IDIOMA     

RELLOTGE DE SOL DE L'ESGLÉSIA DE CATÍ

Està situat en la façana de la Capella de la Comunió de la església parroquial de Catí dedicada a Nª Sª de l'Assumpció.  Fou pintat durant la primera meitat del segle XVIII (1744) al mateix temps que es va eixamplar l'església amb la Capella de la Comunió. El rellotge marca les hores entre les 9 i les 18 aproximadament depenent de l'horari solar.

Estat del rellotge abans de la restauració

 

 Va ser restaurat durant el mes d'octubre de 2007 de la mà de la Fundació Blasco de Alagón, i amb el suport tècnic de l'associació de rellotges de Castelló, i l'actuació directa de tres tècniques en restauració,  Beatriz Recatalà, Paula Gisbert i Ana Cañizares.

 

Restauració del rellotge

 

El rellotge de sol està situat quasi a una altura d'uns 10 metres. En un primer moment es van sanejar les pedres, treient els fongs i líquens injectant morter a les juntes i aplicant biocides per a evitar novament la seua reproducció.

 

Estat final del rellotge de sol després de la restauració (26-10-2007)

 

Seguidament es van recuperar les línees horàries.  Un tècnic especialista en rellotges, Enrique Casado, de l'associació de rellotges de sol va visitar la restauració per trobar algunes línees ocultes i pintar-les lo més exactament possible.

 També en la restauració es va netejar el gnom, la vareta que proporciona l'ombra. Per a poder arribar al rellotge es va utilitzar una gran plataforma elevadora que es va situar a la placeta de l'església

Segons testimonis dels veïns feia 60 anys que no es donava una capa de pintura al rellotge.  Ara per saber l'hora oficial, com a norma general,  s'ha de sumar dos hores a la solar (horari d'estiu), i una hora (horari d'hivern).

Segons els tècnics el funcionament del rellotge és prou exacte.

 

RELLOTGE DE SOL ZODIACAL DE L'ESGLÉSIA DE CATÍ

Un rellotge zodiacal del segle XVIII torna a donar les hores en Catí

La peça està situada sobre un dels arcs de la porta d'entrada de l'església de Nª Sª de l'Assumpció, de dos metres de llarg i quatre metres d'ample,  va ser restaurat per la Fundació Balasc d'Alagó.

Des de la recent restauració, Catí torna a gaudir del rellotge de sol zodiacal situat sobre un dels arcs de la porta principal de l'església Nª Sª de l'Assumpció. El rellotge es denominat de vertical declinant i és el segon que es rehabilita en la població. El rellotge data de la segona meitat del segle XVII (1683).

Es va encarregar del finançament i gestió de la restauració la Fundació Balasc d'Alagó. L'equip de restauració format per Paula Gisbert i Beatriz Recatalá va comptar amb la col·laboració d'Enrique Casado, president de l'Associació d'Amics del Meridià de Greenwich i dels rellotges de sol, que va facilitar la informació necessària per a una correcta visualització del rellotge de sol.

 

Estat del rellotge abans de la restauració

 

Els treballs van començar amb la neteja superficial de la pedra amb brotxes suaus així com l'eliminació de l'herba i dels claus. Posteriorment es va consolidar la policromia que ecara conservaba, sent necessari, en alguns cassos, d'eliminar el morter de les juntes que es trobava disgregat i que ja havia deixat de complir amb la seua funció.

Les dos tècniques van aplicar posteriorment un biocida en les zones més afectades i el procés de neteja de la pedra va resultar prou costós. La reposició de les juntes es va realitzar amb un morter de calç amb ciment i sorra al que prèviament se li havia realitzat una humectació.

 

El rellotge durant la restauració

 

La superfície de la pedra presentava gran diferència cromàtica entre les seues parts degut a les escorrenties d'aigua que havien afectat la façana amb el trancórrer dels anys. Per aquest motiu, es va decidir d'aplicar una lleugera pàtina de color per a igualar les tonalitats. Posteriorment es va dur a terme l'homogeneització de l'arc amb un material que dificulta la desaparició del color.

 

Rellotge de sol zodiacal a la porta de l'església de Nª Sª de l'Asumpció

 

És un bonic rellotge dibuixat sobre les dovel·les de la porta principal de l'església. Té dibuixats els símbols del zodiac (encara que intercanviats Lliura i Aquari). És dels més interessants de la província, tant per la seua col·locació com pel seu traçat. El gnomon és perpendicular al mur i recorda molt als descrits en el llibre del pare Tosca. El rellotge fou restaurat durant l'any 2008 per la Fundació Balasc d'Alagó amb la col·laboració tècnica de l'Associació d'Amics del Meridià de Grennwich i dels rellotges de sol - Foto (10-10-2008)

La porta sobre la que es troba el rellotge restaurat dona a la Plaça de l'Església i és un arc de medi punt que, sembla que fou afegida a la façana durant el segle XV
 

Ampliar funcionament del rellotge zodiacal en: http://www.catimenu.com/rellotgezodiacal.pdf

 

RELLOTGE DE SOL DEL PALAU  DE SANT JOAN (CASA MIRALLES)

Pràcticament el dia 9 de setembre de 2009, va quedar completada la restauració del rellotge de sol que es troba en la façana del Palau de Sant Joan, conegut també com a Casa Miralles.

 

 

Estat del rellotge abans de la restauració

Aquest majestuós palau, digne de figurar en la representació dels edificis notables en l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, fou construït en 1452 pels pedrapiquers Pedro Crespo, santanderí veí de Catí i per Lluís Bellmunt davall les ordres del famós mercader de llanes catinec Ramon de Sant Joan. Es troba al costat de la Casa de la Vila formant cantó amb el Carreró del Vent i el Carrer Major.

Es tracta del rellotge de sol més antic dels tres  restaurats en poc de temps en Catí ja que data de l'any 1638. En la restauració dels tres rellotges de sol (els dos de l'esglesia de l'Assumpció de Catí i aquest) han participat la Fundació Balasc d'Alagó i l'Associació d'Amics del Meridià de Greenwich dintre del Pla de Manteniment i Restauració del Patrimoni Artístic i a petició presentada en el seu dia davant del Patronat per l'Ajuntament de Catí.

 

Durant la restauració

A partir d'ara el veïns i visitants podran tornar a contemplar el funcionament d'un rellotge del segle XVII i el transcurrir de les hores solars entre la sortida del sol i les tres de la vesprada.

Al mateix temps les dos tècniques que han dirigit la restauració han acabat de completar la pintura del rellotge zodiacal restaurat el 16 de setembre de 2008 on va quedar l'any incomplet.

Amb les tres restauracions de rellotges solars Catí guanya un nou atractiu que sumar al caràcter medieval de la població declarada B.I.C. en octubre de 2004.

 

Estat del rellotge després de la restauració

Per Joaquim Carbó Miralles, cronista oficial de la vila de Catí

Darrera actualització: 15 de novembre de 2011