Resum mensual:

Temperatura mitjana: 7.7ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 11.9ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 3.8ºC

Temperatura màxima: 23.4ºC (el dia 10/01/15 a les 15:17)
Temperatura mínima: -3.6ºC (el dia 18/01/17 a les 07:38)

Humitat relativa màxima: 100% (el dia 02/01/17 a les 09:15)
Humitat relativa mínima: 12% (el dia 07/01/19 a les 03:16)

Punt de rosada màxim: 11.1ºC (el dia 24/01/16 a les 10:59)
Punt de rosada mínim: 7.2ºC (el dia 03/01/18 a les 00:19)

Pressió atmosfèrica màxima: 1041.59 hPa (el dia 09/01/15 a les 11:25)
Pressió atmosfèrica mínima: 977.52 hPa (el dia 19/01/13 a les 05:57)

Ratxa de vent màxima: 135.0 km/h (el dia 28/01/13 a les 03:38)
Direcció del vent predominant: O (273.9º)
Velocitat del vent màxima: 99.0 km/h (el dia 20/01/13 a les 07:12)

Temperatura de xafogor màxima: 23.4ºC (el dia 10/01/15 a les 15:17)
Temperatura aparent màxima: 20.6ºC (el dia 10/01/15 a les 15:19)
Temperatura aparent mínima: -17.5ºC (el dia 20/01/13 a les 07:12)
Temperatura de sensació mínima: -10.7ºC (el dia 18/01/17 a les 05:47)

Precipitació total mitjana en 10 mesos: 60.0 mm
Precipitació màxima 1h: 11.6 mm (el dia 06/01/18 a les 21:52)
Precipitació màxima diaria: 150.0 mm (el dia 21/01/20)
Intensitat de precipitació màxima: 411.4 mm/h (el dia 17/01/13 a les 09:52)
ET total mitjana en 10 mesos: 51.7 mm

Radiació solar màxima: 814 W/m² (el dia 29/01/14 a les 13:05)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/01/137.8ºC11.2ºC1.7ºC90%58%1020.46 hPa1014.90 hPa0.0 mm72.4 km/h47.8 km/hNO11.2ºC1.7ºC W/m²
02/01/136.8ºC8.9ºC4.7ºC73%61%1028.31 hPa1018.05 hPa0.0 mm74.0 km/h47.4 km/hNO8.9ºC-0.5ºC W/m²
03/01/136.2ºC10.7ºC2.6ºC77%35%1039.76 hPa1028.14 hPa0.0 mm35.4 km/h22.0 km/hN10.7ºC0.9ºC W/m²
04/01/1310.3ºC18.2ºC1.2ºC83%17%1039.69 hPa1032.48 hPa0.0 mm29.0 km/h13.5 km/hN18.2ºC1.0ºC W/m²
05/01/1314.8ºC18.7ºC11.8ºC51%27%1032.95 hPa1025.71 hPa0.0 mm45.1 km/h24.0 km/hNNO18.7ºC10.8ºC W/m²
06/01/1313.8ºC20.3ºC6.1ºC72%20%1026.42 hPa1023.30 hPa0.0 mm40.2 km/h22.5 km/hN20.3ºC6.1ºC W/m²
07/01/1311.9ºC22.1ºC6.1ºC64%16%1025.10 hPa1022.08 hPa0.0 mm17.7 km/h10.7 km/hNNO22.1ºC6.1ºC W/m²
08/01/139.2ºC17.9ºC4.1ºC84%30%1026.42 hPa1024.22 hPa0.0 mm11.3 km/h6.0 km/hOSO17.9ºC4.1ºC W/m²
09/01/137.3ºC13.1ºC0.6ºC76%39%1024.96 hPa1019.31 hPa0.0 mm75.6 km/h36.8 km/hNO13.1ºC0.6ºC W/m²
10/01/1310.8ºC13.4ºC9.3ºC72%52%1021.68 hPa1017.82 hPa0.0 mm77.2 km/h44.9 km/hNO13.4ºC5.3ºC W/m²
11/01/138.6ºC13.4ºC4.1ºC76%23%1021.20 hPa1017.99 hPa0.0 mm88.5 km/h51.5 km/hNO13.4ºC1.0ºC W/m²
12/01/139.3ºC12.4ºC5.5ºC65%47%1020.15 hPa1011.28 hPa0.0 mm62.8 km/h31.3 km/hONO12.4ºC5.1ºC W/m²
13/01/135.5ºC7.8ºC3.9ºC83%48%1013.75 hPa1006.51 hPa2.4 mm86.9 km/h50.3 km/hNO7.8ºC-2.1ºC W/m²
14/01/135.4ºC7.6ºC3.4ºC76%53%1016.77 hPa1013.75 hPa0.0 mm78.9 km/h45.4 km/hNO7.6ºC-2.5ºC W/m²
15/01/137.1ºC10.1ºC5.0ºC82%50%1016.29 hPa1009.72 hPa0.0 mm88.5 km/h51.0 km/hNO10.1ºC-1.2ºC W/m²
16/01/139.5ºC12.8ºC6.4ºC69%52%1012.87 hPa1001.32 hPa0.0 mm108.0 km/h55.5 km/hNO12.8ºC3.2ºC W/m²
17/01/139.6ºC11.3ºC8.2ºC78%55%1009.42 hPa1002.00 hPa0.4 mm105.0 km/h57.9 km/hNO11.3ºC2.8ºC W/m²
18/01/1312.7ºC16.6ºC7.4ºC83%53%1008.61 hPa995.77 hPa0.4 mm51.5 km/h22.1 km/hONO16.6ºC6.5ºC W/m²
19/01/1310.7ºC14.8ºC4.2ºC82%47%995.87 hPa977.52 hPa0.4 mm35.4 km/h19.4 km/hSO14.8ºC4.2ºC W/m²
20/01/135.4ºC8.0ºC3.3ºC84%53%1001.97 hPa983.14 hPa12.6 mm118.0 km/h99.0 km/hNO8.0ºC-5.4ºC W/m²
21/01/135.9ºC7.9ºC2.2ºC81%51%1011.21 hPa999.33 hPa0.0 mm64.4 km/h40.9 km/hNO7.9ºC-0.6ºC W/m²
22/01/134.2ºC7.9ºC-0.4ºC90%38%1010.91 hPa999.60 hPa3.2 mm74.0 km/h36.8 km/hNO7.9ºC-3.3ºC W/m²
23/01/134.3ºC6.3ºC2.2ºC67%47%1011.42 hPa1000.85 hPa0.0 mm106.0 km/h58.3 km/hNO6.3ºC-4.9ºC W/m²
24/01/136.4ºC10.4ºC1.9ºC92%51%1011.79 hPa1001.43 hPa12.0 mm95.0 km/h50.2 km/hNO10.4ºC-3.1ºC W/m²
25/01/136.2ºC9.7ºC2.9ºC72%32%1014.77 hPa1008.67 hPa0.0 mm93.3 km/h54.9 km/hNO9.7ºC-3.7ºC W/m²
26/01/139.8ºC11.1ºC8.3ºC77%31%1017.11 hPa1006.68 hPa1.2 mm114.0 km/h64.5 km/hNO11.1ºC3.4ºC W/m²
27/01/1311.5ºC16.7ºC4.9ºC74%24%1017.31 hPa1008.74 hPa0.0 mm56.3 km/h30.9 km/hONO16.7ºC4.9ºC W/m²
28/01/138.1ºC13.2ºC4.8ºC81%22%1026.28 hPa1008.74 hPa1.6 mm135.0 km/h69.3 km/hNO13.2ºC-1.9ºC W/m²
29/01/138.2ºC15.8ºC1.5ºC71%13%1028.18 hPa1025.20 hPa0.0 mm37.0 km/h21.3 km/hONO15.8ºC1.5ºC W/m²
30/01/1313.2ºC20.0ºC5.6ºC79%38%1028.14 hPa1025.06 hPa0.0 mm49.9 km/h22.9 km/hNO20.0ºC5.6ºC W/m²
31/01/1314.2ºC19.8ºC9.4ºC79%40%1029.43 hPa1026.35 hPa0.0 mm51.5 km/h28.8 km/hNNO19.8ºC9.4ºC W/m²
01/01/1410.0ºC13.9ºC4.7ºC88%49%1018.97 hPa1013.89 hPa0.6 mm41.8 km/h19.8 km/hOSO13.9ºC4.7ºC W/m²
02/01/1410.3ºC15.0ºC7.1ºC94%60%1014.23 hPa1010.98 hPa1.2 mm40.2 km/h22.3 km/hO15.0ºC7.1ºC W/m²
03/01/1411.0ºC15.9ºC7.9ºC94%62%1017.95 hPa1013.72 hPa0.2 mm25.7 km/h10.3 km/hN15.9ºC7.1ºC113 W/m²
04/01/1410.2ºC16.1ºC5.3ºC92%36%1017.31 hPa1003.05 hPa0.4 mm83.7 km/h42.1 km/hO16.1ºC0.9ºC587 W/m²
05/01/149.4ºC13.7ºC5.0ºC73%43%1019.27 hPa1012.91 hPa0.0 mm62.8 km/h30.2 km/hNO13.7ºC0.7ºC517 W/m²
06/01/1410.3ºC16.4ºC5.3ºC92%55%1018.80 hPa1015.72 hPa0.0 mm25.7 km/h14.0 km/hNO16.4ºC5.3ºC443 W/m²
07/01/148.6ºC16.6ºC3.3ºC91%53%1022.86 hPa1017.82 hPa0.0 mm12.9 km/h6.5 km/hSSO16.6ºC3.3ºC441 W/m²
08/01/147.0ºC16.3ºC2.9ºC91%40%1024.66 hPa1022.18 hPa0.0 mm19.3 km/h10.4 km/hSSO16.3ºC2.9ºC552 W/m²
09/01/148.6ºC17.7ºC3.4ºC86%29%1023.78 hPa1019.07 hPa0.0 mm9.7 km/h6.5 km/hSO17.7ºC2.7ºC476 W/m²
10/01/146.5ºC10.9ºC3.9ºC92%60%1019.75 hPa1016.70 hPa0.0 mm16.1 km/h8.6 km/hSO10.9ºC3.5ºC643 W/m²
11/01/147.0ºC10.4ºC3.8ºC93%77%1021.91 hPa1016.87 hPa0.0 mm9.7 km/h6.3 km/hS10.4ºC3.8ºC506 W/m²
12/01/148.8ºC14.1ºC5.7ºC93%66%1023.40 hPa1021.24 hPa0.0 mm17.7 km/h8.3 km/hSSO14.1ºC5.7ºC445 W/m²
13/01/148.2ºC12.7ºC6.2ºC93%53%1022.42 hPa1013.24 hPa6.0 mm80.5 km/h43.6 km/hNO12.7ºC1.5ºC139 W/m²
14/01/147.7ºC11.9ºC2.7ºC83%53%1014.84 hPa1010.06 hPa1.2 mm69.2 km/h36.3 km/hNO11.9ºC0.6ºC489 W/m²
15/01/149.8ºC13.0ºC7.7ºC93%68%1016.16 hPa1011.08 hPa0.2 mm74.0 km/h43.9 km/hNO13.0ºC3.7ºC401 W/m²
16/01/148.6ºC12.0ºC6.6ºC93%59%1011.08 hPa1006.81 hPa0 mm24.1 km/h9.7 km/hSO12.0ºC6.1ºC287 W/m²
17/01/145.7ºC10.0ºC0.2ºC90%54%1007.45 hPa1002.54 hPa0.2 mm22.5 km/h14.0 km/hS10.0ºC0.2ºC601 W/m²
18/01/145.7ºC10.7ºC1.8ºC95%71%1003.53 hPa993.40 hPa7.2 mm33.8 km/h16.5 km/hSO10.7ºC1.0ºC573 W/m²
19/01/145.9ºC9.1ºC2.3ºC92%56%1003.39 hPa993.33 hPa0.0 mm78.9 km/h44.9 km/hNNO9.1ºC-0.8ºC570 W/m²
20/01/145.9ºC7.9ºC4.7ºC71%50%1015.48 hPa1001.97 hPa0.0 mm105.0 km/h52.5 km/hNO7.9ºC-1.5ºC504 W/m²
21/01/146.3ºC9.3ºC3.2ºC75%50%1016.70 hPa1013.11 hPa0.0 mm75.6 km/h43.2 km/hNO9.3ºC0.0ºC622 W/m²
22/01/145.9ºC8.8ºC1.9ºC92%70%1014.77 hPa1009.96 hPa0.8 mm67.6 km/h37.4 km/hNNO8.8ºC1.0ºC192 W/m²
23/01/147.2ºC9.6ºC5.3ºC75%55%1024.42 hPa1014.50 hPa0.0 mm86.9 km/h51.1 km/hNO9.6ºC-0.2ºC555 W/m²
24/01/1410.1ºC13.1ºC7.7ºC73%54%1024.35 hPa1011.96 hPa0.0 mm114.0 km/h65.6 km/hNO13.1ºC1.9ºC645 W/m²
25/01/1412.4ºC14.4ºC11.6ºC72%46%1021.34 hPa1012.30 hPa0.0 mm95.0 km/h70.7 km/hNNO14.4ºC7.6ºC413 W/m²
26/01/1413.6ºC16.6ºC11.4ºC72%41%1021.95 hPa1011.35 hPa0.0 mm99.8 km/h52.9 km/hNO16.6ºC7.5ºC714 W/m²
27/01/149.8ºC13.5ºC6.5ºC81%36%1011.48 hPa1004.47 hPa0.0 mm82.1 km/h47.2 km/hNO13.5ºC1.9ºC527 W/m²
28/01/146.8ºC10.5ºC2.7ºC85%34%1008.47 hPa997.26 hPa1.2 mm67.6 km/h34.2 km/hNO10.5ºC-1.6ºC749 W/m²
29/01/145.5ºC10.6ºC1.7ºC92%49%1000.04 hPa994.08 hPa7.2 mm57.9 km/h33.3 km/hNO10.6ºC-2.8ºC814 W/m²
30/01/145.2ºC7.2ºC3.1ºC79%52%1006.57 hPa999.60 hPa0.4 mm96.6 km/h56.4 km/hNO7.2ºC-3.3ºC547 W/m²
31/01/146.8ºC10.0ºC3.8ºC76%51%1012.74 hPa1005.59 hPa0.0 mm74.0 km/h41.4 km/hNO10.0ºC0.7ºC541 W/m²
01/01/154.9ºC11.8ºC-1.0ºC78%17%1036.07 hPa1029.57 hPa0.0 mm29.0 km/h16.2 km/hNNO11.8ºC-1.0ºC455 W/m²
02/01/1512.1ºC17.1ºC8.4ºC46%20%1037.93 hPa1035.12 hPa0.0 mm35.4 km/h19.9 km/hN17.1ºC7.7ºC455 W/m²
03/01/1514.1ºC18.8ºC6.3ºC39%20%1036.78 hPa1030.41 hPa0.0 mm82.1 km/h45.2 km/hNNO18.8ºC6.3ºC448 W/m²
04/01/1514.5ºC16.2ºC8.7ºC55%21%1030.85 hPa1028.25 hPa0.0 mm74.0 km/h45.6 km/hNNO16.2ºC8.7ºC457 W/m²
05/01/157.4ºC13.1ºC1.4ºC93%55%1030.68 hPa1026.08 hPa0.0 mm16.1 km/h8.0 km/hS13.1ºC1.4ºC448 W/m²
06/01/157.7ºC13.3ºC1.9ºC95%36%1027.84 hPa1024.22 hPa0.2 mm29.0 km/h15.3 km/hN13.3ºC1.9ºC480 W/m²
07/01/157.1ºC11.2ºC2.8ºC92%61%1033.33 hPa1027.67 hPa0.0 mm41.8 km/h16.9 km/hNO11.2ºC2.8ºC564 W/m²
08/01/158.3ºC12.4ºC1.6ºC92%40%1039.29 hPa1033.26 hPa0.2 mm66.0 km/h37.1 km/hNNO12.4ºC1.6ºC466 W/m²
09/01/1513.3ºC18.1ºC9.0ºC73%21%1041.59 hPa1037.42 hPa0.0 mm67.6 km/h35.5 km/hNO18.1ºC5.4ºC469 W/m²
10/01/1517.5ºC23.4ºC13.3ºC56%15%1037.66 hPa1025.16 hPa0.0 mm54.7 km/h30.8 km/hONO23.4ºC13.3ºC462 W/m²
11/01/1511.7ºC16.7ºC8.5ºC69%18%1033.50 hPa1022.59 hPa0.0 mm95.0 km/h55.5 km/hNO16.7ºC4.2ºC552 W/m²
12/01/157.7ºC15.3ºC1.2ºC91%33%1034.92 hPa1028.99 hPa0.0 mm29.0 km/h14.9 km/hSSO15.3ºC1.2ºC483 W/m²
13/01/159.0ºC15.6ºC4.4ºC91%48%1029.03 hPa1022.79 hPa0.0 mm17.7 km/h6.3 km/hO15.6ºC4.4ºC468 W/m²
14/01/1510.4ºC15.0ºC3.6ºC84%46%1026.62 hPa1023.23 hPa0.0 mm41.8 km/h23.2 km/hO15.0ºC3.6ºC471 W/m²
15/01/159.0ºC16.4ºC2.3ºC87%40%1024.28 hPa1011.96 hPa0.0 mm35.4 km/h16.0 km/hSSO16.4ºC1.4ºC464 W/m²
16/01/158.1ºC11.6ºC5.4ºC79%41%1015.21 hPa1006.84 hPa0.0 mm85.3 km/h44.3 km/hONO11.6ºC0.4ºC563 W/m²
17/01/154.7ºC8.2ºC-0.7ºC66%37%1021.41 hPa1014.33 hPa0.0 mm85.3 km/h51.6 km/hNO8.2ºC-3.1ºC485 W/m²
18/01/152.8ºC7.8ºC-2.9ºC85%34%1021.37 hPa1008.81 hPa0.4 mm24.1 km/h13.6 km/hSSO7.8ºC-2.9ºC483 W/m²
19/01/153.0ºC4.2ºC2.3ºC93%65%1011.25 hPa1006.91 hPa2.4 mm70.8 km/h40.8 km/hNO4.2ºC-4.2ºC323 W/m²
20/01/153.0ºC5.3ºC1.3ºC71%56%1011.28 hPa1008.10 hPa0.0 mm67.6 km/h38.4 km/hNO5.3ºC-4.9ºC631 W/m²
21/01/154.4ºC8.2ºC2.3ºC82%49%1009.55 hPa1005.73 hPa0.0 mm53.1 km/h30.5 km/hONO8.2ºC-3.1ºC619 W/m²
22/01/153.9ºC6.2ºC2.1ºC76%63%1016.29 hPa1005.56 hPa0.0 mm70.8 km/h45.6 km/hNO6.2ºC-4.2ºC510 W/m²
23/01/154.2ºC7.1ºC2.4ºC70%51%1021.37 hPa1015.21 hPa0.0 mm88.5 km/h52.5 km/hNO7.1ºC-4.4ºC512 W/m²
24/01/155.5ºC9.4ºC1.9ºC72%31%1024.35 hPa1018.09 hPa0.0 mm108.0 km/h60.7 km/hNO9.4ºC-5.3ºC758 W/m²
25/01/155.7ºC8.9ºC3.2ºC63%36%1024.62 hPa1017.88 hPa0.0 mm103.0 km/h61.3 km/hNO8.9ºC-3.4ºC596 W/m²
26/01/156.3ºC10.3ºC3.4ºC67%45%1027.30 hPa1022.35 hPa0.0 mm96.6 km/h53.5 km/hNO10.3ºC-3.2ºC563 W/m²
27/01/157.7ºC11.2ºC5.4ºC77%53%1027.50 hPa1018.76 hPa0.0 mm101.0 km/h54.2 km/hNO11.2ºC-0.3ºC599 W/m²
28/01/157.4ºC10.3ºC5.2ºC72%52%1022.96 hPa1017.41 hPa0.0 mm86.9 km/h49.9 km/hONO10.3ºC-0.8ºC680 W/m²
29/01/1512.1ºC17.0ºC8.1ºC70%33%1017.71 hPa997.57 hPa0.0 mm91.7 km/h43.5 km/hO17.0ºC5.5ºC654 W/m²
30/01/1512.5ºC14.7ºC8.9ºC92%52%998.34 hPa988.19 hPa7.0 mm86.9 km/h39.7 km/hOSO14.7ºC7.6ºC325 W/m²
31/01/156.6ºC11.6ºC3.2ºC84%47%1001.26 hPa985.61 hPa9.0 mm103.0 km/h44.3 km/hONO11.6ºC-2.5ºC715 W/m²
01/01/168.4ºC10.9ºC5.2ºC98%82%1025.98 hPa1017.65 hPa0.0 mm22.5 km/h10.6 km/hS10.9ºC5.2ºC318 W/m²
02/01/169.3ºC12.2ºC5.3ºC93%49%1021.54 hPa1016.39 hPa0.4 mm49.9 km/h25.2 km/hNO12.2ºC4.5ºC504 W/m²
03/01/166.9ºC9.3ºC4.2ºC84%58%1020.97 hPa1007.35 hPa0.0 mm38.6 km/h15.2 km/hSO9.3ºC3.9ºC216 W/m²
04/01/1610.7ºC16.7ºC6.5ºC95%61%1007.56 hPa999.33 hPa3.2 mm59.5 km/h29.0 km/hNO16.7ºC4.8ºC220 W/m²
05/01/168.1ºC10.1ºC5.8ºC81%43%1006.47 hPa1001.46 hPa0.4 mm78.9 km/h39.6 km/hNO10.1ºC1.4ºC478 W/m²
06/01/166.5ºC9.1ºC4.6ºC71%47%1013.75 hPa1005.79 hPa0.0 mm78.9 km/h37.0 km/hONO9.1ºC0.9ºC420 W/m²
07/01/1613.5ºC17.7ºC4.4ºC77%50%1012.09 hPa1009.28 hPa0.0 mm56.3 km/h25.0 km/hONO17.7ºC3.4ºC434 W/m²
08/01/1614.2ºC18.7ºC7.9ºC81%45%1011.11 hPa1006.51 hPa0.0 mm38.6 km/h21.4 km/hSO18.7ºC7.9ºC464 W/m²
09/01/1612.1ºC16.8ºC8.9ºC92%38%1009.76 hPa1004.91 hPa0.4 mm41.8 km/h17.9 km/hO16.8ºC7.3ºC494 W/m²
10/01/169.6ºC14.5ºC3.9ºC85%57%1009.59 hPa1004.85 hPa0.0 mm29.0 km/h15.9 km/hSSO14.5ºC3.5ºC487 W/m²
11/01/1611.8ºC15.8ºC7.9ºC82%43%1014.67 hPa1002.00 hPa0.0 mm54.7 km/h28.3 km/hO15.8ºC6.3ºC471 W/m²
12/01/168.3ºC11.3ºC6.1ºC68%38%1024.59 hPa1013.92 hPa0.0 mm49.9 km/h21.8 km/hONO11.3ºC2.3ºC459 W/m²
13/01/166.6ºC11.1ºC3.3ºC80%39%1027.98 hPa1022.12 hPa0.0 mm61.2 km/h33.6 km/hNO11.1ºC0.3ºC490 W/m²
14/01/1610.0ºC15.5ºC3.7ºC81%47%1022.18 hPa1014.13 hPa0.0 mm53.1 km/h24.4 km/hNO15.5ºC3.6ºC601 W/m²
15/01/165.7ºC7.8ºC3.2ºC77%54%1025.71 hPa1015.72 hPa0.0 mm86.9 km/h51.5 km/hNO7.8ºC-3.1ºC670 W/m²
16/01/163.4ºC6.0ºC1.7ºC72%40%1029.43 hPa1023.10 hPa0.0 mm70.8 km/h42.2 km/hNO6.0ºC-4.5ºC476 W/m²
17/01/165.4ºC11.0ºC2.4ºC69%28%1028.35 hPa1020.83 hPa0.0 mm80.5 km/h43.2 km/hNO11.0ºC-4.1ºC626 W/m²
18/01/168.1ºC14.6ºC2.9ºC79%40%1020.90 hPa1011.96 hPa0.0 mm64.4 km/h32.2 km/hONO14.6ºC1.7ºC513 W/m²
19/01/167.0ºC10.8ºC2.3ºC80%52%1018.49 hPa1013.89 hPa0.0 mm74.0 km/h63.2 km/hNO10.8ºC0.6ºC461 W/m²
20/01/165.5ºC11.9ºC-0.1ºC87%45%1019.17 hPa1016.12 hPa0.0 mm40.2 km/h19.2 km/hSSO11.9ºC-0.1ºC578 W/m²
21/01/168.1ºC13.1ºC3.2ºC92%52%1026.21 hPa1018.36 hPa0.0 mm48.3 km/h23.4 km/hNO13.1ºC3.2ºC504 W/m²
22/01/167.9ºC14.6ºC2.6ºC92%62%1032.31 hPa1025.81 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hNO14.6ºC2.6ºC664 W/m²
23/01/1610.8ºC16.2ºC7.7ºC94%67%1034.85 hPa1032.11 hPa0.0 mm14.5 km/h7.7 km/hSSE16.2ºC7.7ºC461 W/m²
24/01/169.7ºC14.7ºC5.6ºC98%75%1035.09 hPa1032.14 hPa0.4 mm17.7 km/h9.3 km/hSSE14.7ºC5.6ºC471 W/m²
25/01/168.9ºC14.9ºC3.7ºC96%74%1032.61 hPa1030.31 hPa0.0 mm17.7 km/h10.4 km/hSSO14.9ºC3.7ºC483 W/m²
26/01/168.0ºC13.6ºC3.8ºC96%75%1033.56 hPa1030.45 hPa0.4 mm16.1 km/h7.6 km/hSSO13.6ºC3.8ºC694 W/m²
27/01/169.1ºC13.9ºC4.8ºC94%66%1032.24 hPa1027.26 hPa0.0 mm29.0 km/h16.4 km/hS13.9ºC4.8ºC483 W/m²
28/01/168.0ºC14.3ºC2.9ºC95%50%1031.67 hPa1027.37 hPa0.4 mm22.5 km/h12.0 km/hNNE14.3ºC2.9ºC519 W/m²
29/01/168.8ºC11.2ºC6.8ºC87%69%1034.14 hPa1030.96 hPa0.0 mm24.1 km/h11.3 km/hNNE11.2ºC6.8ºC202 W/m²
30/01/168.9ºC15.1ºC2.7ºC93%47%1033.77 hPa1029.97 hPa0.0 mm30.6 km/h18.0 km/hNO15.1ºC2.7ºC568 W/m²
31/01/1612.5ºC16.2ºC6.3ºC72%49%1030.72 hPa1026.35 hPa0.0 mm78.9 km/h49.0 km/hNO16.2ºC6.3ºC631 W/m²
01/01/173.9ºC10.4ºC-0.8ºC94%56%1030.75 hPa1022.59 hPa0.4 mm24.1 km/h12.9 km/hSSE10.4ºC-0.8ºC422 W/m²
02/01/173.8ºC9.4ºC-1.7ºC100%60%1023.88 hPa1021.61 hPa0.2 mm22.5 km/h13.2 km/hSSE9.4ºC-1.7ºC429 W/m²
03/01/1711.0ºC14.9ºC4.6ºC86%25%1023.88 hPa1021.51 hPa0.2 mm40.2 km/h20.7 km/hNO14.9ºC4.6ºC373 W/m²
04/01/1711.3ºC13.9ºC9.5ºC68%30%1023.34 hPa1018.97 hPa0.0 mm96.6 km/h51.2 km/hNO13.9ºC5.6ºC431 W/m²
05/01/179.5ºC13.1ºC4.8ºC69%27%1025.16 hPa1017.44 hPa0.0 mm93.3 km/h52.7 km/hNO13.1ºC4.4ºC432 W/m²
06/01/174.5ºC11.1ºC-0.9ºC92%28%1030.14 hPa1025.00 hPa0.0 mm19.3 km/h10.8 km/hSSE11.1ºC-0.9ºC432 W/m²
07/01/174.0ºC11.2ºC-1.3ºC92%37%1031.53 hPa1028.86 hPa0.0 mm19.3 km/h9.5 km/hSSE11.2ºC-2.2ºC434 W/m²
08/01/178.4ºC12.3ºC2.1ºC61%24%1030.72 hPa1024.22 hPa0.0 mm51.5 km/h29.9 km/hNNO12.3ºC2.1ºC434 W/m²
09/01/177.3ºC11.7ºC3.2ºC77%50%1026.76 hPa1020.39 hPa0.0 mm56.3 km/h34.5 km/hNO11.7ºC2.0ºC439 W/m²
10/01/178.0ºC9.5ºC6.4ºC79%53%1020.59 hPa1008.47 hPa0.0 mm109.0 km/h63.9 km/hNO9.5ºC2.2ºC417 W/m²
11/01/178.6ºC11.8ºC6.4ºC83%68%1023.74 hPa1011.69 hPa0.0 mm80.5 km/h43.8 km/hNO11.8ºC2.2ºC649 W/m²
12/01/1712.7ºC17.7ºC6.9ºC84%46%1023.74 hPa1014.77 hPa0.0 mm72.4 km/h42.5 km/hNO17.7ºC6.9ºC554 W/m²
13/01/177.3ºC13.9ºC3.1ºC78%48%1021.98 hPa1013.01 hPa0.0 mm72.4 km/h38.8 km/hNO13.9ºC-1.4ºC613 W/m²
14/01/173.7ºC6.2ºC2.4ºC70%44%1025.44 hPa1018.53 hPa0.0 mm90.1 km/h55.3 km/hNO6.2ºC-4.9ºC522 W/m²
15/01/175.3ºC8.2ºC2.9ºC74%52%1024.76 hPa1020.29 hPa0.0 mm83.7 km/h44.0 km/hNO8.2ºC-3.1ºC538 W/m²
16/01/177.4ºC10.7ºC4.8ºC85%60%1021.00 hPa1012.30 hPa0.8 mm91.7 km/h51.7 km/hNO10.7ºC-0.9ºC694 W/m²
17/01/173.1ºC7.4ºC-2.3ºC71%27%1018.80 hPa1011.31 hPa0.0 mm67.6 km/h38.1 km/hNO7.4ºC-8.8ºC468 W/m²
18/01/17-1.3ºC2.6ºC-3.6ºC67%33%1023.51 hPa1018.63 hPa0.0 mm48.3 km/h28.8 km/hNO2.6ºC-10.7ºC483 W/m²
19/01/171.0ºC3.1ºC-1.5ºC92%55%1023.54 hPa1019.98 hPa24.4 mm41.8 km/h27.0 km/hN3.1ºC-6.6ºC362 W/m²
20/01/173.6ºC4.8ºC1.5ºC94%90%1021.03 hPa1018.29 hPa91.6 mm43.5 km/h22.4 km/hNNE4.8ºC-2.5ºC93 W/m²
21/01/174.7ºC6.2ºC2.2ºC95%69%1019.95 hPa1015.85 hPa12.0 mm59.5 km/h31.8 km/hNNO6.2ºC-1.4ºC123 W/m²
22/01/174.2ºC5.3ºC3.4ºC85%74%1017.99 hPa1014.53 hPa1.6 mm54.7 km/h34.9 km/hNO5.3ºC-2.3ºC220 W/m²
23/01/174.9ºC7.1ºC3.1ºC83%63%1018.90 hPa1016.33 hPa0.4 mm59.5 km/h37.4 km/hNO7.1ºC-2.3ºC740 W/m²
24/01/176.4ºC9.4ºC4.4ºC70%34%1021.41 hPa1017.48 hPa0.0 mm74.0 km/h45.1 km/hNO9.4ºC-1.4ºC629 W/m²
25/01/176.6ºC10.5ºC0.4ºC85%16%1020.66 hPa1016.50 hPa0.0 mm53.1 km/h31.2 km/hNO10.5ºC-0.2ºC657 W/m²
26/01/172.4ºC6.3ºC-2.2ºC92%74%1019.27 hPa1016.56 hPa0.0 mm17.7 km/h9.4 km/hSSE6.3ºC-2.2ºC712 W/m²
27/01/176.3ºC9.7ºC3.7ºC94%78%1017.78 hPa1008.88 hPa10.4 mm45.1 km/h29.1 km/hSSO9.7ºC1.2ºC722 W/m²
28/01/176.6ºC9.2ºC4.7ºC88%49%1024.35 hPa1009.35 hPa1.6 mm80.5 km/h43.7 km/hNO9.2ºC-1.2ºC673 W/m²
29/01/177.1ºC11.0ºC4.2ºC80%50%1025.77 hPa1022.86 hPa0.0 mm41.8 km/h24.8 km/hO11.0ºC2.1ºC671 W/m²
30/01/179.5ºC14.8ºC5.1ºC88%62%1023.81 hPa1019.44 hPa0.0 mm24.1 km/h11.2 km/hS14.8ºC5.1ºC772 W/m²
31/01/178.6ºC14.8ºC4.2ºC95%68%1019.54 hPa1016.12 hPa0.0 mm17.7 km/h9.0 km/hSE14.8ºC4.2ºC541 W/m²
01/01/1810.7ºC15.2ºC7.2ºC62%20%1028.82 hPa1021.71 hPa0.0 mm96.6 km/h53.9 km/hONO15.2ºC2.3ºC457 W/m²
02/01/1813.5ºC17.2ºC9.9ºC67%50%1027.13 hPa1022.12 hPa0.0 mm77.2 km/h46.3 km/hONO17.2ºC8.8ºC424 W/m²
03/01/1815.9ºC18.7ºC13.9ºC66%53%1025.98 hPa1022.69 hPa0.0 mm67.6 km/h41.1 km/hONO18.7ºC12.3ºC455 W/m²
04/01/1815.4ºC20.0ºC10.2ºC65%34%1024.05 hPa1017.04 hPa0.0 mm64.4 km/h37.4 km/hNO20.0ºC9.6ºC441 W/m²
05/01/1810.2ºC16.8ºC4.5ºC88%41%1017.48 hPa1005.25 hPa0.0 mm45.1 km/h23.3 km/hNO16.8ºC4.5ºC439 W/m²
06/01/185.7ºC9.9ºC2.4ºC92%78%1005.32 hPa994.59 hPa26.6 mm48.3 km/h25.5 km/hESE9.9ºC0.9ºC578 W/m²
07/01/184.7ºC7.9ºC0.0ºC92%71%1007.59 hPa995.67 hPa6.6 mm19.3 km/h8.3 km/hSE7.9ºC0.0ºC613 W/m²
08/01/182.9ºC7.0ºC-1.0ºC95%53%1015.28 hPa1007.52 hPa0.0 mm32.2 km/h15.4 km/hN7.0ºC-2.3ºC279 W/m²
09/01/183.4ºC9.9ºC-1.4ºC89%54%1018.90 hPa1014.94 hPa0.0 mm16.1 km/h5.9 km/hSE9.9ºC-1.4ºC529 W/m²
10/01/187.4ºC12.7ºC2.8ºC92%49%1018.53 hPa1014.40 hPa0.2 mm62.8 km/h28.5 km/hONO12.7ºC2.4ºC526 W/m²
11/01/186.4ºC7.4ºC5.4ºC69%51%1020.86 hPa1013.45 hPa0.2 mm88.5 km/h50.3 km/hNO7.4ºC0.0ºC545 W/m²
12/01/186.5ºC9.9ºC2.7ºC78%54%1023.88 hPa1019.75 hPa0.0 mm78.9 km/h42.5 km/hNO9.9ºC-0.1ºC559 W/m²
13/01/184.2ºC8.4ºC0.0ºC96%73%1023.81 hPa1015.62 hPa0.0 mm16.1 km/h9.4 km/hSSE8.4ºC0.0ºC585 W/m²
14/01/186.1ºC8.5ºC4.1ºC85%57%1020.90 hPa1014.23 hPa0.0 mm66.0 km/h33.8 km/hNO8.5ºC0.9ºC519 W/m²
15/01/186.2ºC10.7ºC3.8ºC78%53%1026.11 hPa1020.63 hPa0.0 mm51.5 km/h27.0 km/hNO10.7ºC-0.2ºC492 W/m²
16/01/1813.2ºC16.1ºC4.9ºC65%46%1025.40 hPa1019.65 hPa0.0 mm62.8 km/h39.8 km/hONO16.1ºC4.1ºC473 W/m²
17/01/1810.7ºC13.1ºC7.2ºC68%48%1025.20 hPa1016.06 hPa0.0 mm91.7 km/h58.5 km/hNO13.1ºC2.9ºC489 W/m²
18/01/188.5ºC16.1ºC2.5ºC80%24%1026.05 hPa1020.22 hPa0.0 mm35.4 km/h16.8 km/hNNE16.1ºC2.5ºC482 W/m²
19/01/1810.3ºC12.9ºC7.7ºC72%52%1020.49 hPa1015.65 hPa0.0 mm78.9 km/h46.2 km/hNO12.9ºC3.5ºC501 W/m²
20/01/1811.5ºC16.3ºC7.5ºC66%32%1023.40 hPa1017.04 hPa0.0 mm90.1 km/h61.4 km/hNO16.3ºC2.6ºC492 W/m²
21/01/1814.2ºC16.7ºC12.9ºC72%57%1024.12 hPa1017.61 hPa0.0 mm98.2 km/h56.5 km/hNO16.7ºC9.5ºC517 W/m²
22/01/1814.8ºC19.1ºC11.8ºC72%31%1024.01 hPa1020.39 hPa0.0 mm83.7 km/h48.9 km/hNO19.1ºC8.6ºC508 W/m²
23/01/1812.5ºC16.1ºC7.2ºC79%47%1028.55 hPa1023.10 hPa0.0 mm54.7 km/h23.7 km/hNNO16.1ºC7.2ºC524 W/m²
24/01/188.4ºC15.2ºC3.6ºC92%55%1028.59 hPa1024.93 hPa0.0 mm17.7 km/h5.8 km/hSSE15.2ºC3.6ºC638 W/m²
25/01/187.1ºC12.4ºC2.2ºC92%73%1025.20 hPa1013.62 hPa0.6 mm27.4 km/h13.1 km/hN12.4ºC2.2ºC545 W/m²
26/01/184.4ºC8.6ºC3.3ºC86%77%1022.15 hPa1011.75 hPa13.0 mm72.4 km/h36.7 km/hNO8.6ºC-2.5ºC255 W/m²
27/01/185.1ºC6.9ºC3.5ºC78%62%1032.85 hPa1022.08 hPa0.0 mm59.5 km/h31.6 km/hNO6.9ºC-1.9ºC657 W/m²
28/01/186.7ºC8.4ºC3.4ºC92%73%1038.37 hPa1032.78 hPa2.8 mm38.6 km/h15.6 km/hNNE8.4ºC1.2ºC146 W/m²
29/01/186.5ºC13.8ºC1.3ºC92%57%1038.13 hPa1032.41 hPa0.2 mm17.7 km/h8.7 km/hSE13.8ºC0.4ºC580 W/m²
30/01/186.3ºC13.8ºC1.1ºC91%45%1033.39 hPa1027.64 hPa0.2 mm20.9 km/h11.4 km/hSSE13.8ºC-0.1ºC524 W/m²
31/01/186.0ºC12.2ºC0.8ºC87%57%1028.55 hPa1018.12 hPa0.0 mm22.5 km/h10.1 km/hS12.2ºC0.8ºC520 W/m²
01/01/1911.9ºC15.8ºC5.8ºC72%32%1029.70 hPa1027.64 hPa0.0 mm29.0 km/h16.3 km/hNNO15.8ºC5.8ºC455 W/m²
02/01/1910.3ºC13.6ºC7.9ºC52%33%1027.77 hPa1024.83 hPa0.0 mm46.7 km/h20.5 km/hN13.6ºC5.1ºC464 W/m²
03/01/195.9ºC11.7ºC-0.4ºC93%37%1030.68 hPa1027.13 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hS11.7ºC-0.4ºC455 W/m²
04/01/196.7ºC14.4ºC0.7ºC92%15%1033.12 hPa1027.81 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hNE14.4ºC0.7ºC468 W/m²
05/01/199.7ºC16.5ºC-0.2ºC92%14%1032.65 hPa1027.43 hPa0.0 mm74.0 km/h46.1 km/hNO16.5ºC-0.2ºC468 W/m²
06/01/1911.8ºC15.7ºC8.9ºC25%16%1028.65 hPa1026.15 hPa0.0 mm56.3 km/h31.9 km/hNO15.7ºC5.8ºC462 W/m²
07/01/1910.0ºC13.3ºC7.2ºC44%12%1029.36 hPa1025.00 hPa0.0 mm57.9 km/h29.8 km/hNNO13.3ºC4.5ºC464 W/m²
08/01/199.7ºC15.9ºC5.2ºC69%21%1029.60 hPa1020.09 hPa0.0 mm83.7 km/h50.3 km/hNNO15.9ºC2.0ºC480 W/m²
09/01/197.8ºC10.5ºC4.4ºC69%45%1021.78 hPa1012.60 hPa0.0 mm93.3 km/h55.2 km/hNO10.5ºC-1.1ºC485 W/m²
10/01/192.9ºC5.4ºC0.4ºC66%42%1021.37 hPa1015.41 hPa0.0 mm70.8 km/h41.9 km/hNO5.4ºC-6.6ºC473 W/m²
11/01/192.5ºC6.1ºC0.1ºC61%34%1028.38 hPa1021.10 hPa0.0 mm64.4 km/h42.0 km/hNO6.1ºC-7.0ºC469 W/m²
12/01/196.0ºC10.1ºC2.9ºC69%47%1029.57 hPa1026.05 hPa0.0 mm69.2 km/h37.3 km/hNO10.1ºC-1.1ºC468 W/m²
13/01/197.5ºC11.2ºC4.8ºC70%53%1027.06 hPa1021.24 hPa0.0 mm86.9 km/h51.1 km/hNO11.2ºC-1.0ºC501 W/m²
14/01/1910.2ºC12.3ºC8.4ºC67%49%1021.37 hPa1016.94 hPa0.0 mm96.6 km/h55.8 km/hNO12.3ºC4.0ºC524 W/m²
15/01/198.8ºC13.6ºC4.3ºC91%48%1022.29 hPa1019.51 hPa0.0 mm46.7 km/h24.7 km/hONO13.6ºC4.3ºC485 W/m²
16/01/195.8ºC12.7ºC0.7ºC93%51%1020.29 hPa1016.06 hPa0.0 mm17.7 km/h9.5 km/hSSE12.7ºC0.7ºC480 W/m²
17/01/196.4ºC8.2ºC1.6ºC93%61%1019.14 hPa1015.24 hPa0.0 mm61.2 km/h37.4 km/hNO8.2ºC0.3ºC538 W/m²
18/01/195.4ºC8.7ºC3.2ºC72%46%1019.00 hPa1016.33 hPa0.0 mm61.2 km/h35.6 km/hNO8.7ºC-2.0ºC612 W/m²
19/01/195.9ºC11.2ºC3.2ºC88%49%1017.24 hPa1009.99 hPa0.7 mm32.2 km/h17.6 km/hNO11.2ºC0.8ºC635 W/m²
20/01/195.3ºC8.1ºC3.6ºC92%65%1015.11 hPa1006.98 hPa1.7 mm62.8 km/h36.3 km/hNNO8.1ºC-1.2ºC650 W/m²
21/01/195.2ºC7.7ºC2.9ºC71%54%1019.14 hPa1014.63 hPa0.2 mm74.0 km/h42.8 km/hNO7.7ºC-2.8ºC504 W/m²
22/01/194.3ºC6.8ºC2.4ºC78%55%1019.41 hPa1006.74 hPa0.4 mm78.9 km/h43.8 km/hNO6.8ºC-3.7ºC401 W/m²
23/01/197.5ºC10.1ºC5.0ºC81%60%1006.98 hPa998.89 hPa8.5 mm99.8 km/h48.2 km/hNO10.1ºC0.5ºC385 W/m²
24/01/194.4ºC6.2ºC2.8ºC84%44%1010.74 hPa1001.22 hPa8.5 mm88.5 km/h44.9 km/hNO6.2ºC-3.4ºC570 W/m²
25/01/199.4ºC12.7ºC5.3ºC77%58%1017.00 hPa1009.38 hPa0.0 mm90.1 km/h51.9 km/hNO12.7ºC0.0ºC673 W/m²
26/01/1910.1ºC16.8ºC5.6ºC80%28%1019.00 hPa1012.67 hPa0.0 mm83.7 km/h48.0 km/hNO16.8ºC3.4ºC540 W/m²
27/01/199.1ºC13.3ºC5.3ºC65%26%1012.77 hPa1006.40 hPa0.0 mm105.0 km/h55.1 km/hNO13.3ºC-0.5ºC661 W/m²
28/01/197.4ºC10.4ºC5.5ºC77%48%1013.08 hPa1008.27 hPa0.4 mm111.0 km/h65.0 km/hNO10.4ºC-0.3ºC652 W/m²
29/01/197.7ºC11.6ºC5.2ºC82%49%1013.79 hPa1005.15 hPa4.4 mm91.7 km/h53.5 km/hNO11.6ºC0.9ºC606 W/m²
30/01/196.5ºC10.8ºC2.1ºC77%34%1010.40 hPa1004.91 hPa0.5 mm75.6 km/h45.8 km/hNO10.8ºC-0.1ºC554 W/m²
31/01/1910.0ºC17.8ºC2.3ºC82%44%1004.98 hPa996.01 hPa0.0 mm48.3 km/h18.7 km/hOSO17.8ºC2.3ºC668 W/m²
01/01/205.8ºC12.4ºC0.9ºC94%50%1034.14 hPa1031.43 hPa0.2 mm19.3 km/h12.2 km/hSSO12.4ºC0.9ºC445 W/m²
02/01/204.9ºC11.2ºC-0.3ºC95%69%1034.07 hPa1031.12 hPa0.0 mm16.1 km/h9.7 km/hSSO11.2ºC-0.3ºC439 W/m²
03/01/207.3ºC13.9ºC0.6ºC95%37%1033.12 hPa1031.09 hPa0.5 mm66.0 km/h36.3 km/hNNO13.9ºC0.6ºC413 W/m²
04/01/208.7ºC10.8ºC7.3ºC73%61%1034.27 hPa1030.85 hPa0.2 mm75.6 km/h45.8 km/hNO10.8ºC3.4ºC441 W/m²
05/01/209.6ºC17.8ºC3.0ºC82%24%1032.24 hPa1027.33 hPa0.0 mm41.8 km/h20.0 km/hN17.8ºC3.0ºC450 W/m²
06/01/205.7ºC13.0ºC0.8ºC91%63%1031.84 hPa1028.52 hPa0.0 mm16.1 km/h8.0 km/hSSO13.0ºC0.8ºC445 W/m²
07/01/2010.2ºC16.4ºC2.9ºC71%21%1032.45 hPa1029.03 hPa0.0 mm35.4 km/h17.2 km/hN16.4ºC2.9ºC457 W/m²
08/01/209.9ºC12.8ºC3.3ºC87%61%1031.77 hPa1026.62 hPa0.0 mm61.2 km/h34.8 km/hN12.8ºC3.3ºC561 W/m²
09/01/205.9ºC12.9ºC0.7ºC90%49%1031.43 hPa1025.13 hPa0.0 mm19.3 km/h10.5 km/hS12.9ºC0.7ºC448 W/m²
10/01/207.4ºC11.7ºC4.1ºC89%59%1030.62 hPa1023.67 hPa0.0 mm80.5 km/h47.2 km/hNO11.7ºC1.2ºC561 W/m²
11/01/206.5ºC12.1ºC1.6ºC80%39%1033.22 hPa1029.87 hPa0.0 mm51.5 km/h32.4 km/hNNO12.1ºC1.1ºC462 W/m²
12/01/205.9ºC13.1ºC0.9ºC79%21%1032.01 hPa1029.67 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hNNO13.1ºC0.9ºC476 W/m²
13/01/205.3ºC14.4ºC0.1ºC80%24%1030.85 hPa1023.23 hPa0.0 mm16.1 km/h8.0 km/hOSO14.4ºC0.1ºC510 W/m²
14/01/205.2ºC13.1ºC-0.6ºC88%29%1024.62 hPa1021.88 hPa0.0 mm16.1 km/h7.6 km/hSSE13.1ºC-0.7ºC476 W/m²
15/01/206.1ºC13.6ºC-0.3ºC88%42%1029.30 hPa1023.71 hPa0.0 mm17.7 km/h8.8 km/hSSO13.6ºC-0.3ºC566 W/m²
16/01/208.5ºC14.2ºC2.8ºC89%55%1030.08 hPa1026.82 hPa0.0 mm22.5 km/h12.2 km/hSSE14.2ºC2.8ºC459 W/m²
17/01/209.1ºC14.3ºC3.9ºC90%44%1032.58 hPa1026.99 hPa0.0 mm54.7 km/h26.6 km/hNO14.3ºC3.9ºC483 W/m²
18/01/207.1ºC12.4ºC3.3ºC87%53%1033.02 hPa1019.92 hPa0.0 mm33.8 km/h16.3 km/hS12.4ºC3.3ºC555 W/m²
19/01/204.4ºC8.3ºC2.6ºC89%58%1024.89 hPa1017.17 hPa19.6 mm59.5 km/h33.5 km/hNNO8.3ºC-2.9ºC74 W/m²
20/01/201.2ºC4.1ºC-0.5ºC94%56%1027.67 hPa1024.25 hPa51 mm64.4 km/h36.8 km/hNNO4.1ºC-6.9ºC135 W/m²
21/01/205.2ºC9.6ºC1.3ºC94%83%1027.50 hPa1017.92 hPa150.0 mm66.0 km/h49.9 km/hN9.6ºC-5.6ºC111 W/m²
22/01/206.3ºC10.1ºC4.3ºC94%78%1022.83 hPa1018.90 hPa7.7 mm29.0 km/h17.8 km/hN10.1ºC1.7ºC647 W/m²
23/01/206.2ºC10.3ºC2.3ºC94%65%1024.79 hPa1019.48 hPa0.9 mm25.7 km/h12.9 km/hSE10.3ºC1.6ºC635 W/m²
24/01/206.6ºC12.8ºC1.1ºC95%60%1024.86 hPa1021.47 hPa0.0 mm29.0 km/h12.8 km/hSSO12.8ºC1.1ºC552 W/m²
25/01/206.6ºC9.2ºC3.9ºC95%86%1022.93 hPa1018.63 hPa3.2 mm19.3 km/h8.9 km/hSE9.2ºC3.9ºC206 W/m²
26/01/207.3ºC10.5ºC3.7ºC94%57%1025.57 hPa1019.24 hPa1.4 mm53.1 km/h30.7 km/hNO10.5ºC3.7ºC519 W/m²
27/01/207.3ºC13.9ºC1.3ºC84%42%1025.57 hPa1017.58 hPa0.0 mm20.9 km/h9.5 km/hONO13.9ºC1.3ºC580 W/m²
28/01/2012.4ºC15.3ºC6.7ºC77%58%1022.25 hPa1018.09 hPa0.0 mm53.1 km/h28.2 km/hO15.3ºC6.7ºC566 W/m²
29/01/2012.9ºC16.8ºC8.9ºC78%53%1023.44 hPa1019.81 hPa0.0 mm45.1 km/h21.3 km/hO16.8ºC8.9ºC751 W/m²
30/01/2012.9ºC17.7ºC8.1ºC80%47%1023.03 hPa1019.78 hPa0.0 mm33.8 km/h12.4 km/hS17.7ºC8.1ºC548 W/m²
31/01/2013.6ºC16.8ºC9.3ºC74%55%1023.27 hPa1020.49 hPa0.0 mm45.1 km/h21.0 km/hNO16.8ºC9.3ºC610 W/m²
01/01/214.1ºC6.0ºC2.8ºC83%57%1009.01 hPa1004.71 hPa0.8 mm67.6 km/h40.0 km/hNO6.0ºC-2.9ºC517 W/m²
02/01/212.3ºC4.2ºC1.4ºC73%58%1012.43 hPa1006.40 hPa0.0 mm82.1 km/h45.9 km/hONO4.2ºC-6.0ºC584 W/m²
03/01/213.6ºC6.8ºC0.9ºC64%50%1013.55 hPa1009.52 hPa0.0 mm98.2 km/h53.1 km/hONO6.8ºC-6.5ºC485 W/m²
04/01/213.4ºC6.8ºC-0.7ºC74%42%1013.04 hPa1009.18 hPa0.0 mm38.6 km/h19.1 km/hO6.8ºC-0.7ºC512 W/m²
05/01/212.6ºC6.2ºC-0.4ºC74%48%1014.43 hPa1010.20 hPa0.0 mm66.0 km/h32.2 km/hONO6.2ºC-4.5ºC538 W/m²
06/01/211.6ºC6.2ºC-1.6ºC85%52%1017.99 hPa1013.55 hPa0.0 mm37.0 km/h20.4 km/hNNO6.2ºC-4.5ºC454 W/m²
07/01/211.0ºC4.1ºC-0.8ºC87%57%1016.77 hPa1013.28 hPa0.0 mm29.0 km/h13.8 km/hNNO4.1ºC-4.1ºC297 W/m²
08/01/210.7ºC3.4ºC-0.8ºC93%73%1016.39 hPa1011.59 hPa0.4 mm30.6 km/h15.5 km/hNNO3.4ºC-4.1ºC309 W/m²
09/01/210.0ºC1.3ºC-1.6ºC94%89%1011.62 hPa1006.27 hPa42 mm38.6 km/h23.1 km/hNNO1.3ºC-5.8ºC86 W/m²
10/01/210.9ºC1.8ºC0.1ºC93%77%1019.41 hPa1009.15 hPa16.8 mm53.1 km/h30.3 km/hNO1.8ºC-6.2ºC232 W/m²
11/01/210.4ºC1.9ºC-0.8ºC79%59%1027.33 hPa1018.76 hPa0.0 mm72.4 km/h44.6 km/hNO1.9ºC-7.3ºC475 W/m²
12/01/213.5ºC6.7ºC0.3ºC68%47%1030.14 hPa1026.25 hPa0.0 mm67.6 km/h38.9 km/hNO6.7ºC-5.5ºC476 W/m²
13/01/215.7ºC7.2ºC4.1ºC75%57%1030.01 hPa1025.64 hPa0.0 mm93.3 km/h61.1 km/hNO7.2ºC-2.6ºC469 W/m²
14/01/218.1ºC10.4ºC5.7ºC74%37%1028.28 hPa1020.66 hPa0.0 mm98.2 km/h55.0 km/hNO10.4ºC1.0ºC538 W/m²
15/01/217.1ºC8.4ºC5.2ºC74%58%1025.10 hPa1021.03 hPa0.0 mm93.3 km/h53.0 km/hONO8.4ºC-0.6ºC469 W/m²
16/01/218.0ºC11.6ºC4.5ºC71%22%1029.13 hPa1021.71 hPa0.0 mm88.5 km/h47.8 km/hONO11.6ºC-1.5ºC483 W/m²
MITJANES 7.7ºC 11.9ºC 3.8ºC 81.0% 48.0% 1022.5 hPa 1016.1 hPa 599.8 mm 57.9 km/h 32.1 km/h O 11.9ºC 1.3ºC 814 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics