Resum mensual:

Temperatura mitjana: 8.1ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 12.8ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 3.9ºC

Temperatura màxima: 24.1ºC (el dia 03/02/20 a les 14:47)
Temperatura mínima: -3.9ºC (el dia 24/02/18 a les 05:54)

Humitat relativa màxima: 100% (el dia 20/02/13 a les 00:37)
Humitat relativa mínima: 11% (el dia 16/02/19 a les 13:58)

Punt de rosada màxim: 11.5ºC (el dia 13/02/20 a les 16:53)
Punt de rosada mínim: 6.7ºC (el dia 02/02/20 a les 22:31)

Pressió atmosfèrica màxima: 1038.71 hPa (el dia 23/02/21 a les 00:01)
Pressió atmosfèrica mínima: 986.15 hPa (el dia 27/02/16 a les 17:54)

Ratxa de vent màxima: 126.0 km/h (el dia 27/02/15 a les 10:33)
Direcció del vent predominant: OSO (246.0º)
Velocitat del vent màxima: 99.1 km/h (el dia 02/02/13 a les 09:48)

Temperatura de xafogor màxima: 24.1ºC (el dia 03/02/20 a les 14:47)
Temperatura aparent màxima: 22.4ºC (el dia 03/02/20 a les 14:50)
Temperatura aparent mínima: -17.9ºC (el dia 23/02/13 a les 10:59)
Temperatura de sensació mínima: -11.7ºC (el dia 23/02/13 a les 09:55)

Precipitació total mitjana en 12 mesos: 25.3 mm
Precipitació màxima 1h: 35.6 mm (el dia 28/02/13 a les 18:18)
Precipitació màxima diaria: 86.0 mm (el dia 28/02/13)
Intensitat de precipitació màxima: 213.4 mm/h (el dia 27/02/16 a les 15:36)
ET total mitjana en 12 mesos: 193.3 mm

Radiació solar màxima: 962 W/m² (el dia 28/02/15 a les 13:14)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/02/1313.5ºC19.3ºC7.1ºC83%27%1026.45 hPa1006.20 hPa0.0 mm56.3 km/h22.6 km/hONO19.3ºC7.0ºC W/m²
02/02/136.5ºC14.1ºC3.5ºC84%37%1013.72 hPa1001.80 hPa3.0 mm126.0 km/h99.1 km/hNO14.1ºC-4.2ºC W/m²
03/02/133.7ºC6.8ºC0.9ºC65%42%1027.84 hPa1012.91 hPa0.0 mm121.0 km/h71.0 km/hNO6.8ºC-7.4ºC W/m²
04/02/138.7ºC12.8ºC4.1ºC76%60%1028.62 hPa1023.81 hPa0.0 mm77.2 km/h45.5 km/hNO12.8ºC-2.1ºC W/m²
05/02/1311.2ºC14.1ºC9.1ºC71%44%1025.00 hPa1013.35 hPa0.0 mm70.8 km/h37.7 km/hNO14.1ºC5.5ºC W/m²
06/02/135.5ºC10.2ºC2.8ºC82%46%1013.99 hPa1008.23 hPa1.2 mm106.0 km/h61.4 km/hNO10.2ºC-4.1ºC W/m²
07/02/133.5ºC5.4ºC1.6ºC72%48%1019.81 hPa1007.49 hPa0.0 mm113.0 km/h68.0 km/hNNO5.4ºC-5.0ºC W/m²
08/02/134.7ºC8.7ºC1.8ºC85%55%1019.20 hPa1011.21 hPa1.2 mm80.5 km/h50.1 km/hNO8.7ºC-5.2ºC W/m²
09/02/133.8ºC6.9ºC0.4ºC69%51%1021.30 hPa1015.31 hPa0.0 mm85.3 km/h50.8 km/hNO6.9ºC-6.6ºC W/m²
10/02/138.7ºC13.9ºC4.8ºC80%25%1020.29 hPa1003.73 hPa0.4 mm66.0 km/h29.5 km/hONO13.9ºC0.2ºC W/m²
11/02/135.0ºC7.2ºC2.4ºC82%43%1006.30 hPa1000.58 hPa0.8 mm101.0 km/h53.8 km/hNO7.2ºC-4.7ºC W/m²
12/02/135.6ºC7.4ºC3.8ºC63%43%1013.68 hPa1004.17 hPa0.2 mm106.0 km/h59.2 km/hNO7.4ºC-2.1ºC W/m²
13/02/137.6ºC10.6ºC4.9ºC71%52%1019.10 hPa1012.30 hPa0.0 mm83.7 km/h51.9 km/hNNO10.6ºC-0.9ºC W/m²
14/02/1310.4ºC14.2ºC7.9ºC72%49%1021.51 hPa1017.24 hPa0.0 mm86.9 km/h55.9 km/hNO14.2ºC4.1ºC W/m²
15/02/139.9ºC15.3ºC4.0ºC82%39%1020.63 hPa1017.07 hPa0.0 mm77.2 km/h48.0 km/hNO15.3ºC3.5ºC W/m²
16/02/136.0ºC11.8ºC1.1ºC91%64%1020.83 hPa1017.65 hPa0.0 mm22.5 km/h12.9 km/hS11.8ºC1.1ºC W/m²
17/02/137.5ºC11.9ºC3.8ºC94%69%1017.88 hPa1011.96 hPa0.0 mm19.3 km/h11.6 km/hS11.9ºC3.8ºC W/m²
18/02/138.9ºC13.2ºC6.8ºC94%57%1014.29 hPa1010.40 hPa0.8 mm24.1 km/h14.2 km/hE13.2ºC6.8ºC W/m²
19/02/136.7ºC7.7ºC5.8ºC96%94%1014.90 hPa1013.01 hPa10.8 mm19.3 km/h9.5 km/hE7.7ºC4.4ºC W/m²
20/02/137.6ºC13.2ºC3.1ºC100%63%1013.96 hPa1010.67 hPa0.0 mm19.3 km/h10.4 km/hSO13.2ºC3.1ºC W/m²
21/02/1310.1ºC14.1ºC5.1ºC94%45%1011.92 hPa1004.30 hPa0.4 mm49.9 km/h23.1 km/hNO14.1ºC5.1ºC W/m²
22/02/139.4ºC13.4ºC6.4ºC93%46%1004.44 hPa996.18 hPa8.2 mm66.0 km/h28.5 km/hONO13.4ºC3.6ºC W/m²
23/02/130.4ºC6.5ºC-2.0ºC97%53%1012.94 hPa994.76 hPa1.0 mm106.0 km/h72.4 km/hNNO6.5ºC-11.7ºC W/m²
24/02/131.2ºC4.6ºC-1.1ºC71%47%1016.66 hPa1010.91 hPa0.0 mm103.0 km/h57.9 km/hNO4.6ºC-9.7ºC W/m²
25/02/131.6ºC4.8ºC-0.4ºC68%47%1018.70 hPa1012.47 hPa0.0 mm103.0 km/h63.0 km/hNO4.8ºC-9.1ºC W/m²
26/02/131.9ºC5.5ºC-0.4ºC90%48%1022.46 hPa1017.75 hPa0.0 mm54.7 km/h32.4 km/hNNO5.5ºC-6.1ºC W/m²
27/02/131.9ºC6.4ºC-3.4ºC95%46%1022.46 hPa1019.34 hPa0.0 mm22.5 km/h10.5 km/hESE6.4ºC-3.4ºC W/m²
28/02/131.6ºC2.9ºC0.2ºC95%83%1019.54 hPa1009.35 hPa86.0 mm49.9 km/h30.8 km/hNNE2.9ºC-4.2ºC W/m²
01/02/147.5ºC14.1ºC3.2ºC86%38%1012.33 hPa1005.63 hPa0.0 mm67.6 km/h38.1 km/hNO14.1ºC-1.7ºC712 W/m²
02/02/145.1ºC8.8ºC2.6ºC67%41%1017.68 hPa1012.06 hPa0.0 mm78.9 km/h45.3 km/hNO8.8ºC-3.2ºC555 W/m²
03/02/143.8ºC8.1ºC-2.0ºC81%49%1016.02 hPa1008.17 hPa0.0 mm56.3 km/h29.4 km/hNO8.1ºC-2.0ºC461 W/m²
04/02/146.2ºC11.2ºC-0.2ºC77%40%1016.09 hPa1009.45 hPa0.0 mm61.2 km/h29.6 km/hO11.2ºC-0.2ºC689 W/m²
05/02/148.9ºC13.5ºC3.4ºC88%38%1015.92 hPa1003.22 hPa0.0 mm82.1 km/h38.1 km/hONO13.5ºC3.0ºC601 W/m²
06/02/148.4ºC15.3ºC1.9ºC89%56%1016.46 hPa1007.05 hPa0.0 mm46.7 km/h25.0 km/hSSO15.3ºC1.9ºC557 W/m²
07/02/149.9ºC13.1ºC7.3ºC62%31%1016.63 hPa1006.07 hPa0.0 mm80.5 km/h36.5 km/hONO13.1ºC3.3ºC584 W/m²
08/02/1410.9ºC16.9ºC6.7ºC75%35%1014.94 hPa1003.05 hPa0.0 mm43.5 km/h21.8 km/hONO16.9ºC5.4ºC712 W/m²
09/02/146.0ºC8.4ºC3.4ºC93%34%1013.11 hPa996.35 hPa6.6 mm78.9 km/h37.3 km/hNO8.4ºC1.7ºC264 W/m²
10/02/145.9ºC8.3ºC3.3ºC95%53%1012.77 hPa990.79 hPa1.4 mm101.0 km/h56.9 km/hNO8.3ºC-1.6ºC283 W/m²
11/02/145.6ºC8.4ºC3.2ºC92%32%1016.12 hPa1010.03 hPa0.8 mm109.0 km/h58.1 km/hNO8.4ºC-3.5ºC216 W/m²
12/02/148.4ºC14.4ºC5.1ºC75%30%1018.16 hPa1012.13 hPa0.0 mm69.2 km/h39.0 km/hNO14.4ºC-0.2ºC612 W/m²
13/02/1411.9ºC20.5ºC4.7ºC86%41%1016.19 hPa1011.96 hPa0.0 mm62.8 km/h34.2 km/hONO20.5ºC4.7ºC621 W/m²
14/02/1412.9ºC20.3ºC7.2ºC83%39%1015.78 hPa1007.28 hPa0.0 mm38.6 km/h18.5 km/hSO20.3ºC7.2ºC717 W/m²
15/02/1412.2ºC18.6ºC6.0ºC80%38%1012.67 hPa1007.01 hPa0.0 mm51.5 km/h25.8 km/hONO18.6ºC3.9ºC722 W/m²
16/02/145.4ºC7.1ºC1.4ºC91%73%1016.80 hPa1011.62 hPa9.8 mm45.1 km/h24.4 km/hNO7.1ºC1.4ºC221 W/m²
17/02/144.5ºC9.8ºC-0.8ºC92%57%1016.60 hPa1013.14 hPa0.2 mm20.9 km/h10.5 km/hS9.8ºC-0.8ºC564 W/m²
18/02/147.4ºC10.1ºC3.7ºC92%58%1014.36 hPa1009.99 hPa0.0 mm69.2 km/h36.3 km/hNNO10.1ºC2.6ºC424 W/m²
19/02/148.6ºC11.8ºC6.2ºC69%54%1020.19 hPa1013.82 hPa0.0 mm83.7 km/h48.9 km/hNO11.8ºC0.8ºC645 W/m²
20/02/1412.5ºC16.9ºC7.4ºC69%37%1020.22 hPa1013.89 hPa0.0 mm57.9 km/h30.4 km/hNO16.9ºC3.7ºC752 W/m²
21/02/149.0ºC14.3ºC5.4ºC78%45%1019.65 hPa1012.84 hPa0.0 mm61.2 km/h36.9 km/hNO14.3ºC1.9ºC860 W/m²
22/02/148.3ºC13.2ºC4.9ºC65%37%1024.05 hPa1019.07 hPa0.0 mm51.5 km/h26.2 km/hNO13.2ºC1.7ºC671 W/m²
23/02/147.4ºC12.4ºC1.7ºC86%45%1023.91 hPa1016.53 hPa0.0 mm27.4 km/h16.9 km/hS12.4ºC1.7ºC647 W/m²
24/02/145.7ºC10.4ºC0.3ºC96%65%1018.66 hPa1015.89 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hS10.4ºC0.3ºC835 W/m²
25/02/148.8ºC14.1ºC3.2ºC91%42%1018.90 hPa1014.94 hPa0.0 mm54.7 km/h25.2 km/hONO14.1ºC3.2ºC687 W/m²
26/02/147.0ºC10.3ºC4.9ºC80%44%1025.40 hPa1016.97 hPa2.0 mm66.0 km/h37.2 km/hNO10.3ºC0.4ºC905 W/m²
27/02/147.8ºC10.0ºC5.7ºC78%51%1026.72 hPa1022.42 hPa0.2 mm72.4 km/h41.7 km/hNO10.0ºC0.8ºC388 W/m²
28/02/147.3ºC14.1ºC2.7ºC86%30%1023.74 hPa1009.82 hPa8.2 mm74.0 km/h43.1 km/hNO14.1ºC-1.5ºC846 W/m²
01/02/153.4ºC5.2ºC2.3ºC81%50%1011.96 hPa1000.58 hPa0.0 mm113.0 km/h88.7 km/hNO5.2ºC-5.8ºC587 W/m²
02/02/155.0ºC8.8ºC2.7ºC80%50%1012.53 hPa1001.09 hPa0.0 mm43.5 km/h24.2 km/hOSO8.8ºC-0.8ºC603 W/m²
03/02/155.0ºC8.3ºC2.1ºC92%40%1001.29 hPa994.99 hPa3.6 mm101.0 km/h50.8 km/hONO8.3ºC-1.1ºC752 W/m²
04/02/150.0ºC2.9ºC-2.1ºC92%56%1003.66 hPa994.21 hPa0.4 mm90.1 km/h46.8 km/hNO2.9ºC-9.7ºC605 W/m²
05/02/15-0.1ºC2.2ºC-1.5ºC71%39%1008.47 hPa1000.99 hPa0.0 mm118.0 km/h68.8 km/hNO2.2ºC-10.3ºC578 W/m²
06/02/15-0.7ºC2.1ºC-2.8ºC77%41%1013.75 hPa1006.00 hPa0.0 mm82.1 km/h46.2 km/hNO2.1ºC-10.7ºC582 W/m²
07/02/150.2ºC3.1ºC-1.2ºC79%60%1024.01 hPa1013.58 hPa0.0 mm51.5 km/h35.2 km/hNO3.1ºC-7.8ºC708 W/m²
08/02/152.5ºC7.4ºC-0.4ºC71%51%1024.62 hPa1017.88 hPa0.0 mm70.8 km/h42.9 km/hNO7.4ºC-5.8ºC580 W/m²
09/02/153.3ºC8.9ºC-1.6ºC83%52%1028.11 hPa1020.97 hPa0.0 mm35.4 km/h18.3 km/hNE8.9ºC-2.2ºC754 W/m²
10/02/152.7ºC10.7ºC-2.6ºC86%38%1027.67 hPa1023.98 hPa0.0 mm20.9 km/h14.5 km/hSSE10.7ºC-2.6ºC594 W/m²
11/02/154.2ºC8.8ºC-1.3ºC91%73%1025.00 hPa1021.68 hPa0.0 mm17.7 km/h9.4 km/hSE8.8ºC-1.3ºC666 W/m²
12/02/155.1ºC8.6ºC1.7ºC93%69%1022.90 hPa1019.85 hPa0.2 mm14.5 km/h8.7 km/hENE8.6ºC1.1ºC385 W/m²
13/02/157.1ºC12.3ºC2.8ºC92%47%1022.59 hPa1017.85 hPa0.0 mm17.7 km/h9.5 km/hSSE12.3ºC2.5ºC782 W/m²
14/02/157.3ºC11.3ºC3.7ºC91%48%1017.92 hPa1011.96 hPa0.6 mm51.5 km/h25.5 km/hNO11.3ºC3.1ºC243 W/m²
15/02/158.7ºC14.4ºC3.2ºC90%58%1012.97 hPa1008.10 hPa0.0 mm64.4 km/h36.3 km/hNO14.4ºC3.2ºC844 W/m²
16/02/159.2ºC11.8ºC6.5ºC84%51%1018.56 hPa1011.08 hPa0.8 mm74.0 km/h42.1 km/hNO11.8ºC2.2ºC659 W/m²
17/02/156.3ºC7.9ºC4.3ºC86%70%1031.23 hPa1017.14 hPa0.4 mm56.3 km/h35.7 km/hNO7.9ºC-0.7ºC610 W/m²
18/02/155.9ºC10.3ºC3.2ºC78%52%1033.97 hPa1029.77 hPa0.0 mm54.7 km/h32.1 km/hNO10.3ºC-2.0ºC721 W/m²
19/02/154.7ºC9.8ºC0.2ºC88%46%1033.87 hPa1029.03 hPa0.0 mm22.5 km/h11.7 km/hNE9.8ºC0.2ºC766 W/m²
20/02/154.1ºC10.7ºC-1.8ºC95%50%1029.06 hPa1014.73 hPa0.0 mm25.7 km/h12.7 km/hSSE10.7ºC-1.8ºC633 W/m²
21/02/155.1ºC9.3ºC0.8ºC94%57%1014.77 hPa1003.09 hPa3 mm80.5 km/h47.7 km/hNO9.3ºC-2.1ºC812 W/m²
22/02/156.2ºC10.6ºC3.4ºC72%53%1013.01 hPa1004.64 hPa0.0 mm95.0 km/h52.6 km/hNO10.6ºC-3.1ºC849 W/m²
23/02/1512.2ºC16.8ºC4.9ºC89%43%1013.14 hPa1007.66 hPa2.4 mm80.5 km/h49.9 km/hNO16.8ºC-1.0ºC918 W/m²
24/02/155.7ºC8.6ºC3.7ºC86%48%1022.93 hPa1010.60 hPa4 mm88.5 km/h62.0 km/hNO8.6ºC-2.8ºC761 W/m²
25/02/157.9ºC11.2ºC4.6ºC75%57%1023.03 hPa1018.19 hPa0.0 mm101.0 km/h56.1 km/hNO11.2ºC-1.4ºC687 W/m²
26/02/1511.6ºC14.3ºC10.3ºC72%55%1021.34 hPa1014.53 hPa0.0 mm88.5 km/h55.8 km/hNO14.3ºC5.9ºC928 W/m²
27/02/157.8ºC11.1ºC4.1ºC78%45%1021.47 hPa1010.54 hPa0.2 mm126.0 km/h79.0 km/hNO11.1ºC-2.3ºC703 W/m²
28/02/158.7ºC14.1ºC4.1ºC76%57%1021.85 hPa1018.53 hPa0.0 mm88.5 km/h42.2 km/hNO14.1ºC-2.0ºC962 W/m²
01/02/1612.7ºC17.4ºC7.3ºC85%52%1031.36 hPa1028.31 hPa0.0 mm77.2 km/h43.0 km/hNO17.4ºC7.3ºC527 W/m²
02/02/169.6ºC16.2ºC3.8ºC94%60%1030.08 hPa1024.83 hPa0.0 mm32.2 km/h15.5 km/hNNE16.2ºC3.8ºC541 W/m²
03/02/169.3ºC12.6ºC5.3ºC81%51%1032.89 hPa1023.07 hPa0.4 mm90.1 km/h49.0 km/hNO12.6ºC0.2ºC631 W/m²
04/02/165.9ºC11.8ºC1.8ºC78%44%1037.08 hPa1032.78 hPa0.0 mm59.5 km/h45.7 km/hNO11.8ºC-2.9ºC545 W/m²
05/02/165.5ºC13.1ºC-0.6ºC88%41%1034.48 hPa1025.81 hPa0.0 mm20.9 km/h11.9 km/hSSE13.1ºC-0.6ºC606 W/m²
06/02/166.2ºC12.4ºC0.9ºC93%68%1025.98 hPa1014.29 hPa0.0 mm16.1 km/h7.6 km/hESE12.4ºC0.9ºC694 W/m²
07/02/167.6ºC10.7ºC5.1ºC92%44%1022.93 hPa1008.06 hPa1.2 mm90.1 km/h57.2 km/hNO10.7ºC-0.4ºC622 W/m²
08/02/1611.8ºC17.5ºC7.9ºC70%36%1023.64 hPa1019.34 hPa0.0 mm70.8 km/h41.0 km/hNO17.5ºC3.2ºC659 W/m²
09/02/1612.3ºC17.1ºC7.9ºC80%45%1022.02 hPa1007.45 hPa0.0 mm72.4 km/h27.6 km/hO17.1ºC7.9ºC250 W/m²
10/02/1614.4ºC18.7ºC11.3ºC77%45%1012.36 hPa1004.98 hPa0.0 mm70.8 km/h25.1 km/hONO18.7ºC9.5ºC773 W/m²
11/02/1611.2ºC13.9ºC8.2ºC92%64%1012.19 hPa1007.79 hPa2.4 mm56.3 km/h27.7 km/hNO13.9ºC6.1ºC540 W/m²
12/02/1614.2ºC18.1ºC6.7ºC83%52%1011.92 hPa1000.58 hPa0.0 mm78.9 km/h32.2 km/hONO18.1ºC6.1ºC643 W/m²
13/02/1617.2ºC19.5ºC12.4ºC79%45%1003.25 hPa997.60 hPa3.4 mm64.4 km/h29.3 km/hO19.5ºC10.7ºC654 W/m²
14/02/169.3ºC15.2ºC4.1ºC84%38%998.72 hPa993.60 hPa4.8 mm86.9 km/h50.9 km/hNO15.2ºC-1.4ºC647 W/m²
15/02/164.8ºC8.3ºC1.1ºC70%50%1019.65 hPa997.80 hPa0.0 mm85.3 km/h51.2 km/hNO8.3ºC-6.0ºC649 W/m²
16/02/162.4ºC6.1ºC-0.1ºC69%41%1025.84 hPa1019.27 hPa0.0 mm80.5 km/h44.6 km/hNO6.1ºC-7.4ºC610 W/m²
17/02/162.9ºC8.2ºC-0.9ºC82%26%1025.40 hPa1017.78 hPa0.0 mm45.1 km/h25.6 km/hNO8.2ºC-5.8ºC622 W/m²
18/02/165.4ºC7.5ºC0.6ºC80%56%1022.46 hPa1016.19 hPa0.0 mm41.8 km/h25.9 km/hNO7.5ºC-0.2ºC376 W/m²
19/02/165.0ºC11.3ºC0.7ºC80%32%1029.80 hPa1022.05 hPa0.0 mm53.1 km/h28.7 km/hNO11.3ºC-2.9ºC624 W/m²
20/02/165.1ºC13.7ºC-2.4ºC82%23%1033.94 hPa1029.70 hPa0.0 mm19.3 km/h11.1 km/hSE13.7ºC-2.4ºC631 W/m²
21/02/167.5ºC16.3ºC-0.5ºC89%19%1033.09 hPa1024.66 hPa0.0 mm22.5 km/h12.4 km/hSE16.3ºC-0.5ºC596 W/m²
22/02/1611.0ºC16.3ºC6.4ºC83%46%1024.83 hPa1016.33 hPa1.0 mm38.6 km/h25.0 km/hNO16.3ºC6.4ºC524 W/m²
23/02/1611.2ºC14.8ºC8.1ºC69%45%1022.35 hPa1019.31 hPa0.2 mm80.5 km/h51.1 km/hNO14.8ºC4.8ºC601 W/m²
24/02/1610.4ºC15.4ºC5.6ºC85%50%1022.29 hPa1011.35 hPa0.0 mm30.6 km/h16.1 km/hONO15.4ºC5.6ºC606 W/m²
25/02/1610.1ºC13.0ºC7.7ºC74%44%1015.38 hPa1009.18 hPa0.0 mm64.4 km/h41.0 km/hNO13.0ºC3.7ºC671 W/m²
26/02/168.7ºC12.2ºC5.9ºC90%44%1014.50 hPa995.80 hPa1.8 mm54.7 km/h30.6 km/hNO12.2ºC3.1ºC679 W/m²
27/02/162.5ºC6.9ºC0.5ºC96%74%995.87 hPa986.15 hPa30.6 mm116.0 km/h85.0 km/hNO6.9ºC-8.7ºC292 W/m²
28/02/166.2ºC8.8ºC0.0ºC82%0%1006.71 hPa992.52 hPa0.0 mm66.0 km/h48.9 km/hNO8.8ºC-2.8ºC942 W/m²
29/02/165.6ºC7.7ºC4.0ºC75%60%1021.07 hPa1004.98 hPa0.0 mm95.0 km/h58.9 km/hNO7.7ºC-2.9ºC722 W/m²
01/02/179.0ºC16.6ºC2.6ºC98%44%1018.39 hPa1015.78 hPa0.4 mm17.7 km/h9.9 km/hS16.6ºC2.6ºC547 W/m²
02/02/177.1ºC10.7ºC3.6ºC93%72%1017.24 hPa1011.52 hPa4.2 mm33.8 km/h26.8 km/hONO10.7ºC3.6ºC253 W/m²
03/02/179.3ºC15.7ºC3.3ºC92%43%1018.02 hPa1012.80 hPa0.0 mm56.3 km/h25.2 km/hOSO15.7ºC3.3ºC671 W/m²
04/02/1711.8ºC15.9ºC5.8ºC83%52%1014.53 hPa1009.66 hPa0.0 mm48.3 km/h21.6 km/hO15.9ºC4.6ºC313 W/m²
05/02/178.8ºC13.2ºC6.7ºC86%40%1019.51 hPa1006.03 hPa1.0 mm101.0 km/h60.5 km/hONO13.2ºC1.3ºC687 W/m²
06/02/179.4ºC13.2ºC6.1ºC65%49%1020.09 hPa1014.63 hPa0.0 mm108.0 km/h87.7 km/hNO13.2ºC-1.2ºC536 W/m²
07/02/1712.2ºC15.5ºC6.0ºC82%57%1019.27 hPa1016.09 hPa1.6 mm91.7 km/h51.7 km/hNO15.5ºC1.3ºC682 W/m²
08/02/175.0ºC7.8ºC3.3ºC81%50%1021.95 hPa1013.85 hPa0.4 mm96.6 km/h54.8 km/hNO7.8ºC-3.7ºC780 W/m²
09/02/175.1ºC11.4ºC1.2ºC82%33%1021.71 hPa1016.83 hPa0.0 mm64.4 km/h33.4 km/hNNO11.4ºC-1.9ºC603 W/m²
10/02/173.7ºC8.1ºC-0.2ºC92%74%1017.38 hPa1015.11 hPa0.0 mm24.1 km/h12.7 km/hSSE8.1ºC-0.2ºC311 W/m²
11/02/176.0ºC8.2ºC2.1ºC94%90%1017.41 hPa1011.08 hPa2.8 mm29.0 km/h16.1 km/hENE8.2ºC2.1ºC223 W/m²
12/02/178.6ºC10.0ºC7.8ºC92%83%1011.15 hPa1008.27 hPa0.2 mm32.2 km/h13.9 km/hE10.0ºC5.6ºC287 W/m²
13/02/179.0ºC10.9ºC6.2ºC96%87%1015.28 hPa1007.18 hPa16.2 mm40.2 km/h21.0 km/hENE10.9ºC5.1ºC425 W/m²
14/02/179.5ºC13.7ºC3.8ºC93%51%1029.09 hPa1015.21 hPa0.2 mm46.7 km/h27.2 km/hONO13.7ºC3.7ºC679 W/m²
15/02/177.3ºC12.9ºC3.1ºC95%68%1033.97 hPa1029.06 hPa0.2 mm14.5 km/h7.5 km/hNNE12.9ºC1.4ºC744 W/m²
16/02/178.7ºC12.0ºC5.6ºC95%72%1034.00 hPa1030.18 hPa0.2 mm16.1 km/h9.5 km/hSE12.0ºC5.6ºC782 W/m²
17/02/177.3ºC13.2ºC1.8ºC95%58%1031.53 hPa1025.40 hPa0.4 mm17.7 km/h10.0 km/hSE13.2ºC1.8ºC626 W/m²
18/02/177.2ºC13.7ºC2.3ºC92%41%1025.71 hPa1019.88 hPa0.2 mm19.3 km/h10.0 km/hE13.7ºC1.6ºC624 W/m²
19/02/177.1ºC11.2ºC4.1ºC97%66%1027.33 hPa1022.22 hPa0.0 mm20.9 km/h11.1 km/hNE11.2ºC4.1ºC779 W/m²
20/02/177.7ºC13.3ºC2.7ºC89%44%1028.31 hPa1024.52 hPa0.0 mm22.5 km/h13.0 km/hOSO13.3ºC2.7ºC638 W/m²
21/02/178.4ºC15.9ºC2.3ºC86%24%1026.76 hPa1022.79 hPa0.0 mm20.9 km/h9.8 km/hSSE15.9ºC2.3ºC650 W/m²
22/02/179.1ºC16.6ºC3.2ºC82%33%1024.42 hPa1020.59 hPa0.0 mm22.5 km/h12.5 km/hSE16.6ºC2.5ºC673 W/m²
23/02/1711.1ºC17.8ºC6.9ºC84%55%1020.69 hPa1012.67 hPa0.0 mm22.5 km/h11.3 km/hSSE17.8ºC6.5ºC673 W/m²
24/02/179.0ºC11.6ºC5.7ºC92%57%1017.14 hPa1010.30 hPa1.2 mm75.6 km/h45.5 km/hNO11.6ºC1.1ºC629 W/m²
25/02/177.9ºC13.4ºC5.2ºC90%36%1021.88 hPa1016.53 hPa0.0 mm61.2 km/h34.9 km/hNO13.4ºC0.7ºC652 W/m²
26/02/177.7ºC13.4ºC0.8ºC99%60%1022.35 hPa1018.56 hPa0.2 mm20.9 km/h11.1 km/hS13.4ºC0.8ºC705 W/m²
27/02/1710.0ºC15.6ºC3.7ºC94%53%1018.70 hPa1011.55 hPa0.2 mm22.5 km/h11.5 km/hS15.6ºC3.7ºC791 W/m²
28/02/1710.3ºC14.6ºC6.5ºC77%48%1017.17 hPa1009.08 hPa0.0 mm57.9 km/h23.3 km/hONO14.6ºC3.8ºC185 W/m²
01/02/185.5ºC9.2ºC2.0ºC89%52%1018.22 hPa1005.46 hPa0.4 mm61.2 km/h35.6 km/hNO9.2ºC-2.4ºC258 W/m²
02/02/182.7ºC5.4ºC1.6ºC79%47%1012.87 hPa1005.15 hPa0.0 mm74.0 km/h44.1 km/hNO5.4ºC-5.3ºC589 W/m²
03/02/185.1ºC8.4ºC1.7ºC70%44%1014.63 hPa1010.67 hPa0.0 mm86.9 km/h51.8 km/hNO8.4ºC-5.0ºC566 W/m²
04/02/183.8ºC7.9ºC0.6ºC96%57%1011.28 hPa1008.30 hPa11.3 mm46.7 km/h22.4 km/hONO7.9ºC0.6ºC237 W/m²
05/02/183.8ºC7.1ºC1.9ºC92%78%1008.77 hPa1005.59 hPa7.4 mm37.0 km/h23.3 km/hNO7.1ºC-1.7ºC605 W/m²
06/02/181.1ºC3.1ºC-0.1ºC92%65%1010.03 hPa1005.05 hPa5.8 mm70.8 km/h53.3 km/hNO3.1ºC-7.7ºC311 W/m²
07/02/181.6ºC3.2ºC0.3ºC69%52%1017.14 hPa1009.08 hPa0.0 mm83.7 km/h40.6 km/hNO3.2ºC-6.6ºC603 W/m²
08/02/181.1ºC3.3ºC-0.4ºC87%63%1019.85 hPa1015.51 hPa0.0 mm74.0 km/h44.0 km/hNO3.3ºC-7.8ºC788 W/m²
09/02/182.9ºC7.0ºC-0.7ºC83%42%1019.71 hPa1015.45 hPa0.0 mm77.2 km/h47.4 km/hNO7.0ºC-5.9ºC668 W/m²
10/02/183.7ºC5.9ºC1.7ºC73%51%1019.65 hPa1013.18 hPa0.0 mm105.0 km/h57.9 km/hNO5.9ºC-4.6ºC779 W/m²
11/02/189.1ºC12.7ºC3.6ºC82%61%1019.20 hPa1013.82 hPa0.0 mm70.8 km/h35.4 km/hNO12.7ºC-1.5ºC768 W/m²
12/02/185.7ºC10.8ºC2.6ºC80%42%1019.75 hPa1013.65 hPa0.0 mm69.2 km/h43.1 km/hNO10.8ºC-2.5ºC696 W/m²
13/02/184.6ºC9.7ºC-2.9ºC79%33%1020.29 hPa1014.73 hPa0.8 mm49.9 km/h22.8 km/hONO9.7ºC-2.9ºC650 W/m²
14/02/1810.1ºC12.6ºC6.9ºC77%56%1018.49 hPa1015.31 hPa0.0 mm56.3 km/h25.7 km/hNO12.6ºC6.4ºC559 W/m²
15/02/1813.5ºC18.7ºC9.3ºC81%49%1023.91 hPa1018.22 hPa0.0 mm37.0 km/h19.4 km/hONO18.7ºC9.3ºC612 W/m²
16/02/1811.4ºC17.4ºC7.6ºC88%56%1023.74 hPa1020.42 hPa0.0 mm14.5 km/h1.6 km/hSE17.4ºC7.6ºC680 W/m²
17/02/1810.3ºC13.0ºC6.7ºC87%59%1023.57 hPa1018.56 hPa0.0 mm70.8 km/h38.9 km/hNO13.0ºC3.9ºC812 W/m²
18/02/187.5ºC11.4ºC4.6ºC76%48%1023.91 hPa1018.93 hPa0.0 mm64.4 km/h32.4 km/hNO11.4ºC-0.3ºC622 W/m²
19/02/189.3ºC12.4ºC7.2ºC76%62%1019.17 hPa1013.85 hPa0.0 mm72.4 km/h38.1 km/hNO12.4ºC2.6ºC761 W/m²
20/02/189.5ºC11.4ºC6.8ºC77%60%1014.02 hPa1009.93 hPa0.0 mm77.2 km/h44.3 km/hNO11.4ºC1.8ºC591 W/m²
21/02/186.3ºC9.3ºC2.0ºC71%50%1010.47 hPa1005.05 hPa0.0 mm86.9 km/h42.3 km/hNO9.3ºC-3.2ºC844 W/m²
22/02/183.1ºC7.0ºC0.7ºC68%38%1008.88 hPa1004.27 hPa0.0 mm70.8 km/h42.4 km/hNO7.0ºC-6.1ºC649 W/m²
23/02/182.4ºC8.4ºC-1.7ºC80%31%1008.13 hPa1005.49 hPa0.0 mm46.7 km/h20.3 km/hNO8.4ºC-5.3ºC657 W/m²
24/02/182.4ºC8.8ºC-3.9ºC92%50%1011.08 hPa1007.32 hPa0.0 mm19.3 km/h5.6 km/hSSE8.8ºC-3.9ºC788 W/m²
25/02/186.6ºC13.2ºC-1.3ºC92%27%1011.04 hPa1008.33 hPa0.0 mm41.8 km/h16.1 km/hNO13.2ºC-1.3ºC659 W/m²
26/02/187.1ºC10.7ºC2.0ºC89%25%1008.54 hPa1003.46 hPa0.0 mm59.5 km/h25.4 km/hNO10.7ºC2.0ºC846 W/m²
27/02/18-0.2ºC3.9ºC-2.1ºC92%31%1009.01 hPa1006.47 hPa1.4 mm6.4 km/h0.3 km/hN3.9ºC-2.1ºC107 W/m²
28/02/181.9ºC4.1ºC-0.3ºC94%92%1008.27 hPa996.99 hPa12.8 mm3.2 km/h0.1 km/hNE4.1ºC-0.3ºC204 W/m²
01/02/1910.5ºC14.6ºC5.5ºC88%29%996.45 hPa988.29 hPa0.0 mm53.1 km/h25.2 km/hO14.6ºC2.1ºC758 W/m²
02/02/194.9ºC6.8ºC2.2ºC80%45%1011.38 hPa990.12 hPa1.5 mm116.0 km/h69.1 km/hNO6.8ºC-5.3ºC598 W/m²
03/02/192.6ºC5.1ºC0.7ºC65%38%1025.27 hPa1010.70 hPa0.0 mm114.0 km/h69.4 km/hNO5.1ºC-7.3ºC577 W/m²
04/02/197.9ºC13.7ºC2.0ºC65%15%1026.96 hPa1022.49 hPa0.0 mm91.7 km/h52.5 km/hNO13.7ºC-5.4ºC619 W/m²
05/02/1912.0ºC15.3ºC9.5ºC73%52%1026.32 hPa1023.47 hPa0.0 mm74.0 km/h38.9 km/hNO15.3ºC5.8ºC561 W/m²
06/02/1911.4ºC16.8ºC5.8ºC87%42%1025.67 hPa1021.17 hPa0.0 mm29.0 km/h14.1 km/hO16.8ºC5.8ºC568 W/m²
07/02/1912.0ºC17.1ºC5.6ºC86%24%1023.61 hPa1018.83 hPa0.0 mm57.9 km/h29.6 km/hNO17.1ºC5.4ºC657 W/m²
08/02/198.3ºC15.7ºC1.9ºC84%52%1023.40 hPa1019.78 hPa0.0 mm20.9 km/h10.6 km/hSSE15.7ºC1.9ºC582 W/m²
09/02/1910.5ºC16.2ºC4.2ºC85%29%1022.46 hPa1020.19 hPa0.0 mm33.8 km/h22.2 km/hSE16.2ºC4.2ºC650 W/m²
10/02/199.7ºC17.2ºC3.4ºC86%44%1022.39 hPa1016.94 hPa0.0 mm49.9 km/h24.8 km/hNO17.2ºC3.4ºC492 W/m²
11/02/197.9ºC11.2ºC5.8ºC78%46%1030.45 hPa1018.66 hPa0.0 mm99.8 km/h63.7 km/hNO11.2ºC-0.6ºC686 W/m²
12/02/197.2ºC13.0ºC1.9ºC84%41%1033.22 hPa1030.04 hPa0.0 mm38.6 km/h18.7 km/hNO13.0ºC1.1ºC606 W/m²
13/02/196.3ºC13.1ºC1.0ºC91%45%1034.27 hPa1030.62 hPa0.0 mm19.3 km/h10.8 km/hSSE13.1ºC1.0ºC608 W/m²
14/02/195.0ºC11.4ºC0.2ºC94%58%1035.63 hPa1032.07 hPa0.0 mm22.5 km/h13.1 km/hSSE11.4ºC0.2ºC671 W/m²
15/02/194.8ºC12.3ºC-1.2ºC92%63%1032.38 hPa1029.06 hPa0.0 mm16.1 km/h8.6 km/hSSE12.3ºC-1.2ºC606 W/m²
16/02/196.3ºC14.2ºC0.3ºC91%11%1031.63 hPa1028.28 hPa0.0 mm24.1 km/h12.5 km/hSE14.2ºC0.3ºC640 W/m²
17/02/195.7ºC13.9ºC-1.0ºC92%15%1029.30 hPa1024.35 hPa0.0 mm27.4 km/h13.9 km/hSE13.9ºC-1.0ºC666 W/m²
18/02/196.3ºC13.1ºC0.3ºC92%43%1025.33 hPa1020.56 hPa0.0 mm27.4 km/h14.4 km/hSSE13.1ºC0.3ºC626 W/m²
19/02/196.1ºC12.3ºC-0.6ºC90%54%1023.67 hPa1021.03 hPa0.0 mm19.3 km/h9.0 km/hESE12.3ºC-0.6ºC628 W/m²
20/02/198.2ºC13.1ºC5.3ºC89%57%1027.10 hPa1022.73 hPa0.0 mm20.9 km/h11.1 km/hS13.1ºC5.3ºC629 W/m²
21/02/197.7ºC14.7ºC0.8ºC91%54%1032.17 hPa1026.79 hPa0.0 mm22.5 km/h9.0 km/hS14.7ºC0.8ºC629 W/m²
22/02/1912.3ºC20.4ºC3.8ºC90%24%1032.11 hPa1026.86 hPa0.0 mm38.6 km/h19.7 km/hNNO20.4ºC3.8ºC657 W/m²
23/02/1914.7ºC21.1ºC6.0ºC70%16%1027.98 hPa1023.81 hPa0.0 mm48.3 km/h24.0 km/hNNO21.1ºC6.0ºC659 W/m²
24/02/197.9ºC14.1ºC2.3ºC89%54%1034.24 hPa1027.81 hPa0.0 mm22.5 km/h9.3 km/hESE14.1ºC2.3ºC680 W/m²
25/02/198.7ºC16.4ºC2.4ºC87%43%1033.77 hPa1030.58 hPa0.0 mm19.3 km/h9.4 km/hSSE16.4ºC2.4ºC664 W/m²
26/02/1910.4ºC19.5ºC3.2ºC81%23%1032.24 hPa1029.09 hPa0.0 mm20.9 km/h9.3 km/hENE19.5ºC3.2ºC670 W/m²
27/02/1913.6ºC23.3ºC4.8ºC72%15%1029.33 hPa1023.95 hPa0.0 mm20.9 km/h10.5 km/hNE23.3ºC4.8ºC682 W/m²
28/02/1915.7ºC20.2ºC8.8ºC49%23%1025.84 hPa1023.40 hPa0.0 mm51.5 km/h32.2 km/hNO20.2ºC8.8ºC686 W/m²
01/02/2014.3ºC18.6ºC7.5ºC78%55%1026.93 hPa1020.42 hPa0.2 mm75.6 km/h43.8 km/hNO18.6ºC7.5ºC708 W/m²
02/02/2016.1ºC21.3ºC12.6ºC77%46%1029.09 hPa1025.47 hPa0.0 mm51.5 km/h29.0 km/hONO21.3ºC12.6ºC571 W/m²
03/02/2017.5ºC24.1ºC11.2ºC73%23%1029.80 hPa1026.18 hPa0.0 mm54.7 km/h30.1 km/hNO24.1ºC11.2ºC548 W/m²
04/02/2014.9ºC19.3ºC9.6ºC68%26%1026.89 hPa1022.18 hPa0.0 mm93.3 km/h57.3 km/hNO19.3ºC5.0ºC571 W/m²
05/02/207.9ºC13.8ºC3.0ºC88%43%1030.85 hPa1024.66 hPa0.0 mm75.6 km/h48.1 km/hNO13.8ºC0.5ºC577 W/m²
06/02/206.1ºC12.6ºC0.2ºC89%33%1029.67 hPa1026.01 hPa0.0 mm30.6 km/h16.8 km/hSSE12.6ºC0.2ºC589 W/m²
07/02/207.4ºC11.3ºC4.8ºC87%67%1027.64 hPa1023.64 hPa0.0 mm27.4 km/h12.7 km/hSSO11.3ºC3.9ºC837 W/m²
08/02/207.7ºC14.7ºC2.2ºC92%52%1028.72 hPa1024.56 hPa0.0 mm24.1 km/h13.9 km/hSSO14.7ºC2.2ºC744 W/m²
09/02/209.3ºC14.6ºC3.5ºC91%56%1032.04 hPa1027.98 hPa0.0 mm19.3 km/h11.4 km/hSSE14.6ºC3.5ºC587 W/m²
10/02/2015.6ºC21.4ºC9.7ºC72%30%1031.29 hPa1026.08 hPa0.0 mm53.1 km/h27.4 km/hNO21.4ºC8.8ºC584 W/m²
11/02/2016.2ºC20.6ºC11.9ºC74%31%1026.49 hPa1022.15 hPa0.0 mm33.8 km/h15.1 km/hONO20.6ºC11.5ºC779 W/m²
12/02/2010.8ºC13.7ºC8.4ºC93%61%1025.91 hPa1022.79 hPa0.7 mm27.4 km/h16.0 km/hNE13.7ºC8.4ºC524 W/m²
13/02/2012.0ºC17.7ºC5.8ºC94%51%1024.18 hPa1020.86 hPa0.2 mm53.1 km/h29.9 km/hONO17.7ºC5.8ºC689 W/m²
14/02/2012.6ºC18.1ºC6.6ºC87%48%1026.25 hPa1023.13 hPa0.0 mm66.0 km/h34.4 km/hNO18.1ºC6.6ºC628 W/m²
15/02/209.9ºC17.2ºC4.3ºC91%57%1028.55 hPa1025.23 hPa0.0 mm17.7 km/h9.3 km/hS17.2ºC4.3ºC615 W/m²
16/02/2010.1ºC16.9ºC4.7ºC92%64%1028.55 hPa1025.00 hPa0.2 mm19.3 km/h10.7 km/hSO16.9ºC4.4ºC638 W/m²
17/02/2012.5ºC21.2ºC6.2ºC92%38%1029.40 hPa1023.88 hPa0.2 mm70.8 km/h44.2 km/hNO21.2ºC5.3ºC636 W/m²
18/02/208.4ºC10.7ºC6.7ºC89%64%1033.16 hPa1028.82 hPa0.0 mm72.4 km/h40.2 km/hONO10.7ºC3.1ºC241 W/m²
19/02/208.0ºC14.6ºC3.3ºC91%33%1034.00 hPa1029.53 hPa0.0 mm66.0 km/h40.5 km/hNO14.6ºC0.8ºC643 W/m²
20/02/208.0ºC16.3ºC1.1ºC92%42%1029.63 hPa1025.23 hPa0.0 mm19.3 km/h10.0 km/hSSO16.3ºC1.1ºC645 W/m²
21/02/209.3ºC16.3ºC3.4ºC79%33%1032.55 hPa1028.65 hPa0.0 mm25.7 km/h12.8 km/hE16.3ºC3.4ºC654 W/m²
22/02/2010.8ºC19.9ºC4.0ºC83%23%1035.39 hPa1030.82 hPa0.0 mm29.0 km/h16.3 km/hNNO19.9ºC4.0ºC680 W/m²
23/02/2011.8ºC21.1ºC4.6ºC76%19%1035.39 hPa1031.43 hPa0.0 mm19.3 km/h11.2 km/hSO21.1ºC4.6ºC670 W/m²
24/02/2013.2ºC21.4ºC5.5ºC69%23%1032.48 hPa1021.64 hPa0.0 mm16.1 km/h8.7 km/hS21.4ºC5.5ºC671 W/m²
25/02/2015.1ºC18.6ºC9.0ºC60%20%1021.74 hPa1014.87 hPa0.0 mm64.4 km/h34.1 km/hNO18.6ºC9.0ºC803 W/m²
26/02/2010.1ºC13.2ºC7.2ºC75%39%1022.22 hPa1013.79 hPa0.0 mm90.1 km/h48.0 km/hNO13.2ºC2.5ºC687 W/m²
27/02/2013.2ºC18.8ºC6.3ºC71%26%1021.98 hPa1017.00 hPa0.0 mm57.9 km/h30.9 km/hONO18.8ºC4.5ºC689 W/m²
28/02/2012.8ºC18.6ºC7.2ºC80%30%1022.49 hPa1018.39 hPa0.0 mm57.9 km/h33.3 km/hNO18.6ºC7.2ºC740 W/m²
29/02/2013.0ºC21.5ºC4.3ºC85%31%1018.46 hPa1009.21 hPa0.0 mm41.8 km/h19.2 km/hO21.5ºC3.8ºC835 W/m²
01/02/2114.4ºC17.6ºC11.7ºC59%40%1013.18 hPa1005.25 hPa0.0 mm103.0 km/h54.3 km/hONO17.6ºC9.0ºC545 W/m²
02/02/2114.1ºC19.5ºC7.3ºC81%45%1016.80 hPa1012.36 hPa0.0 mm64.4 km/h36.1 km/hO19.5ºC7.3ºC575 W/m²
03/02/219.7ºC15.6ºC5.2ºC86%62%1016.29 hPa1012.87 hPa0.0 mm11.3 km/h6.9 km/hNNO15.6ºC5.2ºC336 W/m²
04/02/2110.1ºC15.1ºC6.8ºC91%61%1016.33 hPa1011.35 hPa0.0 mm24.1 km/h12.4 km/hSE15.1ºC6.8ºC677 W/m²
05/02/217.6ºC9.3ºC5.2ºC95%88%1013.82 hPa1006.17 hPa0.0 mm30.6 km/h12.9 km/hNE9.3ºC4.5ºC221 W/m²
06/02/219.8ºC16.6ºC6.5ºC93%47%1007.08 hPa1000.88 hPa0.8 mm59.5 km/h35.6 km/hNO16.6ºC2.3ºC707 W/m²
07/02/217.6ºC10.2ºC4.8ºC77%41%1006.13 hPa1003.02 hPa0.0 mm86.9 km/h51.8 km/hONO10.2ºC-1.3ºC680 W/m²
08/02/219.0ºC13.6ºC5.1ºC74%45%1005.08 hPa999.83 hPa0.0 mm56.3 km/h26.4 km/hO13.6ºC5.1ºC828 W/m²
09/02/219.7ºC13.5ºC6.0ºC75%52%1007.89 hPa1001.97 hPa0.0 mm70.8 km/h25.6 km/hSO13.5ºC5.4ºC585 W/m²
10/02/2110.4ºC12.3ºC8.4ºC71%45%1017.34 hPa1001.80 hPa0.4 mm66.0 km/h35.6 km/hONO12.3ºC4.7ºC777 W/m²
11/02/2112.1ºC18.9ºC5.7ºC70%46%1019.85 hPa1017.27 hPa0.0 mm41.8 km/h16.3 km/hOSO18.9ºC5.6ºC661 W/m²
12/02/2111.6ºC15.8ºC9.4ºC86%48%1019.31 hPa1014.26 hPa0.4 mm91.7 km/h74.7 km/hONO15.8ºC5.9ºC775 W/m²
13/02/2111.4ºC15.7ºC8.6ºC72%41%1027.60 hPa1017.04 hPa0.0 mm74.0 km/h40.4 km/hNO15.7ºC4.7ºC779 W/m²
14/02/216.8ºC10.4ºC4.4ºC93%60%1037.12 hPa1027.06 hPa2.4 mm35.4 km/h19.3 km/hNE10.4ºC3.7ºC529 W/m²
15/02/216.9ºC9.0ºC5.2ºC95%86%1037.25 hPa1034.14 hPa1.4 mm22.5 km/h11.9 km/hSSE9.0ºC5.2ºC638 W/m²
16/02/219.7ºC16.2ºC5.2ºC89%66%1034.31 hPa1025.10 hPa0.0 mm20.9 km/h11.2 km/hS16.2ºC5.2ºC624 W/m²
17/02/2110.3ºC15.7ºC5.3ºC88%54%1026.45 hPa1022.22 hPa0.0 mm20.9 km/h11.5 km/hESE15.7ºC5.3ºC714 W/m²
18/02/219.0ºC16.3ºC3.6ºC88%52%1022.32 hPa1018.32 hPa0.0 mm24.1 km/h17.7 km/hS16.3ºC3.6ºC650 W/m²
19/02/2110.7ºC16.3ºC4.7ºC73%38%1022.59 hPa1019.75 hPa0.0 mm25.7 km/h16.1 km/hSE16.3ºC4.7ºC613 W/m²
20/02/217.2ºC12.3ºC2.4ºC93%69%1021.68 hPa1018.97 hPa0.0 mm25.7 km/h14.0 km/hSE12.3ºC2.4ºC687 W/m²
21/02/218.2ºC9.5ºC6.7ºC96%85%1019.68 hPa1009.32 hPa3.0 mm46.7 km/h27.6 km/hNE9.5ºC4.9ºC158 W/m²
22/02/217.6ºC10.6ºC5.3ºC96%76%1028.25 hPa1008.40 hPa10.4 mm54.7 km/h26.5 km/hN10.6ºC2.6ºC849 W/m²
23/02/217.9ºC13.7ºC2.1ºC92%58%1038.71 hPa1028.21 hPa0.0 mm17.7 km/h10.0 km/hNE13.7ºC2.1ºC761 W/m²
24/02/219.4ºC12.4ºC6.2ºC94%77%1038.68 hPa1032.92 hPa0.0 mm17.7 km/h12.9 km/hSE12.4ºC6.2ºC701 W/m²
25/02/219.5ºC13.2ºC5.1ºC93%69%1033.33 hPa1030.35 hPa0.0 mm24.1 km/h15.6 km/hSSE13.2ºC5.1ºC724 W/m²
26/02/218.3ºC13.7ºC3.7ºC93%72%1032.89 hPa1029.57 hPa0.0 mm16.1 km/h9.1 km/hSSE13.7ºC3.7ºC689 W/m²
27/02/219.9ºC15.5ºC5.0ºC91%51%1030.14 hPa1024.01 hPa0.0 mm24.1 km/h13.5 km/hNNE15.5ºC5.0ºC661 W/m²
28/02/217.5ºC8.3ºC6.4ºC91%84%1027.06 hPa1024.18 hPa2.4 mm25.7 km/h14.3 km/hE8.3ºC4.8ºC255 W/m²
01/02/228.2ºC11.9ºC5.3ºC70%48%1029.30 hPa1020.59 hPa0.0 mm91.7 km/h54.7 km/hNO11.9ºC-0.9ºC483 W/m²
02/02/2216.6ºC23.0ºC10.5ºC63%16%1029.26 hPa1023.64 hPa0.0 mm64.4 km/h38.6 km/hNO23.0ºC8.2ºC515 W/m²
03/02/2213.5ºC22.6ºC7.2ºC54%18%1024.49 hPa1018.97 hPa0.0 mm27.4 km/h11.3 km/hNNE22.6ºC6.7ºC510 W/m²
04/02/2213.9ºC18.1ºC10.6ºC68%38%1023.00 hPa1019.00 hPa0.0 mm45.1 km/h24.1 km/hNO18.1ºC7.9ºC496 W/m²
05/02/229.5ºC12.0ºC6.5ºC71%53%1029.40 hPa1022.76 hPa0.0 mm51.5 km/h32.2 km/hNO12.0ºC3.0ºC508 W/m²
06/02/228.5ºC13.7ºC4.8ºC56%32%1030.65 hPa1027.70 hPa0.0 mm43.5 km/h22.5 km/hN13.7ºC2.2ºC519 W/m²
07/02/229.8ºC14.0ºC6.9ºC69%37%1031.12 hPa1026.08 hPa0.0 mm74.0 km/h45.1 km/hNO14.0ºC2.0ºC513 W/m²
08/02/227.7ºC13.4ºC2.5ºC91%60%1034.38 hPa1030.92 hPa0.0 mm27.4 km/h14.5 km/hSE13.4ºC1.7ºC519 W/m²
09/02/225.9ºC12.6ºC0.6ºC95%59%1034.95 hPa1031.90 hPa0.2 mm22.5 km/h14.5 km/hSSE12.6ºC0.6ºC527 W/m²
10/02/225.9ºC12.6ºC0.3ºC93%63%1032.21 hPa1027.94 hPa0.2 mm20.9 km/h11.3 km/hSE12.6ºC0.3ºC526 W/m²
11/02/229.2ºC15.2ºC3.8ºC86%38%1028.86 hPa1026.65 hPa0.0 mm22.5 km/h14.5 km/hENE15.2ºC3.8ºC497 W/m²
12/02/227.7ºC13.3ºC3.3ºC88%55%1028.72 hPa1024.76 hPa0.0 mm29.0 km/h17.7 km/hS13.3ºC3.3ºC612 W/m²
13/02/228.1ºC13.7ºC2.5ºC93%67%1026.32 hPa1017.04 hPa0.2 mm35.4 km/h19.3 km/hS13.7ºC2.5ºC606 W/m²
14/02/228.0ºC11.3ºC3.8ºC91%40%1021.17 hPa1014.53 hPa1.0 mm64.4 km/h38.6 km/hNO11.3ºC3.3ºC552 W/m²
15/02/228.6ºC12.3ºC5.7ºC66%34%1027.47 hPa1019.58 hPa0.0 mm95.0 km/h51.5 km/hNO12.3ºC-0.1ºC580 W/m²
16/02/2211.7ºC16.0ºC8.6ºC67%47%1026.35 hPa1022.86 hPa0.0 mm83.7 km/h48.3 km/hNO16.0ºC3.7ºC357 W/m²
17/02/2213.5ºC19.9ºC7.7ºC78%48%1026.21 hPa1021.58 hPa0.0 mm85.3 km/h51.5 km/hNO19.9ºC7.6ºC589 W/m²
18/02/2212.8ºC21.1ºC5.8ºC84%40%1023.91 hPa1015.45 hPa0.0 mm46.7 km/h22.5 km/hNE21.1ºC5.8ºC571 W/m²
19/02/227.6ºC12.4ºC5.4ºC79%65%1027.13 hPa1016.97 hPa0.4 mm72.4 km/h38.6 km/hNO12.4ºC0.5ºC113 W/m²
20/02/228.5ºC12.8ºC4.9ºC72%45%1031.29 hPa1026.82 hPa0.0 mm62.8 km/h37.0 km/hNO12.8ºC-0.3ºC578 W/m²
21/02/2211.4ºC15.3ºC8.4ºC75%36%1027.91 hPa1022.73 hPa0.0 mm95.0 km/h56.3 km/hNO15.3ºC4.1ºC642 W/m²
22/02/2212.3ºC17.4ºC7.8ºC52%17%1029.33 hPa1026.01 hPa0.0 mm74.0 km/h46.7 km/hNO17.4ºC3.7ºC605 W/m²
23/02/2211.2ºC14.4ºC6.2ºC87%41%1027.98 hPa1022.96 hPa0.0 mm38.6 km/h19.3 km/hSE14.4ºC5.5ºC670 W/m²
24/02/229.1ºC15.2ºC2.2ºC88%48%1025.67 hPa1021.37 hPa0.0 mm33.8 km/h14.5 km/hNNE15.2ºC1.4ºC747 W/m²
25/02/229.2ºC12.8ºC7.2ºC83%59%1027.43 hPa1024.56 hPa0.0 mm45.1 km/h24.1 km/hNO12.8ºC4.1ºC596 W/m²
26/02/226.1ºC8.2ºC4.9ºC92%71%1027.13 hPa1025.27 hPa2.9 mm24.1 km/h14.5 km/hE8.2ºC2.4ºC144 W/m²
27/02/226.7ºC10.4ºC3.7ºC93%71%1027.10 hPa1024.39 hPa0.2 mm17.7 km/h8.0 km/hSE10.4ºC3.0ºC323 W/m²
28/02/227.6ºC10.4ºC4.1ºC91%77%1029.63 hPa1026.72 hPa0.0 mm22.5 km/h12.9 km/hSE10.4ºC4.1ºC740 W/m²
MITJANES 8.1ºC 12.8ºC 3.9ºC 83.1% 48.1% 1022.1 hPa 1015.5 hPa 303.4 mm 54.6 km/h 30.7 km/h OSO 12.8ºC 1.5ºC 962 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics