Resum mensual:

Temperatura mitjana: 18.8ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 23.9ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 14.3ºC

Temperatura màxima: 35.7ºC (el dia 05/09/16 a les 15:06)
Temperatura mínima: 7.4ºC (el dia 17/09/17 a les 08:12)

Humitat relativa màxima: 98% (el dia 29/09/14 a les 03:55)
Humitat relativa mínima: 13% (el dia 20/09/17 a les 12:23)

Punt de rosada màxim: 22.8ºC (el dia 06/09/21 a les 16:15)
Punt de rosada mínim: 18.7ºC (el dia 04/09/14 a les 23:59)

Pressió atmosfèrica màxima: 1031.09 hPa (el dia 26/09/18 a les 22:32)
Pressió atmosfèrica mínima: 1001.05 hPa (el dia 16/09/15 a les 17:50)

Ratxa de vent màxima: 103.0 km/h (el dia 28/09/20 a les 02:54)
Direcció del vent predominant: S (185.0º)
Velocitat del vent màxima: 60.7 km/h (el dia 28/09/20 a les 03:07)

Temperatura de xafogor màxima: 34.2ºC (el dia 05/09/16 a les 14:35)
Temperatura aparent màxima: 34.8ºC (el dia 05/09/16 a les 14:35)
Temperatura aparent mínima: -2.5ºC (el dia 27/09/20 a les 08:40)
Temperatura de sensació mínima: 0.0ºC (el dia 29/09/18 a les 00:00)

Precipitació total mitjana en 10 mesos: 63.1 mm
Precipitació màxima 1h: 124.7 mm (el dia 08/09/14 a les 18:08)
Precipitació màxima diaria: 49.4 mm (el dia 22/09/17)
Intensitat de precipitació màxima: 397.2 mm/h (el dia 08/09/14 a les 17:03)
ET total mitjana en 10 mesos: 84.8 mm

Radiació solar màxima: 1088 W/m² (el dia 15/09/16 a les 13:10)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/09/1320.2ºC26.2ºC14.7ºC88%36%1021.34 hPa1019.14 hPa0.0 mm33.8 km/h18.0 km/hNO26.2ºC14.7ºC W/m²
02/09/1320.4ºC25.1ºC15.4ºC86%50%1022.49 hPa1019.95 hPa0.0 mm19.3 km/h12.9 km/hS25.1ºC15.4ºC W/m²
03/09/1319.5ºC25.4ºC13.2ºC92%43%1023.10 hPa1020.53 hPa0.2 mm24.1 km/h11.5 km/hS25.4ºC13.2ºC W/m²
04/09/1318.4ºC23.1ºC14.3ºC92%58%1021.54 hPa1017.41 hPa0.0 mm19.3 km/h10.6 km/hSE23.1ºC14.3ºC W/m²
05/09/1317.8ºC23.8ºC11.4ºC92%53%1018.60 hPa1012.19 hPa0.0 mm25.7 km/h14.4 km/hS23.8ºC11.4ºC W/m²
06/09/1318.7ºC24.5ºC13.1ºC93%65%1013.14 hPa1009.72 hPa0.4 mm22.5 km/h15.0 km/hS24.5ºC13.1ºC W/m²
07/09/1317.4ºC20.3ºC15.0ºC96%81%1016.06 hPa1012.74 hPa1.6 mm25.7 km/h14.5 km/hSSO20.3ºC15.0ºC W/m²
08/09/1316.9ºC23.4ºC12.2ºC95%58%1022.49 hPa1015.62 hPa8.0 mm41.8 km/h23.3 km/hSE23.4ºC12.2ºC W/m²
09/09/1318.7ºC23.7ºC14.8ºC90%51%1023.03 hPa1020.19 hPa0.0 mm27.4 km/h16.6 km/hNO23.7ºC14.8ºC W/m²
10/09/1319.5ºC25.7ºC14.7ºC92%45%1021.24 hPa1015.58 hPa5.6 mm38.6 km/h20.4 km/hNO25.7ºC14.7ºC W/m²
11/09/1316.2ºC18.9ºC12.9ºC88%51%1020.19 hPa1016.36 hPa0.0 mm56.3 km/h46.2 km/hNO18.9ºC10.6ºC W/m²
12/09/1316.6ºC22.7ºC12.1ºC83%41%1020.93 hPa1018.49 hPa0.0 mm46.7 km/h25.0 km/hNO22.7ºC9.8ºC W/m²
13/09/1318.1ºC23.6ºC13.1ºC91%48%1022.32 hPa1019.92 hPa0.0 mm35.4 km/h18.1 km/hSSO23.6ºC13.1ºC W/m²
14/09/1318.7ºC23.8ºC13.2ºC95%64%1021.41 hPa1014.40 hPa0.0 mm25.7 km/h16.2 km/hS23.8ºC13.2ºC W/m²
15/09/1319.4ºC24.4ºC15.6ºC93%48%1015.24 hPa1012.09 hPa0.0 mm66.0 km/h40.8 km/hNO24.4ºC15.6ºC W/m²
16/09/1318.7ºC25.6ºC11.6ºC86%31%1015.14 hPa1009.52 hPa0.0 mm41.8 km/h23.5 km/hNO25.6ºC11.6ºC W/m²
17/09/1318.2ºC24.1ºC14.7ºC79%41%1014.53 hPa1010.16 hPa0.0 mm66.0 km/h37.7 km/hNO24.1ºC13.2ºC W/m²
18/09/1319.4ºC25.3ºC13.9ºC74%40%1014.53 hPa1010.77 hPa0.0 mm57.9 km/h35.4 km/hNO25.3ºC13.9ºC W/m²
19/09/1319.3ºC23.4ºC17.0ºC73%42%1014.02 hPa1009.66 hPa0.0 mm88.5 km/h45.1 km/hNO23.4ºC15.7ºC W/m²
20/09/1318.9ºC24.1ºC16.1ºC80%47%1019.48 hPa1013.01 hPa0.0 mm75.6 km/h38.6 km/hNO24.1ºC14.5ºC W/m²
21/09/1319.7ºC24.5ºC15.5ºC85%37%1022.39 hPa1018.87 hPa0.0 mm38.6 km/h21.2 km/hNNE24.5ºC15.5ºC W/m²
22/09/1318.0ºC24.4ºC11.6ºC92%41%1023.51 hPa1020.93 hPa0.0 mm22.5 km/h11.5 km/hS24.4ºC11.6ºC W/m²
23/09/1318.2ºC22.4ºC14.7ºC93%68%1022.12 hPa1016.80 hPa0.0 mm20.9 km/h11.5 km/hS22.4ºC14.7ºC W/m²
24/09/1319.8ºC24.5ºC17.1ºC90%64%1016.90 hPa1013.21 hPa0.0 mm20.9 km/h11.0 km/hS24.5ºC17.1ºC W/m²
25/09/1320.4ºC25.2ºC16.3ºC93%67%1014.02 hPa1011.38 hPa0.0 mm19.3 km/h10.3 km/hSSO25.2ºC16.3ºC W/m²
26/09/1320.1ºC25.4ºC15.3ºC93%63%1014.73 hPa1012.09 hPa0.0 mm25.7 km/h15.4 km/hS25.4ºC15.3ºC W/m²
27/09/1319.3ºC24.8ºC13.8ºC93%54%1013.72 hPa1009.21 hPa0.0 mm24.1 km/h16.7 km/hS24.8ºC13.8ºC W/m²
28/09/1320.3ºC23.9ºC17.9ºC95%43%1009.25 hPa1004.47 hPa0.0 mm38.6 km/h18.7 km/hOSO23.9ºC17.9ºC W/m²
29/09/1319.9ºC23.7ºC15.1ºC76%41%1007.59 hPa1004.03 hPa0.0 mm30.6 km/h18.4 km/hNO23.7ºC15.1ºC W/m²
30/09/1319.9ºC26.4ºC14.4ºC77%43%1008.00 hPa1004.71 hPa0.0 mm37.0 km/h20.0 km/hNO26.4ºC14.4ºC W/m²
01/09/1423.3ºC29.3ºC17.5ºC92%44%1015.48 hPa1011.96 hPa0.0 mm22.5 km/h13.1 km/hOSO30.1ºC17.5ºC812 W/m²
02/09/1422.6ºC28.8ºC15.7ºC91%45%1013.18 hPa1009.76 hPa0.0 mm22.5 km/h10.2 km/hS31.0ºC15.7ºC807 W/m²
03/09/1421.0ºC26.4ºC15.3ºC96%68%1012.70 hPa1008.64 hPa0.8 mm24.1 km/h12.1 km/hS26.4ºC15.3ºC949 W/m²
04/09/1421.9ºC25.9ºC19.9ºC94%71%1013.11 hPa1010.10 hPa0.6 mm27.4 km/h17.9 km/hS25.9ºC19.9ºC986 W/m²
05/09/1421.3ºC25.3ºC17.4ºC96%71%1013.72 hPa1011.45 hPa0.2 mm25.7 km/h13.4 km/hS25.3ºC17.4ºC1007 W/m²
06/09/1421.9ºC27.2ºC16.4ºC96%64%1012.87 hPa1009.52 hPa0.0 mm22.5 km/h11.7 km/hS28.9ºC16.4ºC856 W/m²
07/09/1421.8ºC27.0ºC17.2ºC94%63%1011.99 hPa1008.77 hPa0.0 mm25.7 km/h14.9 km/hS28.6ºC17.2ºC937 W/m²
08/09/1420.0ºC26.8ºC14.9ºC93%42%1016.19 hPa1009.38 hPa30.0 mm54.7 km/h41.4 km/hONO27.9ºC12.7ºC1007 W/m²
09/09/1418.4ºC25.4ºC13.9ºC95%66%1016.53 hPa1014.60 hPa2.8 mm40.2 km/h30.7 km/hNO25.4ºC13.9ºC954 W/m²
10/09/1420.6ºC26.8ºC15.1ºC94%59%1015.99 hPa1010.10 hPa0.2 mm20.9 km/h8.4 km/hSSO28.5ºC15.1ºC933 W/m²
11/09/1423.0ºC29.4ºC16.5ºC96%35%1011.38 hPa1009.21 hPa0.2 mm24.1 km/h13.5 km/hONO29.2ºC16.5ºC949 W/m²
12/09/1423.6ºC28.4ºC18.6ºC88%40%1013.89 hPa1009.93 hPa0.0 mm41.8 km/h22.3 km/hNO29.6ºC18.6ºC970 W/m²
13/09/1419.8ºC26.7ºC14.9ºC91%55%1015.62 hPa1012.70 hPa25.4 mm56.3 km/h35.9 km/hESE27.6ºC13.9ºC853 W/m²
14/09/1418.6ºC24.7ºC14.5ºC94%71%1014.90 hPa1010.37 hPa19.4 mm29.0 km/h17.9 km/hNE24.7ºC14.5ºC925 W/m²
15/09/1418.6ºC23.8ºC14.4ºC96%64%1013.31 hPa1010.87 hPa1.2 mm25.7 km/h10.5 km/hE23.8ºC14.4ºC944 W/m²
16/09/1419.3ºC22.8ºC16.7ºC96%72%1012.60 hPa1006.34 hPa0.6 mm30.6 km/h19.3 km/hSSE22.8ºC16.7ºC997 W/m²
17/09/1419.5ºC24.4ºC14.6ºC95%65%1009.25 hPa1005.86 hPa0.4 mm19.3 km/h10.0 km/hSSE24.4ºC14.6ºC974 W/m²
18/09/1419.5ºC23.3ºC15.5ºC90%70%1010.16 hPa1006.71 hPa0.0 mm22.5 km/h14.5 km/hSSE23.3ºC15.5ºC905 W/m²
19/09/1419.4ºC24.2ºC14.7ºC93%59%1014.57 hPa1009.25 hPa0.2 mm25.7 km/h14.3 km/hS24.2ºC14.7ºC925 W/m²
20/09/1419.7ºC25.3ºC15.6ºC88%50%1017.17 hPa1013.55 hPa0.0 mm27.4 km/h13.1 km/hS25.3ºC15.6ºC946 W/m²
21/09/1419.9ºC23.7ºC16.4ºC89%55%1017.78 hPa1015.24 hPa0.0 mm49.9 km/h27.5 km/hSE23.7ºC16.4ºC898 W/m²
22/09/1416.8ºC18.6ºC14.6ºC95%76%1015.65 hPa1012.36 hPa34.4 mm20.9 km/h14.6 km/hNNE18.6ºC14.4ºC403 W/m²
23/09/1415.8ºC19.5ºC13.7ºC93%70%1014.70 hPa1011.69 hPa10.2 mm20.9 km/h11.8 km/hN19.5ºC13.7ºC884 W/m²
24/09/1414.8ºC18.5ºC11.5ºC95%67%1017.68 hPa1013.68 hPa1.8 mm37.0 km/h17.8 km/hNO18.5ºC11.5ºC1041 W/m²
25/09/1414.7ºC19.7ºC11.3ºC91%50%1022.02 hPa1016.56 hPa0.0 mm57.9 km/h32.1 km/hNO19.7ºC8.5ºC735 W/m²
26/09/1414.8ºC20.9ºC8.7ºC98%52%1023.95 hPa1021.74 hPa0.2 mm19.3 km/h10.4 km/hSSO20.9ºC8.7ºC731 W/m²
27/09/1415.3ºC19.7ºC11.1ºC95%73%1023.67 hPa1021.85 hPa0.8 mm17.7 km/h8.3 km/hS19.7ºC11.1ºC886 W/m²
28/09/1415.9ºC17.4ºC14.2ºC95%91%1023.03 hPa1019.85 hPa13.0 mm16.1 km/h9.1 km/hSSE17.4ºC14.2ºC329 W/m²
29/09/1417.1ºC20.2ºC13.2ºC98%83%1022.66 hPa1020.02 hPa0.4 mm17.7 km/h9.4 km/hSE20.2ºC13.2ºC830 W/m²
30/09/1417.4ºC20.8ºC15.3ºC96%69%1024.96 hPa1020.66 hPa22.4 mm24.1 km/h10.8 km/hE20.8ºC15.3ºC970 W/m²
01/09/1521.3ºC25.4ºC18.0ºC87%50%1016.09 hPa1012.30 hPa0.2 mm46.7 km/h29.0 km/hNO25.4ºC18.0ºC1042 W/m²
02/09/1518.9ºC22.4ºC16.1ºC94%71%1015.99 hPa1012.67 hPa7.2 mm53.1 km/h25.2 km/hE22.4ºC15.7ºC946 W/m²
03/09/1518.0ºC22.9ºC16.3ºC96%66%1014.70 hPa1010.37 hPa13.8 mm37.0 km/h22.4 km/hN22.9ºC16.3ºC877 W/m²
04/09/1515.9ºC17.1ºC14.3ºC92%76%1016.73 hPa1013.24 hPa3.4 mm33.8 km/h16.6 km/hNNE17.1ºC13.7ºC612 W/m²
05/09/1516.3ºC22.3ºC12.5ºC84%49%1020.39 hPa1015.99 hPa0.0 mm46.7 km/h24.5 km/hNO22.3ºC10.5ºC1049 W/m²
06/09/1517.1ºC21.6ºC14.5ºC89%53%1021.68 hPa1019.48 hPa0.0 mm22.5 km/h11.8 km/hSSE21.6ºC14.5ºC1053 W/m²
07/09/1516.6ºC21.4ºC12.9ºC92%55%1021.03 hPa1018.53 hPa0.0 mm22.5 km/h12.1 km/hSE21.4ºC12.9ºC619 W/m²
08/09/1515.8ºC20.1ºC12.9ºC93%65%1019.27 hPa1015.95 hPa0.2 mm16.1 km/h8.9 km/hE20.1ºC12.9ºC940 W/m²
09/09/1516.7ºC23.3ºC10.3ºC94%54%1017.14 hPa1014.16 hPa0.2 mm24.1 km/h14.5 km/hSSE23.3ºC10.3ºC802 W/m²
10/09/1517.8ºC24.2ºC15.5ºC96%62%1015.17 hPa1012.03 hPa19.0 mm27.4 km/h14.0 km/hENE24.2ºC15.5ºC1011 W/m²
11/09/1518.7ºC22.2ºC16.6ºC95%81%1015.17 hPa1013.21 hPa0.0 mm27.4 km/h16.4 km/hSE22.2ºC16.6ºC967 W/m²
12/09/1518.5ºC22.2ºC14.4ºC96%67%1015.31 hPa1011.31 hPa2.4 mm32.2 km/h17.3 km/hSSE22.2ºC14.4ºC874 W/m²
13/09/1519.6ºC26.2ºC13.9ºC95%32%1012.77 hPa1006.37 hPa0.4 mm22.5 km/h12.9 km/hSO26.2ºC13.9ºC965 W/m²
14/09/1518.9ºC22.3ºC15.5ºC87%34%1012.77 hPa1007.89 hPa0.0 mm49.9 km/h23.8 km/hNO22.3ºC15.5ºC933 W/m²
15/09/1519.7ºC24.9ºC14.8ºC94%39%1012.87 hPa1004.85 hPa0.0 mm37.0 km/h15.2 km/hSSE24.9ºC14.8ºC1002 W/m²
16/09/1522.0ºC26.7ºC17.3ºC69%39%1005.59 hPa1001.05 hPa0.0 mm49.9 km/h26.0 km/hSSO26.9ºC17.3ºC770 W/m²
17/09/1518.8ºC22.1ºC14.5ºC79%35%1015.14 hPa1001.76 hPa0.0 mm49.9 km/h26.9 km/hNO22.1ºC14.5ºC763 W/m²
18/09/1516.3ºC21.8ºC12.0ºC80%40%1021.95 hPa1015.07 hPa0.0 mm37.0 km/h20.8 km/hNNO21.8ºC11.7ºC972 W/m²
19/09/1515.7ºC22.3ºC9.2ºC89%49%1023.71 hPa1021.10 hPa0.0 mm29.0 km/h13.9 km/hSSE22.3ºC9.2ºC842 W/m²
20/09/1518.7ºC24.4ºC12.4ºC88%43%1023.20 hPa1017.78 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hESE24.4ºC12.4ºC738 W/m²
21/09/1519.5ºC26.9ºC13.6ºC85%26%1018.80 hPa1013.08 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hNO26.9ºC13.6ºC740 W/m²
22/09/1519.1ºC26.1ºC12.3ºC83%27%1013.92 hPa1009.11 hPa0.0 mm46.7 km/h20.3 km/hE26.1ºC12.3ºC721 W/m²
23/09/1516.3ºC20.2ºC13.5ºC73%46%1016.63 hPa1009.45 hPa0.0 mm75.6 km/h47.3 km/hNO20.2ºC10.6ºC837 W/m²
24/09/1516.6ºC22.9ºC12.3ºC72%37%1018.60 hPa1015.51 hPa0.0 mm62.8 km/h35.6 km/hNO22.9ºC9.9ºC809 W/m²
25/09/1520.2ºC25.4ºC15.8ºC68%27%1017.41 hPa1014.26 hPa0.0 mm41.8 km/h21.2 km/hNNO25.4ºC15.8ºC858 W/m²
26/09/1517.3ºC22.9ºC10.8ºC90%36%1017.65 hPa1015.24 hPa0.0 mm24.1 km/h13.0 km/hSSE22.9ºC10.8ºC800 W/m²
27/09/1515.8ºC20.6ºC13.1ºC93%57%1021.68 hPa1016.90 hPa2.0 mm25.7 km/h16.9 km/hESE20.6ºC13.1ºC833 W/m²
28/09/1514.3ºC17.8ºC10.8ºC95%66%1023.34 hPa1020.97 hPa0.4 mm20.9 km/h17.2 km/hENE17.8ºC10.8ºC548 W/m²
29/09/1512.9ºC18.6ºC9.1ºC94%65%1021.51 hPa1016.87 hPa8.2 mm24.1 km/h13.2 km/hE18.6ºC9.1ºC875 W/m²
30/09/1514.3ºC19.2ºC11.3ºC94%57%1020.46 hPa1016.16 hPa16.6 mm25.7 km/h13.9 km/hNNE19.2ºC11.3ºC870 W/m²
01/09/1621.2ºC26.9ºC15.8ºC90%57%1021.95 hPa1019.65 hPa0.0 mm27.4 km/h14.7 km/hSE28.0ºC15.8ºC926 W/m²
02/09/1623.0ºC29.9ºC16.7ºC92%47%1020.97 hPa1017.38 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hSSE30.8ºC16.7ºC779 W/m²
03/09/1624.6ºC31.2ºC16.9ºC76%34%1019.24 hPa1016.43 hPa0.0 mm29.0 km/h15.8 km/hSSE32.3ºC16.9ºC891 W/m²
04/09/1627.4ºC34.4ºC19.3ºC60%23%1018.22 hPa1015.92 hPa0.0 mm29.0 km/h14.5 km/hSE34.2ºC19.3ºC925 W/m²
05/09/1629.8ºC35.7ºC23.4ºC45%19%1017.99 hPa1015.24 hPa0.0 mm48.3 km/h26.8 km/hNO34.2ºC23.4ºC773 W/m²
06/09/1626.2ºC31.4ºC20.5ºC76%24%1016.77 hPa1013.14 hPa0.0 mm53.1 km/h27.5 km/hONO31.3ºC20.5ºC768 W/m²
07/09/1621.5ºC27.6ºC15.9ºC88%49%1015.51 hPa1013.18 hPa0.0 mm29.0 km/h13.1 km/hSE28.3ºC15.9ºC742 W/m²
08/09/1621.5ºC24.9ºC19.1ºC92%66%1015.51 hPa1012.50 hPa1.0 mm20.9 km/h11.1 km/hSE24.9ºC19.1ºC997 W/m²
09/09/1620.7ºC24.0ºC17.1ºC95%58%1015.45 hPa1012.77 hPa0.2 mm24.1 km/h14.5 km/hSSE24.0ºC17.1ºC814 W/m²
10/09/1620.8ºC26.2ºC17.9ºC90%58%1016.02 hPa1013.45 hPa5.6 mm30.6 km/h16.3 km/hESE26.2ºC17.9ºC912 W/m²
11/09/1620.7ºC26.8ºC14.9ºC92%48%1016.97 hPa1014.84 hPa0.4 mm29.0 km/h14.6 km/hSSE27.4ºC14.9ºC877 W/m²
12/09/1620.1ºC25.4ºC14.9ºC90%64%1016.06 hPa1013.72 hPa0.0 mm25.7 km/h15.8 km/hSSE25.4ºC14.9ºC914 W/m²
13/09/1619.0ºC24.2ºC14.7ºC94%64%1015.07 hPa1008.98 hPa3.0 mm37.0 km/h20.2 km/hSSE24.2ºC14.7ºC921 W/m²
14/09/1616.6ºC21.2ºC13.2ºC92%35%1013.01 hPa1008.10 hPa3.0 mm57.9 km/h31.2 km/hNO21.2ºC11.5ºC1005 W/m²
15/09/1615.8ºC20.5ºC8.6ºC81%32%1015.17 hPa1011.72 hPa0.0 mm45.1 km/h25.4 km/hONO20.5ºC8.6ºC1088 W/m²
16/09/1617.7ºC22.3ºC15.2ºC70%37%1020.80 hPa1013.45 hPa0.0 mm70.8 km/h39.3 km/hNO22.3ºC14.0ºC823 W/m²
17/09/1615.9ºC17.7ºC13.8ºC72%51%1020.25 hPa1015.58 hPa0.0 mm85.3 km/h44.5 km/hNO17.7ºC11.4ºC717 W/m²
18/09/1615.4ºC20.4ºC12.6ºC70%43%1018.80 hPa1015.51 hPa0.0 mm69.2 km/h40.2 km/hNO20.4ºC9.9ºC923 W/m²
19/09/1617.4ºC22.6ºC14.6ºC66%39%1018.66 hPa1014.53 hPa0.0 mm61.2 km/h33.5 km/hNO22.6ºC12.4ºC742 W/m²
20/09/1617.1ºC21.5ºC14.2ºC77%52%1015.92 hPa1012.53 hPa0.0 mm30.6 km/h14.8 km/hNO21.5ºC14.2ºC613 W/m²
21/09/1618.0ºC23.5ºC11.5ºC87%54%1016.90 hPa1013.48 hPa0.0 mm25.7 km/h12.2 km/hSE23.5ºC11.5ºC786 W/m²
22/09/1617.3ºC22.3ºC11.8ºC90%68%1020.83 hPa1016.50 hPa0.0 mm22.5 km/h11.3 km/hESE22.3ºC11.8ºC881 W/m²
23/09/1616.8ºC22.8ºC13.4ºC92%66%1024.15 hPa1020.12 hPa35.2 mm35.4 km/h22.0 km/hENE22.8ºC12.8ºC860 W/m²
24/09/1616.4ºC21.7ºC11.2ºC94%57%1024.18 hPa1019.58 hPa0.2 mm24.1 km/h12.8 km/hESE21.7ºC11.2ºC796 W/m²
25/09/1616.6ºC22.4ºC11.9ºC95%66%1021.78 hPa1017.92 hPa8.8 mm22.5 km/h11.4 km/hSE22.4ºC11.9ºC840 W/m²
26/09/1617.2ºC21.1ºC15.3ºC96%70%1021.74 hPa1018.16 hPa0.2 mm20.9 km/h10.7 km/hSSE21.1ºC15.3ºC930 W/m²
27/09/1619.0ºC24.2ºC14.8ºC93%36%1024.89 hPa1020.93 hPa0.0 mm35.4 km/h20.7 km/hNNO24.2ºC14.8ºC747 W/m²
28/09/1617.1ºC20.5ºC12.6ºC91%55%1029.47 hPa1024.49 hPa4.4 mm24.1 km/h12.1 km/hNE20.5ºC12.6ºC896 W/m²
29/09/1615.9ºC22.5ºC10.2ºC93%58%1029.60 hPa1021.95 hPa0.2 mm24.1 km/h13.2 km/hSSE22.5ºC10.2ºC816 W/m²
30/09/1615.9ºC22.1ºC9.6ºC92%45%1022.49 hPa1015.75 hPa0.2 mm29.0 km/h15.2 km/hSSE22.1ºC9.6ºC747 W/m²
01/09/1718.8ºC23.8ºC15.3ºC87%43%1019.75 hPa1016.29 hPa0.0 mm46.7 km/h24.0 km/hNO23.8ºC13.9ºC976 W/m²
02/09/1717.9ºC24.3ºC13.4ºC67%29%1020.56 hPa1017.14 hPa0.0 mm80.5 km/h48.6 km/hNO24.3ºC10.5ºC788 W/m²
03/09/1718.9ºC25.8ºC11.3ºC80%39%1019.24 hPa1011.82 hPa0.0 mm24.1 km/h11.5 km/hSE25.8ºC11.3ºC888 W/m²
04/09/1719.6ºC24.7ºC15.1ºC92%62%1020.02 hPa1011.31 hPa0.0 mm33.8 km/h19.5 km/hENE24.7ºC15.1ºC925 W/m²
05/09/1720.6ºC25.8ºC14.8ºC96%62%1021.20 hPa1018.90 hPa0.2 mm27.4 km/h14.2 km/hSSE25.8ºC14.8ºC858 W/m²
06/09/1721.8ºC26.3ºC17.4ºC92%49%1020.83 hPa1017.11 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hE26.3ºC17.4ºC895 W/m²
07/09/1719.9ºC26.3ºC15.1ºC76%17%1018.87 hPa1013.75 hPa0.0 mm46.7 km/h23.0 km/hNO26.3ºC14.3ºC766 W/m²
08/09/1719.7ºC24.4ºC12.7ºC90%32%1015.72 hPa1009.32 hPa0.0 mm40.2 km/h21.4 km/hSSE24.4ºC12.7ºC726 W/m²
09/09/1717.0ºC23.6ºC13.8ºC91%28%1009.32 hPa1003.42 hPa0.6 mm85.3 km/h45.9 km/hNO23.6ºC11.7ºC316 W/m²
10/09/1715.8ºC20.3ºC11.9ºC68%40%1012.03 hPa1004.17 hPa0.0 mm86.9 km/h52.2 km/hNO20.3ºC8.6ºC777 W/m²
11/09/1722.9ºC29.9ºC17.6ºC65%32%1011.92 hPa1007.79 hPa0.0 mm72.4 km/h33.9 km/hNO28.8ºC16.9ºC789 W/m²
12/09/1718.0ºC23.1ºC14.9ºC77%39%1020.59 hPa1009.96 hPa0.0 mm64.4 km/h41.7 km/hNO23.1ºC12.8ºC911 W/m²
13/09/1718.9ºC26.2ºC12.0ºC86%35%1022.59 hPa1018.39 hPa0.0 mm30.6 km/h18.3 km/hSSE26.2ºC12.0ºC742 W/m²
14/09/1720.2ºC27.9ºC13.9ºC91%32%1018.80 hPa1013.38 hPa0.0 mm46.7 km/h27.9 km/hNO27.3ºC13.9ºC731 W/m²
15/09/1712.3ºC15.6ºC9.9ºC86%59%1015.72 hPa1011.99 hPa5.0 mm41.8 km/h22.7 km/hNO15.6ºC7.3ºC227 W/m²
16/09/1712.9ºC18.3ºC9.8ºC75%39%1017.68 hPa1012.13 hPa0.2 mm61.2 km/h32.8 km/hNO18.3ºC6.5ºC977 W/m²
17/09/1714.4ºC20.3ºC7.4ºC86%40%1018.90 hPa1015.34 hPa0.0 mm32.2 km/h19.2 km/hSSE20.3ºC7.2ºC881 W/m²
18/09/1716.5ºC22.3ºC9.3ºC90%37%1019.58 hPa1014.60 hPa0.0 mm40.2 km/h24.8 km/hNO22.3ºC8.4ºC824 W/m²
19/09/1717.1ºC22.3ºC13.5ºC76%19%1021.10 hPa1017.55 hPa0.0 mm69.2 km/h38.8 km/hNO22.3ºC11.1ºC724 W/m²
20/09/1717.6ºC22.7ºC12.7ºC89%13%1021.14 hPa1017.27 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hSSE22.7ºC12.7ºC714 W/m²
21/09/1717.2ºC23.6ºC11.1ºC93%62%1017.85 hPa1015.24 hPa0.0 mm24.1 km/h13.0 km/hSSE23.6ºC11.1ºC831 W/m²
22/09/1715.9ºC21.8ºC10.1ºC93%57%1021.64 hPa1017.48 hPa49.4 mm29.0 km/h17.4 km/hESE21.8ºC8.1ºC888 W/m²
23/09/1716.7ºC22.4ºC11.6ºC95%64%1021.64 hPa1018.70 hPa0.2 mm22.5 km/h11.1 km/hSSE22.4ºC11.6ºC882 W/m²
24/09/1719.1ºC26.9ºC11.8ºC92%34%1019.92 hPa1017.58 hPa0.2 mm25.7 km/h14.4 km/hESE27.0ºC11.8ºC596 W/m²
25/09/1720.4ºC26.9ºC14.2ºC84%28%1019.00 hPa1014.70 hPa0.0 mm38.6 km/h21.5 km/hNNE26.6ºC14.2ºC905 W/m²
26/09/1717.1ºC21.8ºC14.5ºC92%51%1021.24 hPa1017.75 hPa0.4 mm38.6 km/h16.8 km/hENE21.8ºC13.8ºC768 W/m²
27/09/1717.6ºC21.8ºC15.4ºC93%70%1022.39 hPa1019.85 hPa0.0 mm24.1 km/h14.2 km/hSE21.8ºC15.4ºC780 W/m²
28/09/1717.2ºC22.2ºC12.2ºC93%68%1024.56 hPa1021.88 hPa0.2 mm27.4 km/h14.2 km/hSE22.2ºC12.2ºC779 W/m²
29/09/1716.8ºC23.3ºC11.6ºC94%65%1023.37 hPa1019.95 hPa0.0 mm22.5 km/h11.6 km/hSE23.3ºC11.6ºC552 W/m²
30/09/1716.7ºC21.6ºC12.6ºC95%70%1021.44 hPa1017.24 hPa0.4 mm17.7 km/h9.0 km/hE21.6ºC12.6ºC543 W/m²
01/09/1821.6ºC26.7ºC16.6ºC92%50%1018.22 hPa1015.48 hPa0.2 mm27.4 km/h15.8 km/hSSE28.0ºC16.6ºC962 W/m²
02/09/1821.3ºC27.6ºC16.5ºC92%58%1017.27 hPa1012.50 hPa0.0 mm25.7 km/h15.2 km/hSSE29.4ºC16.5ºC810 W/m²
03/09/1821.5ºC26.4ºC17.3ºC92%61%1013.92 hPa1009.25 hPa7.6 mm70.8 km/h35.8 km/hSO26.4ºC17.0ºC868 W/m²
04/09/1820.3ºC26.3ºC14.3ºC91%54%1013.31 hPa1010.81 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hSSE26.3ºC14.3ºC874 W/m²
05/09/1819.9ºC25.1ºC15.6ºC93%69%1013.85 hPa1011.04 hPa3.4 mm32.2 km/h20.6 km/hE25.1ºC15.3ºC1005 W/m²
06/09/1819.2ºC22.7ºC15.4ºC93%65%1014.50 hPa1011.01 hPa0.4 mm33.8 km/h17.4 km/hNNO22.7ºC15.1ºC940 W/m²
07/09/1819.7ºC24.1ºC16.4ºC88%53%1017.00 hPa1013.99 hPa0.2 mm41.8 km/h21.4 km/hNO24.1ºC15.6ºC1063 W/m²
08/09/1818.3ºC22.4ºC13.7ºC93%69%1019.04 hPa1016.43 hPa0.0 mm24.1 km/h15.6 km/hS22.4ºC13.7ºC722 W/m²
09/09/1818.9ºC24.1ºC15.1ºC92%61%1020.36 hPa1017.51 hPa4.2 mm25.7 km/h12.4 km/hE24.1ºC15.1ºC988 W/m²
10/09/1819.2ºC23.5ºC16.4ºC91%60%1023.71 hPa1019.34 hPa0.0 mm25.7 km/h14.8 km/hNNE23.5ºC16.4ºC882 W/m²
11/09/1818.9ºC23.8ºC14.6ºC89%63%1024.59 hPa1021.34 hPa0.0 mm24.1 km/h11.3 km/hENE23.8ºC14.6ºC933 W/m²
12/09/1818.9ºC24.5ºC14.3ºC92%63%1023.40 hPa1018.80 hPa2.8 mm25.7 km/h13.3 km/hS24.5ºC14.3ºC967 W/m²
13/09/1821.4ºC26.2ºC17.3ºC91%52%1019.68 hPa1016.39 hPa0.0 mm38.6 km/h21.2 km/hNNO26.2ºC17.3ºC875 W/m²
14/09/1820.0ºC25.4ºC14.3ºC89%58%1018.53 hPa1016.73 hPa0.0 mm22.5 km/h12.8 km/hSSE25.4ºC14.3ºC835 W/m²
15/09/1818.0ºC21.6ºC14.9ºC92%75%1021.47 hPa1018.22 hPa1.4 mm19.3 km/h10.7 km/hSSE21.6ºC14.9ºC394 W/m²
16/09/1818.6ºC24.6ºC13.3ºC93%67%1021.41 hPa1018.90 hPa0.4 mm24.1 km/h12.7 km/hESE24.6ºC13.3ºC919 W/m²
17/09/1819.4ºC24.1ºC14.0ºC96%67%1020.97 hPa1015.89 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hSE24.1ºC14.0ºC951 W/m²
18/09/1819.5ºC24.2ºC15.8ºC93%65%1018.02 hPa1014.33 hPa17.8 mm24.1 km/h12.8 km/hESE24.2ºC15.8ºC846 W/m²
19/09/1819.8ºC24.7ºC14.6ºC96%69%1021.10 hPa1017.27 hPa0.2 mm22.5 km/h11.8 km/hSE24.7ºC14.6ºC861 W/m²
20/09/1820.3ºC27.1ºC14.6ºC94%57%1021.20 hPa1016.87 hPa0.4 mm22.5 km/h11.5 km/hSE28.4ºC14.6ºC721 W/m²
21/09/1822.0ºC29.4ºC15.3ºC90%39%1019.75 hPa1015.58 hPa0.0 mm29.0 km/h15.3 km/hNNE30.3ºC15.3ºC765 W/m²
22/09/1823.1ºC27.4ºC16.9ºC83%52%1021.78 hPa1019.00 hPa0.0 mm30.6 km/h14.6 km/hS29.3ºC16.9ºC696 W/m²
23/09/1824.7ºC30.0ºC18.5ºC73%36%1021.85 hPa1017.92 hPa0.0 mm22.5 km/h11.1 km/hESE30.8ºC18.5ºC701 W/m²
24/09/1823.7ºC25.9ºC20.3ºC69%45%1021.64 hPa1017.85 hPa0.0 mm64.4 km/h39.3 km/hNO25.9ºC20.0ºC698 W/m²
25/09/1816.0ºC17.0ºC15.3ºC90%0%1027.13 hPa1021.10 hPa0.0 mm11.3 km/h7.3 km/hS17.0ºC0.0ºC137 W/m²
26/09/1816.2ºC18.6ºC15.1ºC93%82%1031.09 hPa1026.93 hPa5.6 mm24.1 km/h14.5 km/hNE18.6ºC14.2ºC680 W/m²
27/09/1815.7ºC19.6ºC14.8ºC92%78%1031.06 hPa1024.25 hPa0.0 mm17.7 km/h9.5 km/hNE19.6ºC14.8ºC84 W/m²
28/09/1819.4ºC24.3ºC12.8ºC92%0%1024.45 hPa1016.36 hPa0.0 mm19.3 km/h8.3 km/hESE24.3ºC0.0ºC680 W/m²
29/09/1821.2ºC22.5ºC13.8ºC69%0%1017.27 hPa1014.06 hPa0.0 mm11.3 km/h9.8 km/hNE22.5ºC0.0ºC396 W/m²
01/09/1922.5ºC28.9ºC18.7ºC89%45%1016.66 hPa1012.53 hPa2.5 mm59.5 km/h26.7 km/hSE29.7ºC18.7ºC889 W/m²
02/09/1919.7ºC24.6ºC16.4ºC89%54%1021.10 hPa1015.24 hPa7.2 mm46.7 km/h26.4 km/hNO24.6ºC15.1ºC990 W/m²
03/09/1920.2ºC25.1ºC14.8ºC88%52%1022.05 hPa1019.71 hPa0.0 mm25.7 km/h13.8 km/hSSE25.1ºC14.8ºC1000 W/m²
04/09/1920.6ºC26.5ºC13.9ºC89%51%1021.24 hPa1016.63 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hSSE26.5ºC13.9ºC935 W/m²
05/09/1919.1ºC23.4ºC15.2ºC66%31%1020.15 hPa1016.06 hPa0.0 mm78.9 km/h44.8 km/hNO23.4ºC13.4ºC830 W/m²
06/09/1917.0ºC23.4ºC12.3ºC84%41%1021.44 hPa1018.76 hPa0.0 mm61.2 km/h33.3 km/hNO23.4ºC9.6ºC1060 W/m²
07/09/1917.4ºC22.3ºC13.2ºC82%49%1021.68 hPa1018.12 hPa0.0 mm46.7 km/h22.8 km/hONO22.3ºC11.4ºC946 W/m²
08/09/1918.8ºC23.9ºC14.4ºC87%45%1020.25 hPa1015.99 hPa0.0 mm35.4 km/h17.0 km/hS23.9ºC14.4ºC923 W/m²
09/09/1918.6ºC23.7ºC13.2ºC87%58%1018.05 hPa1010.74 hPa0.0 mm27.4 km/h15.7 km/hSSE23.7ºC13.2ºC983 W/m²
10/09/1915.6ºC19.9ºC10.4ºC90%40%1013.68 hPa1007.69 hPa4.4 mm88.5 km/h49.4 km/hNO19.9ºC7.2ºC904 W/m²
11/09/1914.0ºC17.0ºC11.6ºC91%74%1026.08 hPa1012.60 hPa16.8 mm75.6 km/h45.6 km/hNNO17.0ºC8.5ºC357 W/m²
12/09/1918.4ºC23.7ºC14.6ºC91%41%1029.43 hPa1025.37 hPa0.2 mm30.6 km/h14.8 km/hNE23.7ºC14.6ºC898 W/m²
13/09/1917.2ºC19.6ºC13.8ºC93%44%1029.50 hPa1025.03 hPa15.4 mm40.2 km/h25.5 km/hNNE19.6ºC13.7ºC803 W/m²
14/09/1917.4ºC22.3ºC12.6ºC92%51%1027.16 hPa1023.44 hPa0.2 mm30.6 km/h16.7 km/hNE22.3ºC12.6ºC932 W/m²
15/09/1919.0ºC22.9ºC15.0ºC91%65%1024.83 hPa1020.15 hPa0.0 mm27.4 km/h13.7 km/hNE22.9ºC15.0ºC823 W/m²
16/09/1920.4ºC25.2ºC16.3ºC93%40%1020.97 hPa1017.75 hPa0.0 mm22.5 km/h10.7 km/hNE25.2ºC16.3ºC719 W/m²
17/09/1920.9ºC27.2ºC14.4ºC87%39%1018.90 hPa1014.40 hPa0.0 mm27.4 km/h14.2 km/hSSE27.0ºC14.4ºC847 W/m²
18/09/1921.7ºC27.9ºC16.4ºC79%33%1016.77 hPa1013.48 hPa0.7 mm32.2 km/h16.2 km/hSSE27.4ºC16.4ºC831 W/m²
19/09/1918.7ºC25.1ºC13.8ºC91%55%1019.31 hPa1016.19 hPa0.9 mm20.9 km/h10.1 km/hENE25.1ºC13.8ºC889 W/m²
20/09/1917.9ºC21.3ºC15.2ºC94%78%1019.78 hPa1017.04 hPa0.0 mm22.5 km/h14.0 km/hESE21.3ºC15.2ºC819 W/m²
21/09/1919.1ºC24.6ºC14.3ºC94%60%1017.17 hPa1011.08 hPa4.8 mm30.6 km/h14.0 km/hSE24.6ºC14.3ºC918 W/m²
22/09/1920.3ºC25.3ºC16.7ºC95%51%1015.62 hPa1010.64 hPa0.0 mm33.8 km/h16.6 km/hENE25.3ºC16.7ºC881 W/m²
23/09/1918.7ºC22.5ºC14.1ºC88%52%1020.25 hPa1015.55 hPa0.0 mm38.6 km/h19.8 km/hOSO22.5ºC14.1ºC854 W/m²
24/09/1920.4ºC28.9ºC12.4ºC90%34%1019.20 hPa1014.13 hPa0.0 mm20.9 km/h11.4 km/hSSE28.1ºC12.4ºC733 W/m²
25/09/1920.0ºC23.6ºC15.6ºC84%48%1017.95 hPa1012.94 hPa0.0 mm53.1 km/h30.9 km/hNO23.6ºC15.6ºC912 W/m²
26/09/1918.8ºC25.4ºC12.6ºC88%40%1020.25 hPa1017.58 hPa0.0 mm29.0 km/h13.9 km/hS25.4ºC12.6ºC701 W/m²
27/09/1920.0ºC26.1ºC13.9ºC92%49%1019.34 hPa1016.43 hPa0.0 mm25.7 km/h12.5 km/hSSE26.1ºC13.9ºC724 W/m²
28/09/1919.2ºC24.2ºC15.1ºC90%59%1021.37 hPa1018.56 hPa0.0 mm25.7 km/h13.1 km/hSE24.2ºC15.1ºC888 W/m²
29/09/1920.9ºC28.9ºC13.1ºC93%29%1019.51 hPa1015.24 hPa0.0 mm24.1 km/h11.7 km/hSSE28.1ºC13.1ºC696 W/m²
30/09/1921.1ºC24.3ºC16.8ºC93%32%1017.78 hPa1014.90 hPa0.0 mm19.3 km/h11.4 km/hESE24.3ºC16.8ºC686 W/m²
01/09/2017.0ºC24.3ºC11.7ºC90%49%1018.56 hPa1012.36 hPa10.2 mm24.1 km/h11.5 km/hS24.3ºC11.7ºC872 W/m²
02/09/2018.7ºC24.1ºC13.4ºC90%39%1020.25 hPa1014.94 hPa0.0 mm30.6 km/h14.8 km/hSE24.1ºC13.4ºC1051 W/m²
03/09/2018.7ºC24.8ºC11.8ºC91%54%1025.23 hPa1020.19 hPa0.0 mm30.6 km/h16.9 km/hSSE24.8ºC11.8ºC898 W/m²
04/09/2019.5ºC25.8ºC12.8ºC87%31%1025.67 hPa1022.59 hPa0.0 mm27.4 km/h16.8 km/hSSE25.8ºC12.8ºC779 W/m²
05/09/2019.8ºC26.8ºC12.6ºC86%51%1023.47 hPa1018.56 hPa0.0 mm24.1 km/h12.2 km/hSSE27.5ºC12.6ºC768 W/m²
06/09/2021.2ºC26.3ºC16.6ºC88%50%1019.78 hPa1015.31 hPa0.0 mm32.2 km/h17.1 km/hSSE26.3ºC16.6ºC877 W/m²
07/09/2016.7ºC22.3ºC13.4ºC88%43%1023.17 hPa1016.36 hPa9.3 mm69.2 km/h38.0 km/hNO22.3ºC11.1ºC780 W/m²
08/09/2017.0ºC22.3ºC10.3ºC89%41%1024.72 hPa1022.93 hPa0.0 mm20.9 km/h10.2 km/hNE22.3ºC10.1ºC933 W/m²
09/09/2016.8ºC23.2ºC12.4ºC93%55%1024.08 hPa1020.53 hPa5.3 mm27.4 km/h14.3 km/hNNO23.2ºC12.4ºC891 W/m²
10/09/2019.8ºC25.8ºC15.1ºC94%41%1021.91 hPa1016.29 hPa0.3 mm29.0 km/h15.8 km/hNNO25.8ºC15.1ºC969 W/m²
11/09/2021.6ºC27.5ºC15.4ºC85%33%1017.68 hPa1014.19 hPa0.0 mm30.6 km/h17.6 km/hESE27.3ºC15.4ºC733 W/m²
12/09/2020.7ºC28.6ºC13.8ºC79%36%1022.73 hPa1016.87 hPa0.0 mm27.4 km/h20.4 km/hSSE28.2ºC13.8ºC742 W/m²
13/09/2021.5ºC28.0ºC14.7ºC76%41%1024.52 hPa1022.22 hPa0.0 mm25.7 km/h15.9 km/hSSE28.0ºC14.7ºC740 W/m²
14/09/2020.6ºC27.2ºC14.7ºC83%41%1024.52 hPa1021.85 hPa0.0 mm25.7 km/h14.4 km/hSSE27.4ºC14.7ºC846 W/m²
15/09/2021.3ºC27.7ºC16.1ºC86%41%1023.54 hPa1019.54 hPa0.5 mm29.0 km/h16.0 km/hSSE27.9ºC16.1ºC800 W/m²
16/09/2021.2ºC27.9ºC15.0ºC87%47%1021.34 hPa1017.38 hPa0.0 mm24.1 km/h17.2 km/hSSE28.8ºC15.0ºC789 W/m²
17/09/2020.2ºC26.8ºC15.5ºC85%36%1018.87 hPa1015.45 hPa0.0 mm30.6 km/h17.1 km/hSSE26.8ºC15.5ºC786 W/m²
18/09/2018.5ºC22.2ºC16.0ºC93%63%1017.34 hPa1014.46 hPa1.0 mm32.2 km/h16.3 km/hSSE22.2ºC16.0ºC441 W/m²
19/09/2019.3ºC25.1ºC14.2ºC94%49%1017.27 hPa1012.77 hPa1.3 mm33.8 km/h13.2 km/hNE25.1ºC14.2ºC893 W/m²
20/09/2019.7ºC23.1ºC16.5ºC80%51%1017.21 hPa1015.11 hPa0.0 mm51.5 km/h26.7 km/hONO23.1ºC16.5ºC615 W/m²
21/09/2019.0ºC23.2ºC15.1ºC89%52%1017.41 hPa1015.85 hPa2.0 mm30.6 km/h18.3 km/hNNO23.2ºC15.1ºC933 W/m²
22/09/2016.8ºC21.8ºC13.3ºC94%62%1017.31 hPa1013.55 hPa4.2 mm32.2 km/h22.7 km/hNE21.8ºC13.3ºC981 W/m²
23/09/2018.9ºC23.0ºC13.8ºC94%53%1014.60 hPa1012.06 hPa0.8 mm24.1 km/h13.2 km/hOSO23.0ºC13.8ºC902 W/m²
24/09/2018.6ºC23.9ºC14.7ºC88%52%1014.13 hPa1011.18 hPa2.0 mm37.0 km/h16.1 km/hSO23.9ºC14.7ºC823 W/m²
25/09/2015.2ºC18.8ºC11.5ºC72%38%1020.05 hPa1010.43 hPa0.3 mm78.9 km/h43.7 km/hNO18.8ºC8.9ºC875 W/m²
26/09/2014.5ºC20.3ºC10.7ºC64%43%1019.92 hPa1009.01 hPa0.0 mm91.7 km/h51.1 km/hNO20.3ºC6.6ºC754 W/m²
27/09/2014.5ºC18.3ºC10.1ºC78%28%1015.21 hPa1006.61 hPa0.0 mm90.1 km/h56.6 km/hNO18.3ºC5.6ºC802 W/m²
28/09/2015.0ºC22.1ºC10.9ºC65%33%1020.19 hPa1011.96 hPa0.0 mm103.0 km/h60.7 km/hNO22.1ºC7.5ºC710 W/m²
29/09/2014.7ºC21.5ºC7.9ºC88%43%1021.14 hPa1017.55 hPa0.0 mm29.0 km/h15.9 km/hSSE21.5ºC7.9ºC918 W/m²
30/09/2016.1ºC22.7ºC10.0ºC93%56%1019.04 hPa1014.36 hPa0.0 mm22.5 km/h11.6 km/hSSE22.7ºC10.0ºC714 W/m²
01/09/2118.6ºC21.3ºC15.5ºC96%84%1020.32 hPa1015.72 hPa32.5 mm32.2 km/h18.1 km/hNE21.3ºC15.2ºC835 W/m²
02/09/2117.9ºC23.5ºC13.5ºC96%70%1019.61 hPa1014.67 hPa25.3 mm43.5 km/h25.0 km/hNE23.5ºC13.5ºC1013 W/m²
03/09/2119.2ºC24.5ºC15.5ºC95%68%1019.31 hPa1015.38 hPa0.6 mm24.1 km/h14.3 km/hSE24.5ºC15.5ºC940 W/m²
04/09/2119.8ºC24.9ºC14.8ºC93%71%1017.71 hPa1015.48 hPa0.0 mm29.0 km/h16.4 km/hSE24.9ºC14.8ºC967 W/m²
05/09/2121.2ºC26.0ºC15.9ºC95%70%1019.88 hPa1017.07 hPa0.0 mm22.5 km/h12.4 km/hSSE26.0ºC15.9ºC944 W/m²
06/09/2122.1ºC27.6ºC17.7ºC96%67%1021.88 hPa1019.37 hPa0.0 mm24.1 km/h12.0 km/hSSE29.7ºC17.7ºC856 W/m²
07/09/2121.0ºC24.9ºC17.7ºC92%77%1021.17 hPa1017.44 hPa0.0 mm29.0 km/h17.5 km/hSE24.9ºC17.7ºC809 W/m²
08/09/2121.2ºC25.5ºC15.8ºC91%60%1017.75 hPa1011.75 hPa0.0 mm24.1 km/h14.1 km/hSE25.5ºC15.8ºC879 W/m²
09/09/2121.5ºC24.8ºC18.1ºC93%56%1015.68 hPa1012.09 hPa10.6 mm38.6 km/h22.3 km/hN24.8ºC18.1ºC958 W/m²
10/09/2120.6ºC24.8ºC15.8ºC93%56%1020.09 hPa1014.60 hPa0.0 mm33.8 km/h19.6 km/hNO24.8ºC15.8ºC865 W/m²
11/09/2119.5ºC23.1ºC15.0ºC95%75%1020.32 hPa1017.14 hPa3.0 mm29.0 km/h16.6 km/hSE23.1ºC15.0ºC977 W/m²
12/09/2120.2ºC25.6ºC15.2ºC96%69%1017.68 hPa1015.24 hPa0.4 mm25.7 km/h14.6 km/hSE25.6ºC15.2ºC958 W/m²
13/09/2119.8ºC25.4ºC14.9ºC92%62%1018.02 hPa1015.68 hPa0.4 mm22.5 km/h11.7 km/hSSE25.4ºC14.9ºC782 W/m²
14/09/2120.6ºC24.3ºC16.7ºC92%68%1016.94 hPa1012.74 hPa0.0 mm19.3 km/h10.5 km/hNNE24.3ºC16.7ºC548 W/m²
15/09/2120.9ºC26.5ºC15.3ºC87%54%1016.39 hPa1012.84 hPa0.0 mm37.0 km/h20.4 km/hSSE26.5ºC15.3ºC830 W/m²
16/09/2118.5ºC23.1ºC15.2ºC89%62%1019.98 hPa1014.63 hPa5.3 mm48.3 km/h28.4 km/hNO23.1ºC14.4ºC1062 W/m²
17/09/2118.8ºC23.7ºC15.1ºC92%65%1019.85 hPa1013.96 hPa18.2 mm25.7 km/h16.3 km/hESE23.7ºC15.1ºC930 W/m²
18/09/2118.2ºC23.8ºC14.1ºC92%61%1017.07 hPa1012.77 hPa15.2 mm57.9 km/h32.3 km/hNNO23.8ºC14.1ºC1016 W/m²
19/09/2117.0ºC22.2ºC13.3ºC76%47%1021.17 hPa1016.06 hPa0.0 mm69.2 km/h41.5 km/hNO22.2ºC11.1ºC717 W/m²
20/09/2116.9ºC20.1ºC13.9ºC74%54%1021.64 hPa1018.29 hPa0.0 mm56.3 km/h36.8 km/hNO20.1ºC11.3ºC705 W/m²
21/09/2113.6ºC17.9ºC10.8ºC90%62%1024.72 hPa1020.73 hPa2.5 mm66.0 km/h37.2 km/hNO17.9ºC8.7ºC991 W/m²
22/09/2114.7ºC18.9ºC10.3ºC90%69%1024.83 hPa1020.69 hPa4.6 mm33.8 km/h19.8 km/hNNE18.9ºC10.0ºC991 W/m²
23/09/2116.4ºC18.8ºC14.9ºC90%72%1022.12 hPa1018.19 hPa1.9 mm29.0 km/h16.9 km/hNNE18.8ºC14.5ºC847 W/m²
24/09/2116.4ºC18.9ºC14.4ºC93%75%1020.56 hPa1016.29 hPa1.0 mm25.7 km/h13.7 km/hNNE18.9ºC14.4ºC141 W/m²
25/09/2119.0ºC23.5ºC15.1ºC96%73%1018.87 hPa1016.53 hPa0.2 mm25.7 km/h14.6 km/hSE23.5ºC15.1ºC810 W/m²
26/09/2119.6ºC24.2ºC15.4ºC90%52%1021.64 hPa1018.05 hPa0.0 mm41.8 km/h24.9 km/hNO24.2ºC15.4ºC856 W/m²
MITJANES 18.8ºC 23.9ºC 14.3ºC 88.3% 51.8% 1019.0 hPa 1014.9 hPa 630.8 mm 35.6 km/h 19.7 km/h S 24.0ºC 13.7ºC 1088 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics