Resum mensual:

Temperatura mitjana: 11.7ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 16.7ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 7.0ºC

Temperatura màxima: 25.7ºC (el dia 14/04/17 a les 13:30)
Temperatura mínima: -0.1ºC (el dia 21/04/17 a les 06:10)

Humitat relativa màxima: 99% (el dia 21/04/16 a les 06:31)
Humitat relativa mínima: 13% (el dia 18/04/14 a les 15:46)

Punt de rosada màxim: 16.3ºC (el dia 27/04/18 a les 14:45)
Punt de rosada mínim: 8.8ºC (el dia 28/04/18 a les 02:13)

Pressió atmosfèrica màxima: 1031.46 hPa (el dia 08/04/15 a les 23:28)
Pressió atmosfèrica mínima: 988.79 hPa (el dia 11/04/18 a les 20:27)

Ratxa de vent màxima: 99.8 km/h (el dia 08/04/16 a les 23:15)
Direcció del vent predominant: SO (213.8º)
Velocitat del vent màxima: 60.6 km/h (el dia 08/04/16 a les 23:48)

Temperatura de xafogor màxima: 25.7ºC (el dia 14/04/17 a les 13:30)
Temperatura aparent màxima: 25.2ºC (el dia 27/04/18 a les 11:54)
Temperatura aparent mínima: -8.7ºC (el dia 06/04/13 a les 04:11)
Temperatura de sensació mínima: -4.8ºC (el dia 28/04/13 a les 08:10)

Precipitació total mitjana en 9 mesos: 55.6 mm
Precipitació màxima 1h: 18.0 mm (el dia 08/04/18 a les 01:48)
Precipitació màxima diaria: 70.0 mm (el dia 01/04/20)
Intensitat de precipitació màxima: 160.0 mm/h (el dia 27/04/18 a les 17:27)
ET total mitjana en 9 mesos: 77.5 mm

Radiació solar màxima: 1306 W/m² (el dia 26/04/14 a les 13:51)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/04/1311.9ºC16.3ºC7.8ºC98%34%1003.63 hPa994.15 hPa0.8 mm72.4 km/h37.2 km/hNO16.3ºC4.0ºC W/m²
02/04/1310.7ºC14.0ºC8.3ºC73%44%1008.81 hPa1002.48 hPa0.8 mm69.2 km/h39.4 km/hNO14.0ºC5.6ºC W/m²
03/04/1310.1ºC14.2ºC4.7ºC85%46%1009.25 hPa1001.32 hPa0.0 mm40.2 km/h19.3 km/hS14.2ºC3.9ºC W/m²
04/04/138.9ºC14.1ºC5.5ºC92%52%1002.34 hPa997.87 hPa9.6 mm35.4 km/h22.7 km/hNNO14.1ºC5.0ºC W/m²
05/04/134.9ºC7.5ºC2.4ºC86%56%1009.21 hPa1001.73 hPa1.6 mm74.0 km/h39.0 km/hNNO7.5ºC-3.2ºC W/m²
06/04/134.8ºC7.7ºC2.4ºC69%49%1017.14 hPa1008.57 hPa0.0 mm82.1 km/h47.0 km/hNO7.7ºC-4.3ºC W/m²
07/04/138.0ºC14.9ºC3.7ºC78%38%1017.55 hPa1012.47 hPa0.0 mm78.9 km/h46.0 km/hNO14.9ºC-2.5ºC W/m²
08/04/1310.8ºC16.2ºC5.8ºC77%33%1012.97 hPa1008.77 hPa0.0 mm48.3 km/h28.5 km/hNO16.2ºC5.4ºC W/m²
09/04/1312.6ºC19.7ºC4.8ºC74%35%1013.24 hPa1008.94 hPa0.0 mm38.6 km/h19.6 km/hONO19.7ºC4.8ºC W/m²
10/04/1313.8ºC19.2ºC8.2ºC79%51%1015.62 hPa1013.18 hPa0.0 mm22.5 km/h10.5 km/hS19.2ºC8.2ºC W/m²
11/04/1316.4ºC23.1ºC11.4ºC80%30%1015.38 hPa1006.17 hPa0.0 mm43.5 km/h24.0 km/hOSO23.1ºC11.4ºC W/m²
12/04/1314.2ºC18.6ºC8.9ºC81%35%1016.97 hPa1010.84 hPa0.0 mm33.8 km/h18.6 km/hSO18.6ºC7.7ºC W/m²
13/04/1314.3ºC19.2ºC9.1ºC87%45%1022.83 hPa1016.94 hPa0.0 mm22.5 km/h11.4 km/hE19.2ºC9.1ºC W/m²
14/04/1312.8ºC18.4ºC5.7ºC92%40%1024.12 hPa1022.08 hPa0.0 mm25.7 km/h13.9 km/hS18.4ºC5.7ºC W/m²
15/04/1314.4ºC21.3ºC7.6ºC68%34%1023.98 hPa1019.48 hPa0.0 mm20.9 km/h9.8 km/hS21.3ºC7.6ºC W/m²
16/04/1317.1ºC22.5ºC10.9ºC79%49%1021.24 hPa1019.04 hPa0.0 mm19.3 km/h10.9 km/hSSE22.5ºC10.9ºC W/m²
17/04/1316.2ºC22.3ºC10.0ºC87%46%1021.68 hPa1019.17 hPa0.0 mm22.5 km/h11.9 km/hSSE22.3ºC10.0ºC W/m²
18/04/1315.6ºC21.8ºC9.3ºC87%45%1020.39 hPa1018.05 hPa0.0 mm17.7 km/h8.9 km/hESE21.8ºC9.3ºC W/m²
19/04/1311.3ºC13.8ºC7.8ºC92%38%1023.51 hPa1017.82 hPa0.0 mm70.8 km/h46.0 km/hNNO13.8ºC4.9ºC W/m²
20/04/139.8ºC15.8ºC4.8ºC68%30%1023.64 hPa1018.29 hPa0.0 mm59.5 km/h38.1 km/hNNO15.8ºC-0.6ºC W/m²
21/04/1310.0ºC15.7ºC5.6ºC72%30%1020.63 hPa1015.78 hPa0.0 mm45.1 km/h26.7 km/hNNO15.7ºC3.1ºC W/m²
22/04/1310.1ºC16.0ºC5.8ºC76%38%1018.76 hPa1015.07 hPa0.0 mm51.5 km/h26.1 km/hNNO16.0ºC2.8ºC W/m²
23/04/1311.2ºC16.7ºC6.7ºC75%47%1023.67 hPa1018.73 hPa0.0 mm30.6 km/h17.2 km/hONO16.7ºC4.5ºC W/m²
24/04/1310.6ºC14.8ºC6.3ºC86%48%1025.30 hPa1022.35 hPa0.0 mm30.6 km/h15.8 km/hNE14.8ºC6.3ºC W/m²
25/04/1310.6ºC12.3ºC9.2ºC95%65%1023.67 hPa1016.83 hPa33.8 mm43.5 km/h19.9 km/hNNE12.3ºC6.9ºC W/m²
26/04/1311.9ºC15.9ºC9.6ºC96%70%1017.71 hPa1010.33 hPa9.8 mm67.6 km/h37.6 km/hN15.9ºC5.7ºC W/m²
27/04/137.9ºC10.1ºC4.2ºC85%52%1010.77 hPa1003.97 hPa4.8 mm75.6 km/h45.5 km/hNO10.1ºC-2.0ºC W/m²
28/04/133.0ºC6.4ºC0.8ºC93%65%1011.01 hPa1006.64 hPa27.2 mm53.1 km/h29.2 km/hNNO6.4ºC-4.8ºC W/m²
29/04/137.2ºC9.9ºC4.1ºC96%85%1011.01 hPa1008.44 hPa51.6 mm35.4 km/h17.7 km/hN9.9ºC1.4ºC W/m²
30/04/137.4ºC12.8ºC2.7ºC98%64%1015.55 hPa1009.96 hPa5.2 mm35.4 km/h20.8 km/hS12.8ºC2.7ºC W/m²
01/04/149.7ºC15.8ºC3.7ºC93%55%1015.48 hPa1010.54 hPa0.0 mm25.7 km/h15.6 km/hS15.8ºC3.7ºC879 W/m²
02/04/149.0ºC11.3ºC6.3ºC98%84%1011.35 hPa999.73 hPa0.0 mm25.7 km/h15.4 km/hENE11.3ºC5.1ºC195 W/m²
03/04/149.1ºC9.9ºC7.4ºC98%75%1002.27 hPa996.35 hPa13.6 mm91.7 km/h45.6 km/hNO9.9ºC2.3ºC128 W/m²
04/04/1412.3ºC17.8ºC7.4ºC89%23%1013.28 hPa1001.76 hPa1.6 mm98.2 km/h54.9 km/hNO17.8ºC2.3ºC858 W/m²
05/04/1415.4ºC20.3ºC12.2ºC70%38%1017.07 hPa1012.97 hPa0.0 mm67.6 km/h37.9 km/hNO20.3ºC10.1ºC858 W/m²
06/04/1416.3ºC21.3ºC11.2ºC82%45%1019.00 hPa1016.09 hPa0.0 mm74.0 km/h41.3 km/hNNO21.3ºC11.2ºC1065 W/m²
07/04/1415.4ºC22.2ºC8.4ºC90%50%1019.27 hPa1017.14 hPa0.0 mm22.5 km/h12.2 km/hS22.2ºC8.4ºC835 W/m²
08/04/1415.7ºC22.2ºC10.3ºC91%48%1023.64 hPa1017.58 hPa0.0 mm25.7 km/h12.5 km/hE22.2ºC9.4ºC882 W/m²
09/04/1413.6ºC18.7ºC8.3ºC93%64%1023.81 hPa1018.56 hPa0.0 mm20.9 km/h9.5 km/hSSO18.7ºC8.3ºC925 W/m²
10/04/1415.4ºC22.1ºC8.3ºC92%48%1019.71 hPa1015.51 hPa0.8 mm48.3 km/h22.1 km/hS22.1ºC8.3ºC861 W/m²
11/04/1415.3ºC21.7ºC10.1ºC94%50%1017.51 hPa1010.30 hPa2.8 mm25.7 km/h13.4 km/hE21.7ºC10.1ºC1088 W/m²
12/04/1413.4ºC17.4ºC9.2ºC95%63%1019.27 hPa1012.77 hPa0.2 mm22.5 km/h13.8 km/hNE17.4ºC9.2ºC881 W/m²
13/04/1415.1ºC21.6ºC8.7ºC89%44%1020.46 hPa1016.94 hPa0.0 mm27.4 km/h15.0 km/hSSO21.6ºC8.7ºC1027 W/m²
14/04/1414.6ºC19.8ºC8.4ºC86%47%1019.17 hPa1015.45 hPa0.0 mm29.0 km/h17.0 km/hS19.8ºC8.4ºC881 W/m²
15/04/1416.3ºC22.9ºC10.5ºC80%48%1015.92 hPa1012.64 hPa0.0 mm32.2 km/h15.5 km/hO22.9ºC10.5ºC993 W/m²
16/04/1415.0ºC21.1ºC9.3ºC92%53%1019.34 hPa1015.75 hPa0.0 mm22.5 km/h11.6 km/hS21.1ºC9.2ºC830 W/m²
17/04/1413.4ºC19.2ºC6.5ºC92%53%1019.75 hPa1015.45 hPa0.0 mm20.9 km/h11.0 km/hS19.2ºC6.5ºC879 W/m²
18/04/1418.1ºC24.6ºC10.4ºC84%13%1015.78 hPa1008.06 hPa0.0 mm54.7 km/h29.4 km/hNO24.6ºC10.4ºC875 W/m²
19/04/1417.7ºC24.0ºC11.6ºC92%25%1008.44 hPa1001.97 hPa2.6 mm64.4 km/h30.9 km/hNO24.0ºC11.4ºC891 W/m²
20/04/1412.1ºC16.1ºC9.7ºC95%72%1003.63 hPa1000.27 hPa2.6 mm25.7 km/h15.2 km/hSSE16.1ºC9.5ºC1078 W/m²
21/04/1411.8ºC14.7ºC9.8ºC95%70%1005.19 hPa1001.16 hPa6.2 mm25.7 km/h15.7 km/hSSO14.7ºC9.7ºC1197 W/m²
22/04/1413.7ºC19.2ºC10.2ºC91%39%1017.34 hPa1004.98 hPa0.0 mm57.9 km/h32.7 km/hNNO19.2ºC7.7ºC1095 W/m²
23/04/1414.1ºC19.1ºC7.8ºC92%45%1019.48 hPa1017.24 hPa0.0 mm24.1 km/h12.7 km/hS19.1ºC7.8ºC1072 W/m²
24/04/1413.6ºC18.9ºC8.5ºC93%51%1019.44 hPa1011.18 hPa1.2 mm29.0 km/h15.3 km/hS18.9ºC8.5ºC1042 W/m²
25/04/1412.0ºC16.2ºC6.6ºC83%37%1017.92 hPa1010.67 hPa0.8 mm88.5 km/h49.5 km/hNO16.2ºC1.8ºC1023 W/m²
26/04/1415.0ºC19.6ºC11.6ºC62%45%1017.71 hPa1011.08 hPa0.0 mm70.8 km/h40.6 km/hNO19.6ºC8.2ºC1306 W/m²
27/04/1413.0ºC19.1ºC7.9ºC75%28%1015.85 hPa1010.91 hPa0.0 mm66.0 km/h29.9 km/hNNO19.1ºC5.0ºC895 W/m²
28/04/1414.5ºC20.4ºC9.6ºC71%45%1015.85 hPa1012.67 hPa0.0 mm54.7 km/h30.9 km/hNNO20.4ºC6.5ºC1164 W/m²
29/04/1415.4ºC20.6ºC9.7ºC82%48%1015.75 hPa1011.89 hPa0.0 mm38.6 km/h22.5 km/hONO20.6ºC9.7ºC1136 W/m²
30/04/1416.1ºC20.7ºC12.1ºC76%49%1014.57 hPa1011.65 hPa0.0 mm56.3 km/h32.3 km/hNNO20.7ºC10.5ºC1044 W/m²
01/04/1512.5ºC16.1ºC9.8ºC69%36%1026.32 hPa1019.95 hPa0.0 mm93.3 km/h51.9 km/hNO16.1ºC6.2ºC888 W/m²
02/04/1514.3ºC20.7ºC9.1ºC73%22%1026.05 hPa1020.32 hPa0.0 mm38.6 km/h17.4 km/hNNO20.7ºC7.6ºC851 W/m²
03/04/1515.8ºC20.6ºC12.4ºC82%25%1021.68 hPa1013.85 hPa0.0 mm46.7 km/h21.2 km/hNNO20.6ºC12.0ºC969 W/m²
04/04/1512.4ºC17.3ºC7.6ºC69%38%1014.33 hPa1010.84 hPa0.0 mm74.0 km/h42.8 km/hNO17.3ºC3.1ºC877 W/m²
05/04/1511.1ºC16.8ºC8.1ºC85%43%1015.51 hPa1009.08 hPa0.0 mm51.5 km/h21.9 km/hN16.8ºC5.6ºC853 W/m²
06/04/158.5ºC10.9ºC5.8ºC92%70%1023.23 hPa1015.41 hPa1.0 mm19.3 km/h11.7 km/hSE10.9ºC5.5ºC671 W/m²
07/04/157.3ºC11.9ºC1.8ºC94%41%1031.19 hPa1023.10 hPa0.0 mm25.7 km/h12.5 km/hESE11.9ºC1.8ºC1120 W/m²
08/04/157.7ºC12.2ºC3.8ºC93%46%1031.46 hPa1027.33 hPa0.0 mm30.6 km/h18.6 km/hSSE12.2ºC3.8ºC984 W/m²
09/04/157.4ºC13.9ºC1.7ºC89%42%1028.04 hPa1025.74 hPa0.2 mm29.0 km/h13.0 km/hESE13.9ºC1.7ºC988 W/m²
10/04/159.1ºC15.3ºC3.6ºC95%46%1027.40 hPa1022.46 hPa0.0 mm25.7 km/h12.6 km/hSE15.3ºC3.6ºC965 W/m²
11/04/159.5ºC15.7ºC4.2ºC93%66%1027.84 hPa1022.52 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hENE15.7ºC4.2ºC803 W/m²
12/04/1511.3ºC16.3ºC6.1ºC86%46%1029.16 hPa1026.49 hPa0.0 mm24.1 km/h12.2 km/hNE16.3ºC5.6ºC817 W/m²
13/04/1512.1ºC19.0ºC4.8ºC72%36%1030.41 hPa1027.94 hPa0.0 mm25.7 km/h10.9 km/hESE19.0ºC4.8ºC833 W/m²
14/04/1513.5ºC20.8ºC6.4ºC70%31%1029.09 hPa1023.03 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE20.8ºC6.4ºC844 W/m²
15/04/1510.3ºC14.4ºC6.7ºC91%50%1023.37 hPa1015.07 hPa0.4 mm17.7 km/h11.0 km/hNE14.4ºC6.7ºC835 W/m²
16/04/1511.5ºC17.6ºC6.3ºC94%58%1017.27 hPa1013.58 hPa2.2 mm22.5 km/h13.1 km/hSE17.6ºC6.3ºC1139 W/m²
17/04/1515.1ºC18.9ºC10.5ºC85%51%1017.17 hPa1014.90 hPa0.2 mm49.9 km/h25.8 km/hONO18.9ºC10.5ºC1148 W/m²
18/04/1513.0ºC18.1ºC7.7ºC87%60%1017.11 hPa1010.20 hPa0.4 mm27.4 km/h17.1 km/hSSE18.1ºC7.7ºC912 W/m²
19/04/1512.8ºC16.9ºC9.4ºC86%44%1017.95 hPa1010.47 hPa0.0 mm48.3 km/h28.6 km/hNO16.9ºC7.4ºC1034 W/m²
20/04/1512.6ºC18.4ºC7.7ºC85%33%1022.86 hPa1017.82 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSE18.4ºC7.3ºC1158 W/m²
21/04/1511.8ºC17.4ºC5.2ºC92%52%1024.69 hPa1022.05 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hSE17.4ºC5.2ºC1055 W/m²
22/04/1511.7ºC16.6ºC8.0ºC92%52%1024.15 hPa1018.66 hPa0.4 mm22.5 km/h11.8 km/hESE16.6ºC8.0ºC928 W/m²
23/04/1515.9ºC20.8ºC8.4ºC91%42%1019.78 hPa1015.04 hPa0.0 mm32.2 km/h16.7 km/hONO20.8ºC7.9ºC1056 W/m²
24/04/1514.8ºC21.4ºC7.5ºC87%45%1017.14 hPa1012.23 hPa0.0 mm22.5 km/h10.5 km/hSE21.4ºC7.5ºC928 W/m²
25/04/1515.7ºC20.8ºC10.9ºC92%46%1013.08 hPa1010.33 hPa0.0 mm20.9 km/h11.0 km/hSSE20.8ºC10.9ºC849 W/m²
26/04/1515.2ºC19.2ºC0.0ºC89%0%1011.59 hPa1001.46 hPa3.6 mm27.4 km/h16.7 km/hE19.2ºC0.0ºC1035 W/m²
27/04/1513.4ºC18.3ºC9.6ºC92%41%1012.03 hPa1002.07 hPa0.0 mm74.0 km/h47.2 km/hNO18.3ºC7.0ºC1035 W/m²
28/04/1512.2ºC17.8ºC8.4ºC83%32%1019.10 hPa1011.79 hPa0.0 mm93.3 km/h51.7 km/hNO17.8ºC4.9ºC1107 W/m²
29/04/1511.8ºC17.2ºC6.6ºC92%54%1020.39 hPa1016.60 hPa1.6 mm16.1 km/h8.4 km/hESE17.2ºC6.6ºC1083 W/m²
30/04/1513.7ºC19.3ºC6.8ºC93%60%1020.63 hPa1017.11 hPa0.0 mm22.5 km/h12.9 km/hSSE19.3ºC6.8ºC1027 W/m²
01/04/167.3ºC11.5ºC4.9ºC80%48%1014.73 hPa1011.75 hPa0.0 mm82.1 km/h44.6 km/hNO11.5ºC-0.4ºC1238 W/m²
02/04/169.3ºC14.6ºC2.1ºC82%40%1014.53 hPa1010.98 hPa0.0 mm30.6 km/h16.9 km/hSE14.6ºC2.1ºC830 W/m²
03/04/1610.3ºC16.4ºC4.4ºC90%50%1014.23 hPa1009.89 hPa0.0 mm33.8 km/h19.6 km/hSSE16.4ºC4.4ºC1020 W/m²
04/04/1610.0ºC11.5ºC8.2ºC94%74%1012.23 hPa1000.95 hPa14.0 mm37.0 km/h16.1 km/hS11.5ºC7.2ºC559 W/m²
05/04/168.8ºC9.7ºC7.9ºC95%82%1013.55 hPa998.95 hPa22.0 mm64.4 km/h39.0 km/hNO9.7ºC3.4ºC485 W/m²
06/04/1610.6ºC15.7ºC6.4ºC92%60%1015.82 hPa1012.57 hPa1.2 mm56.3 km/h33.3 km/hNO15.7ºC1.8ºC786 W/m²
07/04/1610.6ºC15.4ºC7.5ºC74%43%1014.94 hPa1010.20 hPa0.0 mm78.9 km/h44.8 km/hNO15.4ºC2.7ºC851 W/m²
08/04/167.5ºC11.0ºC4.2ºC67%43%1012.77 hPa1009.01 hPa0.0 mm99.8 km/h60.6 km/hNO11.0ºC-2.0ºC967 W/m²
09/04/1610.1ºC17.0ºC4.9ºC78%38%1012.26 hPa1009.11 hPa0.0 mm93.3 km/h55.2 km/hNO17.0ºC-0.4ºC981 W/m²
10/04/1610.3ºC16.1ºC4.1ºC91%52%1010.91 hPa1004.58 hPa0.0 mm35.4 km/h18.8 km/hSSE16.1ºC4.1ºC1093 W/m²
11/04/1610.8ºC16.7ºC4.5ºC94%40%1012.53 hPa1006.03 hPa0.4 mm37.0 km/h19.1 km/hS16.7ºC4.5ºC1037 W/m²
12/04/1611.5ºC18.2ºC5.4ºC92%41%1012.97 hPa1009.05 hPa0.0 mm30.6 km/h20.0 km/hSSE18.2ºC5.4ºC1111 W/m²
13/04/1612.5ºC18.1ºC5.9ºC86%33%1015.48 hPa1009.55 hPa0.0 mm38.6 km/h17.2 km/hONO18.1ºC5.6ºC1121 W/m²
14/04/1613.0ºC19.4ºC4.7ºC77%37%1015.58 hPa1011.42 hPa0.0 mm29.0 km/h16.2 km/hSSE19.4ºC4.7ºC870 W/m²
15/04/1614.7ºC20.4ºC8.0ºC83%45%1013.41 hPa1007.45 hPa0.0 mm29.0 km/h16.6 km/hSSE20.4ºC8.0ºC1074 W/m²
16/04/1616.2ºC23.4ºC9.2ºC75%31%1010.47 hPa1006.30 hPa0.0 mm37.0 km/h19.1 km/hSSO23.4ºC9.2ºC969 W/m²
17/04/1615.0ºC19.3ºC10.0ºC82%38%1015.95 hPa1009.25 hPa0.2 mm25.7 km/h15.2 km/hN19.3ºC10.0ºC1281 W/m²
18/04/1612.0ºC15.8ºC7.9ºC91%56%1021.10 hPa1015.85 hPa0.0 mm22.5 km/h12.6 km/hENE15.8ºC7.2ºC1150 W/m²
19/04/1611.0ºC14.4ºC7.7ºC94%62%1021.34 hPa1016.70 hPa0.0 mm20.9 km/h10.1 km/hESE14.4ºC7.7ºC882 W/m²
20/04/169.9ºC12.1ºC7.2ºC95%62%1018.60 hPa1015.62 hPa5.4 mm29.0 km/h15.7 km/hNNE12.1ºC7.1ºC471 W/m²
21/04/1611.7ºC15.4ºC8.2ºC99%72%1021.54 hPa1018.02 hPa2.0 mm19.3 km/h10.8 km/hSSE15.4ºC8.1ºC1290 W/m²
22/04/1610.7ºC14.0ºC8.4ºC94%75%1021.44 hPa1016.63 hPa13.8 mm17.7 km/h9.6 km/hNNE14.0ºC8.4ºC844 W/m²
23/04/1612.7ºC17.4ºC7.9ºC92%51%1017.61 hPa1011.38 hPa0.2 mm62.8 km/h36.3 km/hNO17.4ºC7.9ºC1202 W/m²
24/04/1611.3ºC14.9ºC8.4ºC73%42%1014.60 hPa1011.11 hPa0.0 mm82.1 km/h50.2 km/hNO14.9ºC3.6ºC904 W/m²
25/04/169.3ºC15.7ºC4.6ºC77%42%1018.09 hPa1013.68 hPa0.0 mm75.6 km/h43.2 km/hNNO15.7ºC-0.2ºC905 W/m²
26/04/1613.3ºC18.1ºC6.1ºC85%34%1015.45 hPa1009.72 hPa0.0 mm27.4 km/h12.3 km/hSSE18.1ºC6.1ºC902 W/m²
27/04/1612.0ºC15.9ºC7.3ºC93%58%1011.65 hPa1010.03 hPa1.0 mm24.1 km/h10.2 km/hESE15.9ºC7.3ºC951 W/m²
28/04/169.3ºC10.6ºC8.0ºC98%79%1017.99 hPa1010.20 hPa7.4 mm25.7 km/h14.8 km/hNNO10.6ºC6.6ºC814 W/m²
29/04/169.3ºC12.6ºC6.2ºC94%64%1019.81 hPa1017.48 hPa0.0 mm24.1 km/h11.8 km/hSSE12.6ºC5.1ºC684 W/m²
30/04/1610.3ºC13.4ºC6.9ºC93%39%1022.69 hPa1014.73 hPa1.2 mm86.9 km/h49.5 km/hNO13.4ºC1.5ºC1137 W/m²
01/04/1711.2ºC13.7ºC9.1ºC82%43%1018.70 hPa1014.23 hPa0.0 mm72.4 km/h38.9 km/hNO13.7ºC5.2ºC1118 W/m²
02/04/179.9ºC13.7ºC7.2ºC68%44%1021.03 hPa1017.11 hPa0.4 mm62.8 km/h39.9 km/hNO13.7ºC3.0ºC944 W/m²
03/04/1711.1ºC18.2ºC6.4ºC74%35%1023.71 hPa1020.46 hPa0.0 mm61.2 km/h33.2 km/hNO18.2ºC2.6ºC824 W/m²
04/04/1711.6ºC18.0ºC5.9ºC76%45%1023.20 hPa1020.49 hPa0.0 mm45.1 km/h28.0 km/hNNO18.0ºC5.9ºC919 W/m²
05/04/1710.7ºC13.2ºC8.4ºC72%54%1021.98 hPa1017.04 hPa0.0 mm78.9 km/h42.7 km/hNO13.2ºC4.0ºC1130 W/m²
06/04/1712.5ºC18.6ºC7.9ºC76%31%1021.30 hPa1015.85 hPa0.0 mm48.3 km/h28.2 km/hNO18.6ºC4.8ºC828 W/m²
07/04/1712.0ºC17.5ºC5.1ºC78%38%1021.61 hPa1018.87 hPa0.0 mm25.7 km/h12.2 km/hSE17.5ºC5.1ºC837 W/m²
08/04/1711.6ºC18.9ºC4.2ºC86%27%1023.13 hPa1020.63 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE18.9ºC4.2ºC838 W/m²
09/04/1711.0ºC17.7ºC4.0ºC79%39%1025.94 hPa1022.35 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hSSE17.7ºC4.0ºC837 W/m²
10/04/1712.5ºC19.9ºC4.3ºC82%39%1025.77 hPa1022.22 hPa0.0 mm25.7 km/h10.9 km/hSSE19.9ºC4.3ºC835 W/m²
11/04/1715.5ºC22.9ºC7.9ºC77%25%1023.23 hPa1018.39 hPa0.0 mm40.2 km/h23.0 km/hNO22.9ºC7.9ºC846 W/m²
12/04/1714.2ºC20.2ºC6.4ºC76%43%1020.32 hPa1017.41 hPa0.0 mm24.1 km/h11.9 km/hSE20.2ºC6.4ºC835 W/m²
13/04/1716.8ºC23.4ºC9.2ºC79%26%1018.70 hPa1014.06 hPa0.0 mm22.5 km/h12.2 km/hSSE23.4ºC9.2ºC838 W/m²
14/04/1719.7ºC25.7ºC13.9ºC69%23%1015.89 hPa1013.65 hPa0.0 mm33.8 km/h19.1 km/hONO25.7ºC13.9ºC997 W/m²
15/04/1716.3ºC21.7ºC10.3ºC66%38%1019.85 hPa1015.07 hPa0.0 mm37.0 km/h19.8 km/hN21.7ºC10.3ºC925 W/m²
16/04/1714.3ºC19.2ºC10.2ºC89%37%1021.78 hPa1018.26 hPa0.0 mm56.3 km/h31.2 km/hNO19.2ºC7.5ºC867 W/m²
17/04/1713.8ºC19.5ºC8.0ºC92%46%1019.51 hPa1014.97 hPa0.0 mm25.7 km/h14.0 km/hSE19.5ºC8.0ºC867 W/m²
18/04/1715.9ºC22.1ºC10.3ºC93%32%1016.60 hPa1013.38 hPa0.0 mm29.0 km/h14.9 km/hNE22.1ºC10.3ºC902 W/m²
19/04/178.5ºC11.7ºC7.0ºC92%86%1023.54 hPa1016.29 hPa3.2 mm17.7 km/h9.3 km/hSE11.7ºC5.3ºC221 W/m²
20/04/177.7ºC10.5ºC4.2ºC95%68%1028.11 hPa1023.34 hPa0.2 mm22.5 km/h10.6 km/hSE10.5ºC4.2ºC849 W/m²
21/04/177.4ºC13.6ºC-0.1ºC89%31%1029.84 hPa1026.93 hPa0.2 mm29.0 km/h15.0 km/hSSE13.6ºC-0.1ºC1005 W/m²
22/04/178.4ºC15.5ºC0.3ºC84%23%1029.53 hPa1021.51 hPa0.0 mm32.2 km/h16.7 km/hSSE15.5ºC0.3ºC884 W/m²
23/04/1712.0ºC19.9ºC4.2ºC83%20%1022.05 hPa1017.04 hPa0.0 mm25.7 km/h13.6 km/hSE19.9ºC4.2ºC900 W/m²
24/04/1712.7ºC19.9ºC5.4ºC79%26%1018.19 hPa1014.09 hPa0.0 mm27.4 km/h15.2 km/hSSE19.9ºC5.4ºC909 W/m²
25/04/1713.0ºC19.9ºC8.1ºC93%45%1014.60 hPa1005.46 hPa7.6 mm22.5 km/h14.4 km/hSSE19.9ºC8.1ºC1013 W/m²
26/04/1711.1ºC14.6ºC6.2ºC93%65%1011.72 hPa1004.74 hPa5.8 mm45.1 km/h22.9 km/hNO14.6ºC3.1ºC1071 W/m²
27/04/175.9ºC11.6ºC2.6ºC86%39%1018.32 hPa1010.06 hPa9.0 mm56.3 km/h28.3 km/hNO11.6ºC-2.9ºC940 W/m²
28/04/177.4ºC11.8ºC2.9ºC86%51%1018.46 hPa1015.85 hPa0.0 mm40.2 km/h24.1 km/hO11.8ºC-0.6ºC1127 W/m²
29/04/177.0ºC9.2ºC3.3ºC92%78%1017.58 hPa1013.45 hPa2.0 mm30.6 km/h15.7 km/hSSO9.2ºC3.3ºC376 W/m²
30/04/1712.7ºC20.4ºC6.9ºC92%42%1014.40 hPa1007.12 hPa0.0 mm53.1 km/h29.2 km/hSO20.4ºC5.9ºC969 W/m²
01/04/189.3ºC15.1ºC2.6ºC76%37%1019.00 hPa1014.33 hPa0.0 mm24.1 km/h5.1 km/hSSE15.1ºC2.6ºC854 W/m²
02/04/189.9ºC15.1ºC6.1ºC76%34%1014.84 hPa1007.35 hPa0.0 mm17.7 km/h2.3 km/hSSE15.1ºC6.1ºC858 W/m²
03/04/1811.5ºC18.2ºC5.7ºC86%56%1009.49 hPa1005.96 hPa0.0 mm17.7 km/h2.3 km/hSE18.2ºC5.7ºC905 W/m²
04/04/1813.0ºC17.9ºC6.8ºC76%31%1016.39 hPa1008.10 hPa0.0 mm45.1 km/h11.1 km/hONO17.9ºC6.8ºC1076 W/m²
05/04/1812.8ºC17.9ºC8.2ºC75%33%1019.61 hPa1015.38 hPa0.0 mm64.4 km/h33.7 km/hNO17.9ºC7.0ºC874 W/m²
06/04/1810.2ºC15.7ºC5.0ºC85%47%1017.34 hPa1011.79 hPa0.0 mm19.3 km/h4.5 km/hSSE15.7ºC5.0ºC768 W/m²
07/04/189.1ºC9.7ºC7.5ºC95%83%1012.13 hPa1004.58 hPa4.2 mm22.5 km/h2.8 km/hNE9.7ºC7.5ºC107 W/m²
08/04/189.3ºC13.3ºC6.4ºC95%58%1006.37 hPa1003.12 hPa24.2 mm59.5 km/h30.6 km/hNO13.3ºC2.5ºC1208 W/m²
09/04/1810.0ºC15.0ºC4.7ºC87%27%1007.12 hPa1003.86 hPa0.0 mm40.2 km/h12.9 km/hSSO15.0ºC4.7ºC958 W/m²
10/04/186.9ºC11.0ºC1.9ºC91%55%1007.32 hPa994.48 hPa11.2 mm38.6 km/h16.1 km/hSSO11.0ºC1.9ºC629 W/m²
11/04/185.6ºC6.7ºC4.3ºC92%74%997.40 hPa988.79 hPa9.2 mm61.2 km/h29.3 km/hNO6.7ºC0.0ºC1018 W/m²
12/04/188.9ºC14.5ºC4.2ºC83%49%1003.12 hPa997.29 hPa0.0 mm46.7 km/h24.0 km/hONO14.5ºC-0.3ºC1020 W/m²
13/04/189.2ºC13.4ºC6.4ºC92%65%1013.18 hPa1002.54 hPa6.2 mm19.3 km/h3.4 km/hSSE13.4ºC6.4ºC1199 W/m²
14/04/188.9ºC13.7ºC3.8ºC92%61%1018.39 hPa1012.77 hPa0.2 mm25.7 km/h8.1 km/hN13.7ºC3.8ºC1090 W/m²
15/04/1813.7ºC19.4ºC7.2ºC85%44%1017.99 hPa1012.33 hPa0.0 mm29.0 km/h5.9 km/hNO19.4ºC7.2ºC1069 W/m²
16/04/1810.5ºC12.1ºC8.6ºC89%73%1020.56 hPa1009.35 hPa12.8 mm59.5 km/h26.9 km/hNO12.1ºC5.2ºC900 W/m²
17/04/1814.9ºC20.2ºC10.8ºC81%44%1024.25 hPa1020.32 hPa0.0 mm24.1 km/h7.2 km/hONO20.2ºC10.8ºC872 W/m²
18/04/1814.6ºC21.0ºC7.8ºC89%40%1025.74 hPa1024.12 hPa0.0 mm20.9 km/h1.7 km/hESE21.0ºC7.8ºC881 W/m²
19/04/1812.7ºC17.6ºC7.6ºC86%57%1025.47 hPa1023.17 hPa0.0 mm17.7 km/h3.2 km/hENE17.6ºC7.6ºC1028 W/m²
20/04/1812.1ºC17.1ºC6.7ºC91%57%1024.32 hPa1021.81 hPa0.0 mm19.3 km/h2.8 km/hESE17.1ºC6.7ºC1086 W/m²
21/04/1813.0ºC18.7ºC6.8ºC92%51%1022.46 hPa1019.07 hPa0.0 mm16.1 km/h2.5 km/hSSE18.7ºC6.8ºC884 W/m²
22/04/1814.2ºC20.1ºC9.0ºC84%49%1020.19 hPa1016.56 hPa0.0 mm22.5 km/h6.7 km/hSSE20.1ºC9.0ºC923 W/m²
23/04/1816.1ºC22.6ºC10.3ºC78%39%1019.51 hPa1017.85 hPa0.0 mm14.5 km/h1.0 km/hESE22.6ºC10.3ºC984 W/m²
24/04/1815.7ºC21.5ºC9.5ºC85%38%1019.71 hPa1016.60 hPa0.0 mm12.9 km/h0.8 km/hESE21.5ºC9.5ºC907 W/m²
25/04/1815.9ºC23.4ºC8.7ºC79%29%1018.16 hPa1015.75 hPa0.0 mm19.3 km/h2.9 km/hESE23.4ºC8.7ºC882 W/m²
26/04/1816.3ºC22.6ºC11.9ºC84%43%1017.75 hPa1013.48 hPa0.0 mm38.6 km/h16.0 km/hNO22.6ºC11.6ºC888 W/m²
27/04/1815.6ºC23.9ºC9.6ºC91%50%1014.13 hPa1008.91 hPa12.4 mm19.3 km/h3.6 km/hENE23.9ºC9.6ºC1065 W/m²
28/04/1813.9ºC17.6ºC10.4ºC94%76%1011.69 hPa1005.90 hPa0.2 mm17.7 km/h1.5 km/hESE17.6ºC10.4ºC1093 W/m²
29/04/1812.4ºC15.0ºC9.3ºC95%38%1012.47 hPa1002.95 hPa0.0 mm38.6 km/h11.1 km/hO15.0ºC9.3ºC1172 W/m²
30/04/189.8ºC13.4ºC6.8ºC85%42%1013.89 hPa1010.64 hPa0.8 mm40.2 km/h11.9 km/hONO13.4ºC5.7ºC817 W/m²
01/04/198.9ºC13.5ºC5.7ºC92%47%1026.42 hPa1021.95 hPa1.7 mm19.3 km/h8.6 km/hO13.5ºC5.7ºC680 W/m²
02/04/199.9ºC15.6ºC4.2ºC91%55%1027.30 hPa1022.46 hPa0.9 mm30.6 km/h22.5 km/hNO15.6ºC4.2ºC1062 W/m²
03/04/198.5ºC14.4ºC4.0ºC86%55%1027.37 hPa1022.49 hPa0.0 mm75.6 km/h48.0 km/hNO14.4ºC-2.4ºC714 W/m²
04/04/196.8ºC13.1ºC2.6ºC81%26%1026.86 hPa1021.71 hPa0.0 mm64.4 km/h42.7 km/hNO13.1ºC-2.0ºC840 W/m²
05/04/197.7ºC12.8ºC4.3ºC88%57%1026.79 hPa1021.91 hPa0.0 mm32.2 km/h17.0 km/hS12.8ºC3.8ºC1034 W/m²
06/04/198.5ºC13.3ºC3.6ºC75%34%1022.52 hPa1022.52 hPa0.4 mm67.6 km/h34.0 km/hONO13.3ºC2.1ºC995 W/m²
07/04/199.2ºC13.6ºC6.3ºC63%36%1022.52 hPa1022.52 hPa0.2 mm62.8 km/h34.5 km/hNO13.6ºC2.2ºC1151 W/m²
08/04/1910.2ºC16.2ºC5.4ºC89%50%1022.52 hPa1022.52 hPa3.7 mm30.6 km/h14.0 km/hNO16.2ºC4.9ºC1030 W/m²
09/04/1910.9ºC16.2ºC6.8ºC85%34%1025.88 hPa1022.52 hPa0.0 mm57.9 km/h31.9 km/hNO16.2ºC4.4ºC1028 W/m²
10/04/1910.2ºC13.8ºC7.9ºC75%46%1027.54 hPa1022.93 hPa0.7 mm67.6 km/h37.3 km/hNO13.8ºC3.7ºC1107 W/m²
11/04/1910.0ºC14.4ºC6.9ºC71%43%1027.16 hPa1022.49 hPa0.0 mm82.1 km/h46.6 km/hNO14.4ºC1.9ºC856 W/m²
12/04/1911.3ºC16.9ºC7.1ºC70%36%1027.47 hPa1022.56 hPa0.0 mm70.8 km/h43.2 km/hNO16.9ºC2.5ºC856 W/m²
13/04/1913.5ºC19.4ºC8.9ºC58%19%1028.08 hPa1023.30 hPa0.0 mm46.7 km/h29.6 km/hNO19.4ºC7.1ºC865 W/m²
14/04/1916.0ºC23.7ºC7.6ºC60%27%1028.79 hPa1023.81 hPa0.0 mm69.2 km/h34.2 km/hNO23.7ºC7.6ºC858 W/m²
15/04/1912.0ºC15.7ºC7.7ºC90%49%1028.75 hPa1023.95 hPa0.0 mm30.6 km/h15.7 km/hSSE15.7ºC6.6ºC1078 W/m²
16/04/1911.6ºC17.4ºC7.6ºC86%49%1027.64 hPa1023.95 hPa0.0 mm45.1 km/h24.3 km/hNNE17.4ºC7.2ºC1078 W/m²
17/04/1910.1ºC15.3ºC5.1ºC90%63%1027.47 hPa1023.23 hPa0.0 mm27.4 km/h15.0 km/hSSE15.3ºC5.1ºC997 W/m²
18/04/1910.1ºC11.9ºC9.2ºC93%71%1027.64 hPa1022.83 hPa10.6 mm49.9 km/h23.5 km/hENE11.9ºC6.6ºC316 W/m²
19/04/1910.6ºC12.3ºC9.7ºC94%71%1027.47 hPa1022.96 hPa29.0 mm41.8 km/h24.6 km/hENE12.3ºC6.6ºC427 W/m²
20/04/1910.9ºC13.3ºC8.3ºC80%52%1027.64 hPa1022.83 hPa2.3 mm43.5 km/h24.5 km/hNNE13.3ºC5.4ºC332 W/m²
21/04/199.9ºC11.4ºC8.1ºC82%65%1027.30 hPa1024.69 hPa0.9 mm40.2 km/h20.9 km/hN11.4ºC5.5ºC323 W/m²
22/04/1910.2ºC11.7ºC8.4ºC91%63%1027.23 hPa1022.90 hPa2.3 mm41.8 km/h23.6 km/hNO11.7ºC5.3ºC891 W/m²
01/04/208.2ºC10.9ºC7.1ºC94%74%1015.82 hPa1011.72 hPa70.0 mm53.1 km/h32.5 km/hNNE10.9ºC3.5ºC661 W/m²
02/04/208.3ºC11.5ºC6.1ºC94%66%1015.58 hPa1011.48 hPa11.5 mm35.4 km/h16.5 km/hNNE11.5ºC5.1ºC670 W/m²
03/04/208.8ºC13.6ºC5.4ºC94%53%1019.88 hPa1014.43 hPa0.0 mm59.5 km/h31.2 km/hNO13.6ºC1.2ºC1041 W/m²
MITJANES 11.7ºC 16.7ºC 7.0ºC 85.2% 47.1% 1018.8 hPa 1013.8 hPa 500.4 mm 41.2 km/h 21.6 km/h SO 16.7ºC 5.6ºC 1306 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics