²
15/06/1723.8ºC31.8ºC17.2ºC72%25%1017.65 hPa1012.80 hPa0.0 mm43.5 km/h24.7 km/hSSO31.3ºC17.2ºC953 W/m²
16/06/1726.0ºC30.3ºC20.9ºC76%39%1018.83 hPa1016.26 hPa0.0 mm29.0 km/h15.6 km/hSE31.3ºC20.9ºC867 W/m²
17/06/1725.2ºC30.8ºC17.9ºC80%42%1017.41 hPa1012.64 hPa0.0 mm30.6 km/h16.4 km/hSSE33.1ºC17.9ºC865 W/m²
18/06/1723.6ºC29.0ºC17.3ºC83%33%1016.87 hPa1013.18 hPa0.0 mm38.6 km/h18.1 km/hSSE29.0ºC17.3ºC874 W/m²
19/06/1722.1ºC27.3ºC15.7ºC80%49%1018.97 hPa1016.33 hPa0.0 mm30.6 km/h18.0 km/hSSE28.5ºC15.7ºC867 W/m²
20/06/1723.0ºC28.5ºC16.3ºC77%34%1019.07 hPa1015.34 hPa0.0 mm33.8 km/h17.5 km/hSSE29.6ºC16.3ºC953 W/m²
21/06/1724.7ºC29.9ºC17.2ºC77%39%1016.46 hPa1013.79 hPa0.0 mm25.7 km/h13.8 km/hSSE30.6ºC17.2ºC881 W/m²
22/06/1724.9ºC30.8ºC17.9ºC71%36%1017.61 hPa1015.14 hPa0.0 mm25.7 km/h14.7 km/hSSE31.1ºC17.9ºC863 W/m²
23/06/1724.5ºC30.6ºC18.2ºC78%42%1018.29 hPa1016.36 hPa0.0 mm20.9 km/h12.6 km/hSSE32.3ºC18.2ºC1167 W/m²
24/06/1724.0ºC28.4ºC18.1ºC82%59%1018.12 hPa1013.62 hPa0.0 mm24.1 km/h11.0 km/hESE30.3ºC18.1ºC882 W/m²
25/06/1723.7ºC27.3ºC20.2ºC81%55%1015.48 hPa1011.59 hPa0.0 mm32.2 km/h14.5 km/hESE28.3ºC20.2ºC969 W/m²
26/06/1722.0ºC27.2ºC16.9ºC86%56%1012.91 hPa1007.72 hPa0.8 mm24.1 km/h13.0 km/hSE28.1ºC16.9ºC1083 W/m²
27/06/1722.9ºC28.6ºC16.3ºC84%31%1009.86 hPa1002.17 hPa0.0 mm37.0 km/h23.9 km/hSE30.4ºC16.3ºC1025 W/m²
28/06/1722.9ºC27.3ºC18.9ºC62%29%1005.56 hPa1001.19 hPa0.2 mm54.7 km/h29.8 km/hONO26.6ºC18.9ºC1190 W/m²
29/06/1718.3ºC23.5ºC14.4ºC80%31%1009.82 hPa1005.35 hPa0.2 mm53.1 km/h23.5 km/hNO23.5ºC13.4ºC1160 W/m²
30/06/1717.6ºC22.4ºC13.8ºC79%30%1017.65 hPa1009.42 hPa0.0 mm51.5 km/h27.2 km/hNO22.4ºC11.9ºC1176 W/m²
01/06/1816.7ºC22.7ºC9.9ºC95%58%1019.34 hPa1016.46 hPa0.0 mm29.0 km/h10.5 km/hSE22.7ºC9.9ºC1160 W/m²
02/06/1816.1ºC20.9ºC10.2ºC92%58%1018.90 hPa1014.36 hPa0.0 mm27.4 km/h12.3 km/hSSE20.9ºC10.2ºC1188 W/m²
03/06/1815.4ºC19.1ºC12.9ºC92%71%1016.77 hPa1011.59 hPa18.4 mm17.7 km/h5.8 km/hN19.1ºC12.9ºC1181 W/m²
04/06/1817.5ºC21.6ºC13.0ºC92%55%1013.79 hPa1008.81 hPa0.0 mm25.7 km/h10.4 km/hSE21.6ºC13.0ºC1116 W/m²
05/06/1817.1ºC20.4ºC14.8ºC92%51%1010.57 hPa1007.72 hPa0.0 mm45.1 km/h17.9 km/hNO20.4ºC13.7ºC1162 W/m²
06/06/1814.4ºC17.8ºC12.0ºC91%62%1015.68 hPa1009.76 hPa10.8 mm33.8 km/h18.4 km/hNO17.8ºC12.0ºC1125 W/m²
07/06/1815.5ºC21.4ºC10.9ºC92%51%1016.19 hPa1014.33 hPa7.2 mm32.2 km/h16.6 km/hNNO21.4ºC10.9ºC1195 W/m²
08/06/1817.8ºC23.0ºC11.6ºC92%57%1015.45 hPa1011.72 hPa0.0 mm20.9 km/h4.3 km/hSE23.0ºC11.6ºC1095 W/m²
09/06/1817.7ºC22.8ºC14.2ºC90%62%1013.11 hPa1010.47 hPa0.8 mm17.7 km/h4.5 km/hSE22.8ºC14.2ºC1136 W/m²
10/06/1817.4ºC21.4ºC13.3ºC92%62%1013.14 hPa1008.47 hPa0.0 mm6.4 km/h2.1 km/hNNE21.4ºC13.3ºC766 W/m²
11/06/1818.3ºC21.6ºC14.5ºC91%49%1011.35 hPa1008.40 hPa3.0 mm33.8 km/h15.8 km/hNO21.6ºC14.5ºC1123 W/m²
12/06/1818.4ºC22.2ºC14.6ºC77%49%1013.89 hPa1010.23 hPa0.2 mm45.1 km/h14.4 km/hNO22.2ºC14.0ºC1176 W/m²
13/06/1816.9ºC20.4ºC14.3ºC70%55%1014.33 hPa1010.33 hPa0.0 mm82.1 km/h42.2 km/hNO20.4ºC11.9ºC1032 W/m²
14/06/1817.7ºC23.2ºC13.1ºC72%46%1015.17 hPa1012.80 hPa0.0 mm61.2 km/h36.5 km/hNO23.2ºC11.8ºC919 W/m²
15/06/1819.8ºC24.6ºC14.8ºC79%35%1015.01 hPa1011.89 hPa0.0 mm33.8 km/h7.9 km/hNO24.6ºC14.8ºC907 W/m²
16/06/1820.3ºC23.4ºC16.7ºC78%58%1016.60 hPa1013.62 hPa0.0 mm16.1 km/h3.5 km/hSSO23.4ºC16.7ºC1176 W/m²
17/06/1821.6ºC26.2ºC16.4ºC70%30%1019.78 hPa1016.09 hPa0.0 mm32.2 km/h10.9 km/hNNO26.2ºC16.4ºC1060 W/m²
18/06/1821.8ºC26.8ºC17.3ºC63%37%1019.98 hPa1017.27 hPa0.0 mm0.0 km/h0.0 km/hN27.0ºC17.3ºC1041 W/m²
19/06/1820.9ºC24.7ºC15.4ºC75%49%1020.73 hPa1017.78 hPa0.0 mm3.2 km/h0.2 km/hSSE24.7ºC15.4ºC895 W/m²
20/06/1821.1ºC26.8ºC13.8ºC85%45%1019.24 hPa1016.70 hPa0.0 mm0.0 km/h0.0 km/hN27.3ºC13.8ºC926 W/m²
21/06/1822.3ºC29.1ºC13.5ºC85%33%1018.39 hPa1015.51 hPa0.0 mm0.0 km/h0.0 km/hN28.5ºC13.5ºC907 W/m²
22/06/1824.0ºC30.4ºC17.7ºC70%37%1016.77 hPa1013.62 hPa0.0 mm1.6 km/h0.0 km/hSSE30.3ºC17.7ºC1048 W/m²
23/06/1822.0ºC25.9ºC17.0ºC84%56%1017.00 hPa1014.94 hPa0.0 mm29.0 km/h12.7 km/hSSE25.9ºC17.0ºC1032 W/m²
24/06/1821.1ºC26.3ºC15.2ºC90%58%1017.07 hPa1013.65 hPa0.0 mm25.7 km/h13.0 km/hSSE26.3ºC15.2ºC1016 W/m²
25/06/1821.3ºC26.8ºC14.8ºC92%59%1016.19 hPa1013.75 hPa0.0 mm27.4 km/h13.1 km/hSSE28.0ºC14.8ºC1148 W/m²
26/06/1821.2ºC26.6ºC15.4ºC92%37%1016.83 hPa1014.90 hPa0.0 mm33.8 km/h14.0 km/hS26.6ºC15.4ºC877 W/m²
27/06/1821.1ºC27.4ºC15.3ºC87%51%1016.97 hPa1012.33 hPa0.0 mm20.9 km/h11.2 km/hSSE28.6ºC15.3ºC1030 W/m²
28/06/1821.0ºC26.6ºC17.7ºC86%50%1013.85 hPa1007.01 hPa2.6 mm48.3 km/h27.5 km/hNNO26.6ºC17.7ºC981 W/m²
29/06/1820.4ºC25.8ºC15.1ºC92%50%1011.04 hPa1008.47 hPa0.0 mm30.6 km/h15.8 km/hSSE25.8ºC15.1ºC1065 W/m²
30/06/1820.6ºC25.9ºC14.0ºC89%46%1011.18 hPa1007.59 hPa0.0 mm25.7 km/h11.8 km/hE25.9ºC14.0ºC937 W/m²
01/06/1918.5ºC24.4ºC11.0ºC76%37%1024.12 hPa1020.12 hPa0.0 mm29.0 km/h17.1 km/hSSE24.4ºC11.0ºC895 W/m²
02/06/1919.0ºC25.6ºC10.9ºC69%27%1021.61 hPa1017.48 hPa0.0 mm30.6 km/h17.3 km/hS25.6ºC10.9ºC900 W/m²
03/06/1919.1ºC26.1ºC11.6ºC69%28%1019.07 hPa1015.31 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hSSE26.1ºC11.3ºC1162 W/m²
04/06/1918.5ºC25.4ºC11.2ºC80%37%1015.99 hPa1008.91 hPa0.0 mm27.4 km/h14.7 km/hSSE25.4ºC11.2ºC888 W/m²
05/06/1916.3ºC21.2ºC11.7ºC93%36%1013.75 hPa1005.42 hPa0.0 mm70.8 km/h38.7 km/hNO21.2ºC11.7ºC1104 W/m²
06/06/1915.3ºC19.9ºC9.1ºC87%48%1015.01 hPa1012.30 hPa0.0 mm38.6 km/h19.8 km/hSSE19.9ºC8.7ºC1023 W/m²
07/06/1917.3ºC22.3ºC11.6ºC89%41%1020.86 hPa1010.91 hPa0.0 mm29.0 km/h15.4 km/hENE22.3ºC11.6ºC1141 W/m²
08/06/1915.7ºC20.1ºC10.1ºC85%44%1023.78 hPa1020.80 hPa0.0 mm32.2 km/h14.6 km/hESE20.1ºC9.0ºC1004 W/m²
09/06/1916.9ºC22.5ºC11.9ºC65%30%1021.44 hPa1013.55 hPa0.0 mm27.4 km/h13.9 km/hSSE22.5ºC11.9ºC773 W/m²
10/06/1917.5ºC24.4ºC13.4ºC84%35%1015.14 hPa1011.89 hPa1.6 mm53.1 km/h26.6 km/hNNO24.4ºC11.9ºC1139 W/m²
11/06/1912.8ºC15.7ºC10.6ºC73%44%1015.95 hPa1010.94 hPa0.2 mm59.5 km/h35.4 km/hNO15.7ºC7.2ºC543 W/m²
12/06/1913.8ºC18.5ºC9.2ºC69%37%1016.66 hPa1013.92 hPa0.0 mm48.3 km/h26.6 km/hSO18.5ºC6.7ºC1060 W/m²
13/06/1914.6ºC19.1ºC8.9ºC80%60%1016.09 hPa1012.13 hPa0.0 mm22.5 km/h12.1 km/hESE19.1ºC8.9ºC904 W/m²
14/06/1917.8ºC24.4ºC10.8ºC74%46%1013.82 hPa1009.21 hPa0.0 mm25.7 km/h14.4 km/hSSE24.4ºC10.8ºC1079 W/m²
15/06/1920.2ºC24.9ºC15.7ºC74%28%1020.25 hPa1013.41 hPa0.0 mm49.9 km/h27.0 km/hONO24.9ºC15.7ºC1023 W/m²
16/06/1917.5ºC22.9ºC10.7ºC93%51%1020.97 hPa1017.68 hPa0.0 mm30.6 km/h17.2 km/hSSE22.9ºC10.7ºC991 W/m²
17/06/1919.7ºC26.7ºC12.2ºC81%41%1018.70 hPa1015.04 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hSSE27.0ºC12.2ºC886 W/m²
18/06/1920.9ºC26.7ºC13.3ºC60%28%1016.94 hPa1012.94 hPa0.0 mm32.2 km/h21.0 km/hSSE26.7ºC13.3ºC958 W/m²
19/06/1921.7ºC27.9ºC14.2ºC55%29%1014.16 hPa1011.42 hPa0.0 mm30.6 km/h16.6 km/hSSE27.1ºC14.2ºC902 W/m²
20/06/1919.9ºC23.9ºC15.2ºC86%51%1014.02 hPa1011.18 hPa0.0 mm29.0 km/h14.4 km/hENE23.9ºC15.2ºC1055 W/m²
21/06/1919.1ºC24.0ºC15.0ºC87%56%1017.17 hPa1013.11 hPa1.8 mm25.7 km/h13.1 km/hNE24.0ºC15.0ºC1218 W/m²
22/06/1919.1ºC23.8ºC12.3ºC81%56%1017.99 hPa1014.84 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hSSE23.8ºC12.3ºC1007 W/m²
23/06/1921.8ºC28.4ºC13.8ºC87%26%1016.29 hPa1013.55 hPa0.0 mm33.8 km/h20.5 km/hSSE28.0ºC13.8ºC879 W/m²
24/06/1921.0ºC26.8ºC14.6ºC72%29%1016.22 hPa1013.58 hPa0.0 mm30.6 km/h16.4 km/hENE26.6ºC14.6ºC935 W/m²
25/06/1920.1ºC26.4ºC14.1ºC87%52%1019.31 hPa1015.17 hPa0.0 mm24.1 km/h12.4 km/hNE26.4ºC14.1ºC1116 W/m²
26/06/1921.8ºC26.7ºC16.1ºC90%52%1021.68 hPa1018.12 hPa0.0 mm33.8 km/h18.9 km/hNE27.5ºC16.1ºC860 W/m²
27/06/1925.0ºC32.9ºC16.7ºC69%29%1021.78 hPa1018.29 hPa0.0 mm27.4 km/h14.0 km/hSE31.9ºC16.7ºC867 W/m²
28/06/1927.7ºC35.9ºC17.6ºC61%14%1019.14 hPa1014.73 hPa0.0 mm29.0 km/h12.7 km/hSSE33.8ºC17.6ºC896 W/m²
29/06/1928.6ºC36.9ºC18.7ºC44%3%1015.55 hPa1013.45 hPa0.0 mm35.4 km/h18.0 km/hSSE34.3ºC18.7ºC909 W/m²
30/06/1926.3ºC32.4ºC18.2ºC50%24%1017.14 hPa1015.14 hPa0.0 mm29.0 km/h15.6 km/hSSE31.6ºC18.2ºC882 W/m²
01/06/2017.7ºC23.4ºC12.6ºC90%50%1017.88 hPa1014.67 hPa0.0 mm27.4 km/h14.1 km/hSSE23.4ºC12.6ºC1146 W/m²
02/06/2017.6ºC23.5ºC13.0ºC92%55%1018.05 hPa1013.48 hPa3.2 mm24.1 km/h11.4 km/hS23.5ºC13.0ºC983 W/m²
03/06/2018.0ºC24.5ºC12.2ºC95%63%1015.04 hPa1004.34 hPa3.8 mm54.7 km/h34.4 km/hO24.5ºC12.2ºC1102 W/m²
04/06/2015.5ºC18.8ºC12.8ºC87%61%1008.77 hPa1002.37 hPa8.8 mm61.2 km/h31.8 km/hNO18.8ºC10.3ºC1088 W/m²
05/06/2017.2ºC24.6ºC12.5ºC79%45%1012.77 hPa1005.83 hPa0.0 mm95.0 km/h56.5 km/hNO24.6ºC8.8ºC904 W/m²
06/06/2019.0ºC24.1ºC12.0ºC86%50%1012.67 hPa1005.35 hPa0.0 mm25.7 km/h14.6 km/hSE24.1ºC12.0ºC949 W/m²
07/06/2016.5ºC21.6ºC12.1ºC88%56%1013.21 hPa1005.56 hPa8.0 mm48.3 km/h28.1 km/hNNO21.6ºC10.4ºC1093 W/m²
08/06/2014.2ºC19.3ºC10.3ºC77%46%1016.80 hPa1010.50 hPa0.0 mm72.4 km/h45.3 km/hNO19.3ºC6.4ºC1280 W/m²
09/06/2015.2ºC20.8ºC10.9ºC72%37%1018.83 hPa1015.07 hPa0.0 mm83.7 km/h40.4 km/hNO20.8ºC7.4ºC954 W/m²
10/06/2015.8ºC20.2ºC12.3ºC80%45%1018.70 hPa1013.92 hPa0.0 mm51.5 km/h29.6 km/hONO20.2ºC10.7ºC1209 W/m²
11/06/2017.7ºC22.4ºC12.7ºC89%57%1015.04 hPa1002.75 hPa0.3 mm27.4 km/h14.8 km/hSE22.4ºC12.7ºC1148 W/m²
12/06/2017.9ºC22.3ºC13.2ºC93%36%1008.57 hPa1002.21 hPa0.0 mm32.2 km/h20.0 km/hN22.3ºC13.2ºC1172 W/m²
13/06/2017.9ºC23.8ºC13.6ºC81%33%1018.36 hPa1008.40 hPa0.0 mm53.1 km/h30.9 km/hNO23.8ºC13.1ºC1069 W/m²
14/06/2017.5ºC22.7ºC10.4ºC83%42%1019.78 hPa1017.34 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE22.7ºC10.4ºC1178 W/m²
15/06/2018.7ºC22.7ºC14.6ºC88%50%1020.22 hPa1018.66 hPa1.0 mm24.1 km/h13.5 km/hSSE22.7ºC14.6ºC1162 W/m²
16/06/2016.0ºC19.6ºC13.6ºC92%62%1019.51 hPa1016.29 hPa13.2 mm25.7 km/h13.9 km/hNE19.6ºC13.6ºC1137 W/m²
17/06/2015.4ºC18.9ºC13.6ºC91%61%1018.66 hPa1015.85 hPa9.0 mm33.8 km/h18.7 km/hNNO18.9ºC12.5ºC1192 W/m²
18/06/2015.4ºC17.4ºC12.8ºC93%76%1018.39 hPa1014.97 hPa3.2 mm16.1 km/h9.7 km/hE17.4ºC12.8ºC997 W/m²
19/06/2016.8ºC19.7ºC14.4ºC95%76%1021.58 hPa1018.16 hPa0.3 mm24.1 km/h13.7 km/hSSE19.7ºC14.4ºC1120 W/m²
20/06/2019.5ºC24.3ºC13.0ºC95%69%1022.39 hPa1019.88 hPa0.0 mm22.5 km/h10.8 km/hSSE24.3ºC13.0ºC1238 W/m²
21/06/2022.4ºC27.5ºC14.9ºC92%46%1021.98 hPa1019.78 hPa0.0 mm35.4 km/h19.7 km/hS29.2ºC14.9ºC1048 W/m²
22/06/2023.3ºC26.9ºC18.5ºC75%45%1022.25 hPa1018.32 hPa0.0 mm53.1 km/h31.5 km/hONO27.9ºC18.5ºC1020 W/m²
23/06/2020.7ºC25.7ºC15.1ºC84%48%1020.25 hPa1016.90 hPa0.0 mm32.2 km/h17.6 km/hSSE25.7ºC15.1ºC881 W/m²
24/06/2020.4ºC26.0ºC14.9ºC87%56%1019.78 hPa1017.14 hPa0.0 mm22.5 km/h12.9 km/hS26.0ºC14.9ºC939 W/m²
25/06/2021.5ºC27.2ºC15.2ºC89%47%1019.34 hPa1015.04 hPa0.0 mm29.0 km/h18.0 km/hSSE27.7ºC15.2ºC875 W/m²
26/06/2020.9ºC27.4ºC13.5ºC78%38%1017.68 hPa1013.21 hPa0.0 mm37.0 km/h20.2 km/hSSE27.3ºC13.5ºC884 W/m²
27/06/2022.2ºC27.4ºC14.8ºC81%42%1017.07 hPa1014.50 hPa0.0 mm25.7 km/h14.0 km/hSSE28.3ºC14.8ºC1004 W/m²
28/06/2022.2ºC27.2ºC16.1ºC84%55%1018.22 hPa1016.43 hPa0.0 mm29.0 km/h14.9 km/hS28.5ºC16.1ºC932 W/m²
29/06/2022.7ºC27.4ºC17.4ºC88%61%1017.51 hPa1015.28 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hSE29.3ºC17.4ºC1088 W/m²
30/06/2022.1ºC26.9ºC17.5ºC94%64%1016.73 hPa1012.36 hPa0.0 mm30.6 km/h17.4 km/hSE28.3ºC17.5ºC895 W/m²
01/06/2116.4ºC22.8ºC11.5ºC90%56%1016.16 hPa1011.11 hPa1.3 mm30.6 km/h16.4 km/hSE22.8ºC11.4ºC911 W/m²
02/06/2117.0ºC22.8ºC10.7ºC92%57%1019.44 hPa1013.89 hPa1.6 mm37.0 km/h18.9 km/hSSE22.8ºC10.7ºC1021 W/m²
03/06/2116.9ºC21.0ºC13.2ºC92%72%1021.61 hPa1019.17 hPa0.0 mm22.5 km/h12.7 km/hE21.0ºC13.2ºC1053 W/m²
04/06/2116.7ºC19.9ºC12.2ºC95%76%1023.74 hPa1020.12 hPa0.0 mm20.9 km/h10.6 km/hE19.9ºC12.2ºC812 W/m²
05/06/2116.1ºC19.2ºC14.4ºC92%71%1025.64 hPa1020.83 hPa0.5 mm20.9 km/h11.3 km/hNE19.2ºC14.4ºC485 W/m²
06/06/2116.9ºC21.9ºC13.6ºC92%63%1023.54 hPa1019.75 hPa2.2 mm27.4 km/h20.3 km/hE21.9ºC12.5ºC1153 W/m²
07/06/2119.2ºC24.4ºC11.9ºC86%61%1022.32 hPa1019.04 hPa0.0 mm27.4 km/h14.9 km/hSSE24.4ºC11.9ºC947 W/m²
08/06/2118.9ºC24.9ºC12.3ºC95%56%1023.51 hPa1020.66 hPa0.0 mm29.0 km/h15.0 km/hS24.9ºC12.3ºC963 W/m²
09/06/2119.5ºC26.3ºC14.7ºC95%59%1025.88 hPa1022.02 hPa0.2 mm30.6 km/h15.8 km/hSE26.3ºC14.7ºC854 W/m²
10/06/2119.2ºC25.4ºC14.9ºC94%56%1028.38 hPa1022.32 hPa0.0 mm32.2 km/h17.8 km/hSSE25.4ºC14.9ºC916 W/m²
11/06/2119.3ºC25.8ºC13.6ºC88%37%1023.47 hPa1022.08 hPa0.0 mm30.6 km/h15.7 km/hSE25.8ºC13.6ºC930 W/m²
12/06/2121.0ºC27.1ºC13.8ºC83%43%1029.43 hPa1022.52 hPa0.0 mm33.8 km/h17.2 km/hSE27.2ºC13.8ºC838 W/m²
13/06/2122.3ºC28.3ºC14.4ºC80%39%1023.95 hPa1022.59 hPa0.0 mm30.6 km/h16.5 km/hSSE28.2ºC14.4ºC1035 W/m²
14/06/2123.5ºC30.9ºC15.6ºC67%21%1023.74 hPa1016.43 hPa0.0 mm35.4 km/h17.7 km/hSE30.0ºC15.6ºC840 W/m²
15/06/2125.1ºC30.0ºC18.7ºC70%33%1028.08 hPa1017.24 hPa0.0 mm37.0 km/h18.2 km/hSSE29.4ºC18.7ºC840 W/m²
16/06/2122.0ºC26.9ºC17.3ºC82%46%1028.08 hPa1010.54 hPa0.0 mm29.0 km/h20.4 km/hE27.4ºC17.3ºC942 W/m²
17/06/2118.7ºC21.3ºC16.1ºC92%75%1013.41 hPa1008.57 hPa31.1 mm32.2 km/h21.1 km/hENE21.3ºC15.5ºC1109 W/m²
18/06/2119.3ºC23.7ºC13.6ºC94%58%1016.53 hPa1013.24 hPa0.0 mm24.1 km/h13.7 km/hE23.7ºC13.6ºC951 W/m²
19/06/2118.9ºC22.9ºC15.6ºC92%61%1016.60 hPa1013.58 hPa2.0 mm20.9 km/h12.4 km/hSSE22.9ºC15.6ºC854 W/m²
20/06/2118.4ºC23.9ºC14.6ºC94%60%1015.21 hPa1009.01 hPa19.6 mm24.1 km/h13.3 km/hSE23.9ºC14.0ºC1141 W/m²
21/06/2120.2ºC27.3ºC12.9ºC85%30%1011.92 hPa1007.12 hPa0.0 mm43.5 km/h24.6 km/hSE26.9ºC12.9ºC1018 W/m²
22/06/2119.1ºC22.7ºC15.3ºC81%41%1017.68 hPa1011.08 hPa0.4 mm49.9 km/h28.2 km/hNO22.7ºC14.2ºC1167 W/m²
23/06/2115.7ºC19.2ºC12.8ºC85%62%1022.02 hPa1015.92 hPa8.5 mm45.1 km/h26.3 km/hNO19.2ºC11.1ºC993 W/m²
24/06/2117.9ºC22.9ºC13.3ºC84%49%1022.86 hPa1020.86 hPa0.0 mm53.1 km/h30.1 km/hNO22.9ºC11.0ºC1129 W/m²
25/06/2118.7ºC23.9ºC12.3ºC89%60%1023.07 hPa1018.12 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hSE23.9ºC12.3ºC1014 W/m²
26/06/2120.0ºC23.9ºC14.4ºC80%56%1019.54 hPa1014.63 hPa0.0 mm32.2 km/h21.2 km/hSE23.9ºC14.4ºC923 W/m²
27/06/2120.7ºC25.9ºC13.9ºC79%50%1016.80 hPa1011.92 hPa0.0 mm32.2 km/h16.4 km/hSE25.9ºC13.9ºC984 W/m²
28/06/2120.6ºC25.1ºC15.9ºC89%42%1016.70 hPa1012.50 hPa4.9 mm29.0 km/h17.5 km/hN25.1ºC15.5ºC1062 W/m²
29/06/2120.1ºC25.0ºC15.9ºC88%48%1018.53 hPa1016.09 hPa0.0 mm33.8 km/h18.4 km/hNNO25.0ºC15.1ºC1113 W/m²
30/06/2118.8ºC23.0ºC13.8ºC91%66%1019.07 hPa1017.04 hPa0.0 mm33.8 km/h18.6 km/hSE23.0ºC13.8ºC1099 W/m²
01/06/2219.9ºC25.4ºC12.8ºC86%53%1016.43 hPa1013.35 hPa0.0 mm27.4 km/h14.5 km/hSE25.4ºC12.8ºC824 W/m²
02/06/2219.7ºC24.1ºC13.8ºC91%56%1015.07 hPa1012.77 hPa0.0 mm27.4 km/h12.9 km/hESE24.1ºC13.8ºC877 W/m²
03/06/2220.2ºC25.9ºC14.6ºC91%46%1014.90 hPa1012.19 hPa0.0 mm32.2 km/h19.3 km/hSE25.9ºC14.6ºC833 W/m²
04/06/2219.6ºC24.4ºC13.9ºC93%61%1015.55 hPa1012.74 hPa0.0 mm27.4 km/h16.1 km/hESE24.4ºC13.9ºC1011 W/m²
05/06/2222.3ºC26.4ºC16.4ºC95%35%1028.18 hPa1015.34 hPa0.0 mm53.1 km/h30.6 km/hONO26.4ºC16.4ºC1030 W/m²
06/06/2219.9ºC26.0ºC13.1ºC89%55%1028.59 hPa1022.73 hPa1.3 mm33.8 km/h17.7 km/hSE26.0ºC13.1ºC826 W/m²
07/06/2221.2ºC25.5ºC15.7ºC91%55%1026.69 hPa1022.63 hPa0.0 mm30.6 km/h16.1 km/hSE25.5ºC15.7ºC979 W/m²
08/06/2222.2ºC29.1ºC15.1ºC90%40%1025.84 hPa1022.83 hPa0.0 mm46.7 km/h25.7 km/hNNO28.9ºC15.1ºC1065 W/m²
09/06/2222.6ºC28.1ºC17.6ºC72%32%1028.01 hPa1023.34 hPa0.0 mm72.4 km/h43.5 km/hNO27.5ºC16.3ºC835 W/m²
10/06/2223.0ºC26.4ºC18.1ºC81%29%1027.03 hPa1023.47 hPa0.0 mm32.2 km/h16.1 km/hSE26.4ºC18.1ºC856 W/m²
11/06/2223.0ºC29.8ºC14.9ºC88%28%1030.75 hPa1023.00 hPa0.0 mm38.6 km/h22.5 km/hSSE29.3ºC14.9ºC851 W/m²
12/06/2224.4ºC30.6ºC16.3ºC77%32%1024.69 hPa1023.23 hPa0.0 mm33.8 km/h16.1 km/hSSE30.3ºC16.3ºC886 W/m²
13/06/2224.1ºC28.6ºC19.2ºC72%34%1025.03 hPa1023.81 hPa0.0 mm33.8 km/h19.3 km/hESE28.6ºC19.2ºC814 W/m²
14/06/2223.7ºC33.3ºC17.3ºC87%20%1029.36 hPa1015.45 hPa3.0 mm49.9 km/h25.7 km/hN31.3ºC17.3ºC819 W/m²
15/06/2225.4ºC34.9ºC16.7ºC88%27%1018.83 hPa1015.82 hPa0.0 mm25.7 km/h16.1 km/hESE36.4ºC16.7ºC837 W/m²
16/06/2225.8ºC33.6ºC18.1ºC76%24%1020.19 hPa1017.75 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hSE32.5ºC18.1ºC891 W/m²
17/06/2228.6ºC34.3ºC21.2ºC57%29%1020.32 hPa1017.82 hPa0.0 mm30.6 km/h17.7 km/hESE33.9ºC21.2ºC816 W/m²
18/06/2225.8ºC32.1ºC19.6ºC75%28%1018.87 hPa1013.31 hPa0.0 mm33.8 km/h19.3 km/hSE32.1ºC19.6ºC824 W/m²
19/06/2222.1ºC26.7ºC16.7ºC89%63%1013.96 hPa1009.49 hPa0.0 mm33.8 km/h17.7 km/hESE28.4ºC16.7ºC1009 W/m²
20/06/2222.3ºC26.7ºC18.3ºC94%66%1012.94 hPa1009.42 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hE28.4ºC18.3ºC960 W/m²
21/06/2222.3ºC28.2ºC17.8ºC92%48%1012.91 hPa1008.94 hPa1.3 mm49.9 km/h22.5 km/hSE29.8ºC17.8ºC898 W/m²
22/06/2221.7ºC26.8ºC16.8ºC93%33%1011.72 hPa1008.94 hPa0.0 mm40.2 km/h22.5 km/hSSE26.7ºC16.8ºC1004 W/m²
23/06/2221.7ºC26.2ºC15.1ºC77%40%1013.31 hPa1009.79 hPa0.0 mm45.1 km/h25.7 km/hSE26.2ºC15.1ºC981 W/m²
24/06/2222.0ºC26.0ºC17.7ºC75%38%1014.09 hPa1012.06 hPa0.0 mm49.9 km/h30.6 km/hONO26.0ºC17.7ºC1079 W/m²
25/06/2220.1ºC25.4ºC13.6ºC85%48%1014.02 hPa1009.72 hPa0.0 mm35.4 km/h19.3 km/hSE25.4ºC13.6ºC981 W/m²
26/06/2219.5ºC23.7ºC14.5ºC90%67%1012.23 hPa1009.35 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hE23.7ºC14.5ºC1079 W/m²
27/06/2217.7ºC21.1ºC15.1ºC90%65%1020.36 hPa1012.09 hPa18.2 mm32.2 km/h19.3 km/hN21.1ºC14.5ºC1178 W/m²
28/06/2220.1ºC25.6ºC14.1ºC82%36%1020.39 hPa1016.09 hPa0.0 mm33.8 km/h14.5 km/hE25.6ºC13.4ºC914 W/m²
29/06/2221.0ºC26.4ºC14.8ºC80%43%1017.95 hPa1011.31 hPa0.0 mm37.0 km/h20.9 km/hSE26.4ºC14.8ºC953 W/m²
MITJANES 19.6ºC 24.9ºC 14.1ºC 83.3% 45.8% 1017.9 hPa 1013.8 hPa 461.1 mm 34.9 km/h 19.0 km/h S 25.0ºC 13.8ºC 1288 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics