ROMERIA SANT PERE 2019

 

4 i 5  de maig de 2019

PORTADOR CREU: José Luís Porcar

PORTADOR BANDERA: Mario Porcar

CANTORS : Alex Carbó - Joan Giner

 

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES DE LA ROMERIA 2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210897936996317&id=1589322827

 

ÀLBUM DE FOTOS DE SANT PERE 2018

 

(POLZAR EN LAS FOTOGRAFIES PER AMPLIAR-LES)

 

Sortida de la Romeria Sant Pere 2018 de l'església de Catí
SORTIDA DE LA ROMERIA DE SANT PERE DES DE L'ESGLÉSIA DE CATÍ

La novevat el nou capellá que presideix la rogativa y  precedit de Mossèn León, pàrroc de Catí,  ja recuperat de la seua darrera enfermetat. Els cantadors Eladio Vaquer i Jesús Adell

Eladio (cantador), Paco (bandera), Ageo (creu), Ángel (romer), Mossèn Juan, José Vte (romer), Paco (romer), José Daniel (romer), Jesús (cantador).

 

ARRIBADA DE LA ROMERIA A L'ERMITA DE SANT PERE DE CASTELLFORT

ARRIBADA AL POBLE DE LA ROMERÍA

PROCESSÓ DE LES TORXES